Analiza technologiczno-ekonomiczna procesu załadunku i transportu w kopalni surowców skalnych

Transport samochodowy jest dominującym rodzajem transportu technologicznego w kopalniach surowców skalnych, a jego opłacalność jest ściśle powiązana z kosztami eksploatacji. Racjonalny dobór systemu transportowego z wykorzystaniem wozideł technologicznych powinien wynikać z dokładnej analizy aspektów techniczno-ekonomicznych – inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Ponadto wozidła technologiczne powinny być dobierane z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów do określonych warunków górniczo-geologicznych. Zważywszy na powyższe aspekty, w niniejszym artykule przedstawiono analizę technologiczno-ekonomiczną procesu załadunku i transportu w kopalni surowców skalnych.

Cele analizy to zaproponowanie konfiguracji układów technologicznych spełniających nowe założenia technologiczne (tab. 1) oraz wskazanie wariantu najkorzystniejszego, czyli charakteryzującego się najniższym kosztem jednostkowym [zł/Mg].

Analiza technologiczna

Proces technologiczny w analizowanej kopalni polegał na załadunku ładowarką wcześniej pokruszonego urobku i transporcie wozidłami technologicznymi do kruszarki wstępnej. Czas przejazdu wszystkich analizowanych wozideł wynosił średnio 340 s w jedną stronę. Natomiast czas załadunku wozideł przez ładowarkę zależał od danej konfiguracji układu maszynowego (rys. 1). W celu określenia czasu cyklu wozidła w każdym wariancie zsumowano: czasy przejazdu, czas załadunku wozidła oraz czasy czynności stałych. Czynności stałe podzielono na manewrowanie pod załadunek (MZ), manewrowanie pod wyładunek (MW) oraz wyładunek urobku (W) do leja kruszarki (tab. 2). Wartości te różniły się w zależności do typoszeregu maszyn – ich wielkości. Przyjęto, że czas manewrowania pod załadunek będzie podobny dla każdego wozidła, natomiast czasy manewrowania pod wyładunek oraz wyładunek urobku będą zależały od wielkości (tu szerokości) maszyny transportowej.

Tab. 1. Założenia technologiczne przyjęte do analizy

Obliczony czas cyklu wozidła technologicznego pozwolił określić liczbę cykli na godzinę oraz liczbę cykli w ciągu jednej zmiany roboczej (Te = 7 godz.), a następnie obliczyć wydajność transportową jednego wozidła. Na podstawie obliczonej wydajności wozidła oraz wydajności docelowej kruszarki została określona docelowa liczba wozideł technologicznych (rys. 1) niezbędnych do utrzymania zakładanej wydajności.

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Marcin Opaliński, Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” zdradza kulisy formalizowania spółki UNIMOT Bitumen, a także wskazuje, co wyróżnia ją spośród innych producentów asfaltu. Odpowiada również na pytania dotyczące zagranicznych rynków, innowacji i planów firmy na przyszłość. Spółka UNIMOT Bitumen od kilku ...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.