Charakterystyka odkształceniowa destruktu asfaltowego poddanego obciążeniom cyklicznym

Aby właściwie scharakteryzować powyżej przedstawiony problem, należy najpierw wyjaśnić wpływ kruszenia destruktu asfaltowego na jego właściwości. Najczęściej destrukt asfaltowy otrzymywany jest przez frezowanie nawierzchni lub poprzez jej zrywanie. W wyniku frezowania otrzymuje się sypki materiał o ziarnach mniejszych niż 50 mm [4]. W wyniku zrywania otrzymany materiał w postaci bloków należy następnie poddać dodatkowej obróbce, która obejmuje kruszenie. Podstawową różnicą pomiędzy frezowaniem a zrywaniem poza technologicznymi aspektami jest na ogół większa ilość frakcji drobnej powstającej w przypadku frezowania [4-5].

Rys. 3. Pętle histerezy dla setnego cyklu obciążenia dla gruntu naturalnego i destruktu asfaltowego otrzymanego w wyniku badania cyklicznego trójosiowego
Rys. 4. Charakterystyka zmienności cyklicznego modułu sprężystości dla gruntu naturalnego i destruktu asfaltowego w zależności od naprężenia dewiatorowego przy stałej wartości naprężenia mniejszego σ3 = 20,7kPa

Dodatkowo, w przypadku frezowania, powstałe ziarna mogą być niepokryte asfaltem lub pokryte jedynie w małej części. Przy kruszeniu asfaltowych bloków, najczęściej powstałe kruszywo jest pokryte w całości asfaltem [7].

Niewątpliwym problemem frezowania i kruszenia nawierzchni jest zmiana wielkości ziaren, które ulegają kruszeniu podczas tych procesów. W efekcie destrukt asfaltowy jest równomiernie uziarniony oraz posiada nieco większą zawartość frakcji drobnej.

Dla scharakteryzowania odpowiedzi mieszanek niezwiązanych na obciążenia cykliczne wykorzystuje się parametr zdefiniowany jako cykliczny moduł sprężystości MR.

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Instytut prowadzi badania związane ze zrównoważonym rozwojem w budownictwie drogowym? Zrównoważony rozwój stał się od ponad 30 lat wiodącą ideą społeczno-gospodarczą, inspirującą do efektywnego wykorzystania w budownictwie zasobów materiałowych i energetycznych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko. Udział rocznego globalnego zapotrzebow...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.