Wykorzystanie metody georadarowej na drodze gminnej

Podsumowanie

Rozwój i popularyzacja technik georadarowych w branży drogowej nie jest dziełem przypadku. Stosowalność urządzeń GPR w drogownictwie jest szeroka i dotyczy niezwykle ważnych aspektów pozwalających na weryfikację wykonanych prac budowlanych, dobre rozpoznanie stanu istniejącego i przygotowanie właściwego rozwiązania projektu przebudowy czy też prowadzenie bieżącej diagnostyki nawierzchni i oceny warunków wodnych mających istotny związek z pracą nawierzchni pod ruchem kołowym. Przedstawione w artykule przykładowe wyniki badań georadarowych pozwalają na kontrolę wykonanych prac budowlanych w zakresie grubości poszczególnych pakietów warstw konstrukcyjnych oraz obrazują ukształtowanie zwierciadła wód gruntowych w stosunku do powierzchni nawierzchni. O ile układ warstw okazał się być zgodny z projektem i pozwolił pozytywnie ocenić pod względem ilościowym pracę wykonawcy, o tyle warunki gruntowo-wodne okazały się być niekorzystne. Wydaje się, że pozyskanie takiej informacji jest dla zarządcy drogi niesamowicie ważne, ponieważ może on objąć odcinek szczególną „troską” i zabezpieczyć odpowiednie środki pozwalające na regularne monitorowanie stanu nawierzchni, a w dalszej perspektywie interweniować, przeprowadzając odpowiednie prace budowlane w zakresie odwodnienia wgłębnego. Niewątpliwie plusem metody georadarowej jest ciągłość wykonywanego pomiaru, dzięki której dalsze działania diagnostyczne mogą być prowadzone jedynie na wybranych fragmentach drogi, co zaś prowadzi do racjonalizacji wydatków.

Piśmiennictwo

  1. Artagan S.S., Borecky V.: History of using GPR for diagnostics of transport structures. 6th International Scientific Conference, Pardubice, 3-4.09.2015.
  2. Annan A.P.: GPR-History, trends, and future developments. „Subsurface Sensing Technologies and Applications”, 3, 4/2002, str. 253-270.
  3. Poluha B., Porsani J.L.,. Almeida E.R, dos Santos V.R.N., Allen S.J.: Depth estimates of buried utility systems using the GPR method: Studies at IAG/USP Geophysics Test Site. „International Journal of Geosciences”, 8, 5/2017.
  4. Van der Wielen A.: Methodologies pour l’utilisation du georadar en auscultation de routes, Methode de measure, MF 9 /16. Bruksela 2016.

Przeczytaj również: Analiza możliwości wykorzystania szkła odpadowego w betonie asfaltowym

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Instytut prowadzi badania związane ze zrównoważonym rozwojem w budownictwie drogowym? Zrównoważony rozwój stał się od ponad 30 lat wiodącą ideą społeczno-gospodarczą, inspirującą do efektywnego wykorzystania w budownictwie zasobów materiałowych i energetycznych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko. Udział rocznego globalnego zapotrzebow...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.