Przegląd i systematyka geosyntetyków

Artykuł porusza kwestie nazewnictwa i klasyfikacji geosyntetyków. Podaje podstawowe definicje, podziały i symbole. Przedstawia funkcje, jakie mogą pełnić wyroby z tworzyw sztucznych w geotechnice i budownictwie. Zwraca uwagę na problemy z właściwym doborem geosyntetyków.

W drogownictwie i geotechnice powszechnie wykorzystuje się wyroby z tworzyw sztucznych. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Mogą wzmacniać podłoże gruntowe, utrudniać przepływ wody, stabilizować zbocza, poprawiać właściwości nawierzchni. Różnice w ich właściwościach są bardzo duże, co powoduje, że trudno jest przyjąć jedną metodę projektowania. Dobór geosyntetyku powinien wynikać z wiedzy na temat budowy i funkcji, jaką będzie pełnił w konstrukcji.

Podział geosyntetyków

Rys. 1. Podział geosyntetyków ze względu na rodzaj surowca

Geosyntetykiem nazywa się materiał w postaci arkusza, paska lub formy przestrzennej współpracujący z podłożem gruntowym, w którym co najmniej jeden składnik wytworzony jest z polimeru [4]. Obecnie produkuje się bardzo różnorodne wyroby geosyntetyczne (tab. 1). Można je usystematyzować ze względu na:
– rodzaj surowca, z którego zostały wykonane
(rys. 1),
– zastosowanie (rys. 2),
– funkcje (tab. 2),
– przepuszczalność (rys. 3).

Podział geosyntetyków związany z materiałem, z którego się go wytwarza, wynika z różnych właściwości surowca i gotowego wyrobu oraz procesu technologicznego produkcji. Polietylen ma na przykład znacznie mniejszą gęstość (0,95 g/cm3) niż polichlorek winylu (1,3-1,5 g/cm3), a temperatura topnienia poliestru (260°C) jest dwa razy wyższa niż polietylenu wysokiej gęstości (130°C) [3]. Z polipropylenu wykonuje się twarde siatki, o dużych oczkach, fibryny polipropylenowe wykorzystuje się przy tworzeniu włóknin, tkaniny często robi się z poliestru, polietylen wysokiej gęstości czy polichlorek winylu pospolicie służy do wyrobów w postaci folii i membran.
Zastosowanie geosyntetyków może być wielorakie, wykorzystywane są one w budownictwie wodnym i lądowym, w geotechnice, inżynierii i ochronie środowiska, melioracjach. Pełnią wtedy różne funkcje związane ze zbrojeniem gruntu, z ułatwianiem lub uniemożliwianiem przepływu cieczy, ograniczaniem sposobności mieszania się różnych substancji, ochroną materiałów lub gruntów.

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Marcin Lewandowski, wiceprezes pionu realizacji w Grupie NDI, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. zarządzania zespołem, nowych projektów, wymagających kontraktów oraz zagranicznych praktyk w budownictwie infrastrukturalnych. Dzieli się także swoimi przemyśleniami o najtrudniejszych aspektach branży budowlanej. O...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.