Nowy Tunel w Sulejówku

Otwarty pod koniec 2023 r. nowy tunel pod linią kolejową w Sulejówku wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz płynności ruchu zarówno dla pociągów, jak i pojazdów drogowych. Dzięki inwestycji miasto zyskało nowoczesną infrastrukturę, zintegrowaną z najwyższymi standardami technicznymi i zapewniającą komfort podróży dla wszystkich użytkowników.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z partnerami zrealizowali projekt budowy tunelu pod linią kolejową, który nie tylko zwiększył bezpieczeństwo w ruchu pociągów na trasie Warszawa – Terespol, ale także znacząco poprawił przepływ drogowy w mieście. Przejście kolejowo-drogowe zostało zastąpione nowoczesnym obiektem, eliminując potrzebę oczekiwania kierowców przed zamkniętymi rogatkami. Głównym wykonawcą przedsięwzięcia był INTOP Warszawa Sp. z o.o. Cała inwestycja, o wartości około 60 mln zł netto, została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap II – część wiaduktowa”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Województwem Mazowieckim i Miastem Sulejówek oraz przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zainwestowały około 31 mln zł netto w poprawę infrastruktury regionu.

Opis inwestycji

Nowo powstała droga przez tunel, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 m, spełnia najwyższe standardy techniczne. Klasa techniczna G, przyjęta dla projektowanej drogi wojewódzkiej, oraz prędkość projektowa 50 km/h (z dopuszczalną 40 km/h) zapewniają bezpieczeństwo i płynność ruchu. Warstwę ścieralną, wiążącą i podbudowę zasadniczą wykonano z betonu asfaltowego. Dodatkowo w tunelu wyznaczono miejsce dla chodnika i ścieżki rowerowej, ułatwiając pieszym i cyklistom bezpieczne przemieszczanie się. Dla osób o ograniczonej mobilności dostępne są windy ułatwiające dostęp do tunelu.

Realizacja inwestycji nie ograniczyła się jedynie do budowy tunelu. W ramach projektu przebudowano układ torowy, odtworzono sieć trakcyjną oraz zmodernizowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ponadto dokonano gruntownej przebudowy sieci infrastruktury, obejmującej: energetykę, telekomunikację, wodociągi, kanalizację sanitarną oraz gazociągi. Prace objęły także rewitalizację dróg wokół tunelu, w tym drogi wojewódzkiej nr 638 oraz ulic: Dworcowej, Kombatantów II Wojny Światowej oraz S. Reymonta.

Analiza warunków gruntowych i ich wpływ na projekt

Wysoki poziom wód gruntowych oraz intensywne obciążenie ścian szczelinowych stanowiły istotne czynniki wymagające specjalnych rozwiązań podczas realizacji tunelu. Zdecydowano się na zastosowanie żelbetowej płyty dennej, o zmiennym profilu grubości oscylującym między 1,00 a 1,20 m, zabezpieczającej dno przed naporem oraz napływem wód. Dodatkowo zastosowano przesłonę wodoszczelną wykonaną przy użyciu technologii jet-grouting. Zastosowane rozwiązania mają na celu zapewnienie stabilności konstrukcji oraz redukcję ryzyka związanego z działaniem wód gruntowych. Opinia geotechniczna wskazuje, że przedsięwzięte środki stanowią odpowiedź na specyficzne warunki terenowe, przyczyniając się do bezpiecznej realizacji projektu.

Technologie i urządzenia

W trakcie realizacji inwestycji zastosowano różnorodne technologie, zapewniając nie tylko trwałość, ale również bezpieczeństwo użytkowników. Ściany oporowe stanowią istotny element konstrukcyjny całego projektu. Zostały one wykonane w dwóch różnych technologiach, zależnie od ich lokalizacji i funkcji. W przypadku ścian oporowych wykonanych jako monolityczne zastosowano technologię ścian szczelinowych. Te imponujące struktury zostały dodatkowo wzmocnione gzymsami żelbetowymi, na których zamocowano balustrady, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z infrastruktury. Szczególną uwagę poświęcono rejonowi wlotów do tunelu, gdzie zastosowano żelbetowe rozpory dla dodatkowej stabilizacji. Natomiast ściany oporowe przy chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych wykonano w technologii płytowo-kątowej, dostosowując ich wysokość do niwelety terenu. Zapewniło to spójność oraz estetykę całej konstrukcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa użytkowników. W celu izolacji elementów stykających się z gruntem oraz zapewnienia trwałości konstrukcji zastosowano izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego. Dzięki temu uniknięto potencjalnych problemów związanych z wilgocią i erozją. W kontekście bezpieczeństwa ruchu na gzymsach ścian szczelinowych zamontowano bariery ochronne skrajne oraz balustrady aluminiowe, co dodatkowo zwiększyło komfort i pewność użytkowników podczas korzystania z infrastruktury.

Poprawa bezpieczeństwa i efektywność

Nowy tunel w Sulejówku stanowi znaczący krok w poprawie bezpieczeństwa i efektywności transportowej w regionie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, a także skutecznej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, udało się zrealizować ten ambitny projekt. Nowa infrastruktura nie tylko eliminuje wcześniejsze zagrożenia związane z przejazdem kolejowym, ale także usprawnia ruch drogowy, co przyczynia się do wzrostu komfortu podróży mieszkańców i turystów. Inwestycja ta stanowi również przykład skutecznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w celu wspierania rozwoju regionalnego i poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Przygotowała redakcja przy współpracy
z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przeczytaj również: S1 odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.