Projektowanie geotechniczne w formule „buduj” oraz „projektuj i buduj” – założenia i praktyka na przykładzie projektów infrastrukturalnych – cz. I

W artykule zasygnalizowano niektóre problemy i zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie rozpoznania podłoża oraz projektowania geotechnicznego w różnych formułach kontraktowych – „buduj”, „projektuj i buduj” oraz mieszanej – ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń od strony zamawiającego w zakresie od etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, poprzez KP, PB, PW i realizację, do etapu gwarancji oraz procesów sądowych. W części pierwszej opisane zostaną podstawowe wymagania formalne, takie jak dokumentacje i opinie geotechniczne oraz geologiczno-inżynierskie.

Projektowanie geotechniczne i związane z nim nieodłącznie, poprzedzające rozpoznanie podłoża ma różny zakres, leżący po stronie zamawiającego i wykonawcy zależnie od formuły kontraktowej: „buduj” (B), „projektuj i buduj” (PiB) oraz mieszanej. Projektant, w zależności od formuły kontraktu, realizuje prace projektowe dla zamawiającego i/lub dla wykonawcy. Niezależnie od formuły kontraktowej kluczowe jest prawidłowe i wystarczające rozpoznanie podłoża oraz poprawne zaprojektowanie geotechniczne. Całość tych zagadnień w zakresie projektu budowlanego mieści się w geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych (GWPOB) wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską (DGI). GWPOB obejmują: opinię geotechniczną (OG), dokumentację badań podłoża gruntowego (DBPG) oraz projekt geotechniczny (PG). Równie ważne – z uwagi na przejrzystość i płynność procesu budowlanego – jest jasne i jednoznaczne określenie precyzyjnych zapisów w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), koncepcji programowej (KP) i specyfikacji na projektowanie (łącznie z wzorcowymi warunkami wykonywania i odbioru robót budowlanych – WWiORB) w przypadku kontraktu „PiB” lub w SWZ, dokumentacji projektowej (DP), obejmującej projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), najczęściej w formie specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w przypadku kontraktu „B”.

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Marcin Lewandowski, wiceprezes pionu realizacji w Grupie NDI, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. zarządzania zespołem, nowych projektów, wymagających kontraktów oraz zagranicznych praktyk w budownictwie infrastrukturalnych. Dzieli się także swoimi przemyśleniami o najtrudniejszych aspektach branży budowlanej. O...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.