Ekologiczne uwarunkowania projektowania dróg szybkiego ruchu w Polsce

Obecnie już mało kto neguje konieczność dostosowania sieci drogowych do wymagań ochrony środowiska. Jednak zupełnie inna sytuacja była jeszcze 50 lat temu, gdy zdecydowana większość drogowców podchodziła krytycznie do tzw. „nowinek ekologicznych”. Zmianę nastawienia specjalistów drogowych wymusiły z jednej strony wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa europejskiego i polskiego, a z drugiej – wprowadzenie do przepisów prawnych rozbudowanego prawa ekologicznego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Nie ulega wątpliwości, że drogi, w tym zwłaszcza międzymiejskie, oddziałują negatywnie na otaczające je środowisko przyrodnicze. Wiąże się to chociażby z faktem, że budowa drogi na terenach otwartych oznacza przekształcenie istniejącego, często wartościowego przyrodniczo, zagospodarowania terenu w sztuczną budowlę, pozbawioną z założenia cennych elementów przyrodniczych. Dochodzi wtedy do zajęcia terenu pod nową drogę, usunięcia roślinności i gleby, a następnie budowy jezdni i innych elementów drogowych.

Wysoki poziom negatywnego oddziaływania na środowisko dotyczy przede wszystkim dróg o najwyższych klasach technicznych. Chodzi tu przede wszystkim o rozbudowę sieci dróg szybkiego ruchu (DSR), tj. sieci autostrad i dróg ekspresowych, która przenosząc znaczne potoki ruchu drogowego, wpływa negatywnie zarówno na stan otaczającego środowiska przyrodniczego, jak i warunki życia społeczności lokalnych. Wpływ ten jest ograniczany głównie administracyjnie, przede wszystkim przez drobiazgowe niekiedy zapisy w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Poniżej omówiono najważniejsze proekologiczne modyfikacje projektowania sieci DSR, jakie nastąpiły wskutek wprowadzenia prawa ekologicznego do przepisów prawnych w Polsce.

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • Otrzymasz dostęp do wybranych treści serwisu
  • Zyskasz wiedzę na temat „Nowości z branży”
  • Zapoznasz się z materiałami video
  • Otrzymasz dostęp do wybranych materiałów w „Katalogu realizacji”
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Zarejestruj się

Logowanie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.