Analiza technologiczno-ekonomiczna procesu załadunku i transportu w kopalni surowców skalnych

Tab. 2. Przyjęte czasy czynności stałych wozideł technologicznych

Analiza ekonomiczna

W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano składowe kosztów użytkowania i dokonano ich podziału na:

  • koszty: pracownika – wynagrodzenia;
  • leasingu;
  • paliwa;
  • serwisu i utrzymania (TMNR – ang. total maintenance and repair);
  • ogumienia [1, 2].

Przedstawione koszty można podzielić na stałe, czyli niezależne od czasu pracy maszyn (tzw. koszty miesięczne), oraz koszty zmienne, zależne od czasu pracy maszyn. Do kosztów stałych należą wynagrodzenia pracownika oraz koszty leasingu, natomiast do kosztów zmiennych koszty: paliwa, serwisu i utrzymania maszyn oraz ich ogumienia.

W analizie założono, że maszyny są leasingowane i serwisowane przez serwis zewnętrzny producentów maszyn, od których leasingowana jest maszyna. Koszty zakupu maszyn nie zostały uwzględnione, ponieważ większość maszyn użytkowanych w górnictwie jest leasingowana.

Rys. 1. Konfiguracja układów technologicznych. W sumie przeanalizowano dziewięć różnych konfiguracji maszyn, z których trzy konfiguracje poddano dalszej analizie – analizie ekonomicznej na żółto zaznaczono układy poddane dalszej analizie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

A jaki byłby dalszy ciąg bajki o mostownictwie? Janusz Rymsza: Opiszę rzeczywistość widzianą przez mnie. A ona jest następująca. Z sześciu wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych, które wpisano do Ustawy Prawo budowlane w 1997 r., żadne nie dotyczyło estetyki. Ta była wymieniona w odrębnym zapisie dotyczącym konieczności utrzymywan...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.