XXXII Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

W dniach 8-10 listopada 2023 r. w Rytrze koło Nowego Sącza odbyła się XXXII Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, zorganizowana przez Pracownię Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska. Patronat medialny objęły czasopisma: „Kruszywa”, „Surowce i Maszyny Budowlane” i „Węgiel Brunatny” oraz portale Drogowo-Mostowy.pl i kieruneksurowce.pl. Sponsorem Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Grupa Orlen.

W trakcie XXXII Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN poświęcone głównie polityce surowcowej Unii Europejskiej. W ramach posiedzenia podsumowano 15 lat inicjatywy surowcowej UE oraz omówiono wyzwania jakie niesie propozycja European Critical Raw Material Act, jak również zaprezentowano referat omawiający najważniejsze zmiany w nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego w Polsce. Na koniec sesji przeprowadzono otwartą dyskusję.

Podczas obrad wiele uwagi poświęcono zagadnieniom prawnym, omawiając szereg aspektów nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, w tym wpływ wprowadzenia kategorii złóż strategicznych na gospodarkę złożami kopalin i ich zasobami oraz na gospodarkę surowcami mineralnymi.

Ważnym wydarzeniem Konferencji była sesja współorganizowana z Polskim Związkiem Producentów Kruszyw, poświęcona wielu aspektom gospodarowania kruszywami, w tym wystarczalności i jakości bazy zasobowej, wynikom waloryzacji najcenniejszych złóż do produkcji kruszyw wymagających ochrony oraz prawnym regulacjom wydobycia tych surowców.

Pozostałe referaty i postery prezentowane podczas tegorocznej Konferencji odnosiły się również do innych istotnych zagadnień dotyczących m.in.: aktualnego stanu gospodarowania renem, gipsem, surowcami ilastymi i węglem kamiennym, wykorzystania ochry, innowacyjnych metod eksploatacji złóż, bezpieczeństwa surowcowego Polski, edukacji surowcowej, gospodarowania zasobami złóż, mineralogii i geochemii złóż, rekultywacji hałd i wyrobisk, udostępniania informacji geologicznej oraz procesów cyfryzacji zasobów Narodowego Archiwum Geologicznego. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych, które powstały w ramach konkursu „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie” dedykowanego dzieciom i młodzieży szkolnej. Konkurs był organizowany jako element projektu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”, który uzyskał finansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa (nr projektu NdS/539771/2021/2022).

Łącznie zaprezentowano 29 referatów i 4 postery. Materiały konferencyjne, obejmujące abstrakty wszystkich wystąpień, dostępne są na stronie internetowej Konferencji: https://konferencja-aktualia.min-pan.krakow.pl/materialy.

W Konferencji wzięło udział ponad 140 osób. Uczestnicy reprezentowali zarówno jednostki badawcze i naukowe, jak i urzędy administracji państwowej, a także przedsiębiorstwa górnicze, firmy doradcze i kancelarie prawne. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Licznie reprezentowane były przedsiębiorstwa z branży górniczej, w tym m.in.: PGNiG S.A. Grupa Orlen, KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Górnicza S.A, LW Bogdanka S.A., Tauron Wydobycie S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Górażdże Kruszywa Sp. z o. o., Cementownia Warta S.A., Cemex Polska Sp. z o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Surmin-Kaolin S.A., KOSD S.A. w Niemodlinie, KW Czatkowice Sp. z o. o., Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., Eurovia Kruszywa S.A., PBI S.A., WKG Sp. z o.o., Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., EGM S.A., KiZPPS Osiecznica Sp. z o.o., Kopalnia Soli Kłodawa S.A., Wokas S.A.; firmy poszukiwawcze, w tym m.in. Zielona Góra Copper Sp. z o.o., Rathdowney Polska Sp. z o.o., Śląsko Krakowska Kompania Górnictwa Metali Sp. z o.o. oraz firmy surowcowe, m. in. Knauf Bełchatów Sp. z o.o. i SIGMA BP Sp. z o.o. Przedstawicielami jednostek badawczych i naukowych byli m.in. pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” miała na celu stworzenie uczestnikom wywodzącym się z różnych środowisk rządowych i samorządowych, akademickich i gospodarczych forum wymiany poglądów i doświadczeń, owocujących interesującymi przemyśleniami i wnioskami prowadzącymi do korzystnych rozwiązań w sferze gospodarki surowcowej kraju. W przekonaniu organizatorów tegorocznego wydarzenia cel ten został osiągnięty.

W imieniu organizatorów już teraz zapraszamy na kolejną, XXXIII edycję Konferencji, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2024 r.

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.