V Forum Dróg Publicznych

11-13 marca 2024 r. odbyło się V Forum Dróg Publicznych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez redakcję „Dróg Publicznych”, „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”. Piąta edycja Forum swoim zasięgiem obejmowała region Polski Północnej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania uczestników przez organizatorki wydarzenia – Annę Górską-Zychlę (redaktor zarządzająca czasopisma „Drogi Publiczne” i „Magazynu Autostrady”) oraz Marlenę Machurę (redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty”), następnie Robert Lorbiecki (Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego) wygłosił referat wprowadzający.

Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Oznakowanie, bariery, oświetlenie. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji

Pierwszy blok rozpoczęło wystąpienie Piotra Heinricha (OAT), który omówił temat betonowych progów zwalniających, jako kolejny do głosu doszedł Jacek Pasikowski (PROWERK), przybliżając zgromadzonym zagadnienie montażu i eksploatacji wybranych urządzeń BRD. Projekt Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego w swoim referacie omówił Dawid Latała (Elektromontaż Rzeszów), blok zakończyło wystąpienie Damiana Iwanowicza (Politechnika Bydgoska), który w swojej prezentacji skupił się na problemach z widocznością na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i omówił wyniki przeprowadzonych badań.

Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury

Blok drugi skupiał referaty dotyczące zagadnienia materiałów i surowców, jako pierwszy ze swoją prezentacją wystąpił Dominik Małasiewicz. Referat przedstawiciela Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego dotyczył wapna i tego, czy może służyć ono tylko do uzdatniania gruntów. Następnie Kamila Kornacka (Tensar Polska) omówiła najnowszą generację georusztów do stabilizacji kruszywa Tensar InterAx, zagadnienie szybkich zapraw naprawczych do dróg betonowych i asfaltowych przybliżył zebranym Piotr Zuzek (SIKA).

Budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej

Pierwszy dzień wydarzenia zakończył blok dotyczący budowy i przebudowy lokalnej infrastruktury drogowej. Przemysław Wyrzykowski (Schüttflix Polska) rozpoczął sesję, przedstawiając uczestnikom, jak postępuje cyfryzacja transportu i zakupów kruszyw w Polsce. Dariusz Paprocki, przedstawiciel firmy Sowul&Sowul w swojej prezentacji skupił się na zagadnieniu pasa zieleni jako elementu pasa drogowego. Następnie Rafał Stanek (Unimot Bitumen) zdradził słuchaczom kulisy formalizowania reprezentowanej spółki „Realizacja odbudowy drogi powiatowej na mocy ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu – studium przypadku” to tytuł referatu przedstawionego przez Bartłomieja Grzesika (CGR Biuro Ekspertyz Drogowych, Politechnika Śląska) oraz Przemysława Rokitowskiego (CGR Biuro Ekspertyz Drogowych). Sesję zakończył Krzysztof Błażejowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych) z wystąpieniem na temat technologii SMA i jej różnych zastosowań w nawierzchniach drogowych.

Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia

Blok IV rozpoczęło wystąpienie Zbigniewa Tabora, w którym Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przybliżył słuchaczom zastosowanie mieszanek SMA w innych niż ścieralna warstwach konstrukcyjnych. Jako drugi wystąpił Piotr Różycki (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) z prezentacją dotyczącą mączek wapiennych jako dodatku do betonu. Nawierzchnia jednowarstwowa oraz jej możliwości i sposoby zastosowania to zagadnienie, które omówił Piotr Koźlarek (TPA), część merytoryczną wydarzenia zakończyła Urszula Dziedzic (Najwyższa Izba Kontroli) przedstawiając referat skupiający się na planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych w województwie podkarpackim w latach 2019-2020 (pierwsze półrocze).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i za okazane zaufanie, a prelegentom oraz opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na VI edycję wydarzenia, która odbędzie się 4-6 grudnia 2024 r. i swoim zasięgiem obejmie region Polski Południowej.

Autor: Iga Przyszlak
Fot.: Joanna Glapińska-Goj

Zobacz całą galerię  – TUTAJ!

Wywiady

Cezary Garczarczyk: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to nadrzędny cel, którym się kieruję

Cezary Garczarczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” opowiada o swojej motywacji do pracy związanej z infrastrukturą drogową oraz strategiach, jakie stosuje w zarządzaniu nimi. Podkreśla, że inwestycje drogowe muszą być skoncentrowane na potrzebach społeczności lokalnej, a angażowanie mieszka...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.