Czy karana firma może wziąć udział w przetargu na budowę drogi?

Pytanie „czy karana firma może wziąć udział w przetargu na budowę drogi?” coraz częściej jest stawiane w kontekście zamówień publicznych. W artykule analizowana jest procedura tzw. self-cleaning, pozwalająca firmom, które popełniły przewinienia lub uczestniczyły w działaniach nieuczciwych, odzyskać swoją reputację i uczestniczyć w przetargach. Tekst przybliża warunki, jakie muszą zostać spełnione, oraz zalecenia Krajowej Izby Odwoławczej. W artykule zawarto także przykłady orzeczeń oraz wskazówki, jakie kroki powinny być podjęte przez firmy, aby odzyskać szansę na udział w przetargach publicznych.

Firma, która była karana za przestępstwo, wykroczenie lub uczestniczyła w zmowie przetargowej, może nadal wziąć udział w przetargu na budowę drogi lub autostrady. Istnieją jednak pewne warunki, jakie musi spełnić, aby to uczynić.

Procedurę samooczyszczenia wykonawcy (ang. self-cleaning) reguluje art. 110 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm., dalej: Pzp).

Zasadą jest, że wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca może poddać się procedurze self-cleaning, jeżeli:

  1. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  2. urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo z art. 108 ...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • Otrzymasz dostęp do wybranych treści serwisu
  • Zyskasz wiedzę na temat „Nowości z branży”
  • Zapoznasz się z materiałami video
  • Otrzymasz dostęp do wybranych materiałów w „Katalogu realizacji”
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Zarejestruj się

Logowanie

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.