Cezary Garczarczyk: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to nadrzędny cel, którym się kieruję

Cezary Garczarczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” opowiada o swojej motywacji do pracy związanej z infrastrukturą drogową oraz strategiach, jakie stosuje w zarządzaniu nimi. Podkreśla, że inwestycje drogowe muszą być skoncentrowane na potrzebach społeczności lokalnej, a angażowanie mieszkańców w proces planowania i realizacji projektów jest kluczowe dla sukcesu.

Cezary Garczarczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie

Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o poświęceniu się pracy związanej z infrastrukturą drogową oraz czy istnieje jakiś moment w Pana karierze, który szczególnie ukształtował Pana podejście do zarządzania infrastrukturą drogową?

Cezary Garczarczyk: W 2015 r. zakończyłem pewien etap mojej kariery zawodowej, która miała ścisły związek z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Ogłoszenie konkursu w 2017 r. na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie było impulsem do podjęcia decyzji o możliwości poświęcenia się pracy związanej z infrastrukturą drogową, poznania tej dziedziny również ze strony praktycznej, techniczno-budowlanej drogownictwa. Uprawniało mnie do tego zdobyte wykształcenie i doświadczenie. Ponadto zdobyte wykształcenie zarządzania i umiejętności menadżerskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach było dodatkową motywacją.

Które osobiste wartości najbardziej wpływają na Pana decyzje i działania jako dyrektora Zarządu Dróg?

Cezary Garczarczyk: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to nadrzędny cel, którym się kieruję. Jednak aby to bezpieczeństwo było zapewnione, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura drogowa. Dlatego też wszelkie podejmowane działania jako Dyrektora PZD ukierunkowane są na zapewnienie podstawowych wymagań dotyczących tej infrastruktury.

Jakie są główne wyzwania związane z utrzymaniem i modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany w potrzebach transportowych i technologicznych innowacji?

Cezary Garczarczyk: Stan infrastruktury drogowej w Polsce, w szczególności dróg lokalnych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, powszechnie oceniany jest jako niedostateczny. Wiąże się to głównie z brakiem wystarczających środków finansowych na inwestycje drogowe, tj. budowę nowych dróg lub przebudowę istniejących, a także na utrzymanie odcinków dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stan powiatowej infrastruktury drogowej w powiecie będzińskim ma istotne znaczenie, bowiem służy ona lokalnemu ruchowi oraz łączy miejscowości, zaspokajając główne potrzeby transportowe mieszkańców. Zarządzanie infrastrukturą drogową w jednostkach samorządu terytorialnego jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Należą do niej nie tylko sieci dróg publicznych czy chodniki, ale również: mosty, tunele, sygnalizacje świetlne i wiele innych elementów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego, płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych. Wyzwania związane z administrowaniem drogami są liczne – począwszy od modernizacji, a także utrzymania obecnych nawierzchni, przez optymalizację czasu pracy świateł, aż po planowanie powierzchni parkingowych. Każde z nich ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Planowanie i synchronizacja robót są kluczowe nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także z perspektywy uciążliwości dla lokalnej społeczności. Istotnym etapem, będącym podstawą należytego przygotowania procesu budowy i przebudowy dróg, jest planowanie realizacji zadań w oparciu o rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu środków finansowych pozostających w dyspozycji zarządcy drogi na realizację tych zadań. Brak wystarczających środków na realizację inwestycji drogowych, w tym także brak możliwości zapewnienia wymaganego wkładu własnego w ramach dofinansowania ze środków z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej, był częstym powodem odstąpienia od ich realizacji. Jednocześnie przyczyniało się to do podejmowania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, której zakres dotyczył zarówno współfinansowania przygotowania dokumentacji projektowej, jak również etapu realizacji inwestycji.

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.