Charakterystyka odkształceniowa destruktu asfaltowego poddanego obciążeniom cyklicznym

Rys. 5. Charakterystyka odkształceniowa dla obciążenia cyklicznego dla gruntu naturalnego – GN1 – q = 17,5 kPa, GN2 – q = 36,2 kPa, GN3 – q = 55,5 kPa i destruktu asfaltowego − DA1 – q = 26,3 kPa, DA2 – q = 36,5 kPa, DA3 – q = 55,7 kPa.

Chwilowa charakterystyka odkształceniowa

Na rys. 3 przedstawiono pętle histerezy w cyklu 100-nym dla gruntu naturalnego i destruktu asfaltowego. Zarówno w przypadku destruktu asfaltowego, jak i gruntu naturalnego badania zostały przeprowadzone przy małej wartości naprężenia mniejszego, która ma za zadanie odwzorować naprężenia działające na grunt w konstrukcji drogowej. Po stu cyklach obciążenia zaobserwować można, że zarówno dla destruktu asfaltowego, jak i gruntu naturalnego odkształcenia całkowite składają się jedynie z odkształceń sprężystych. Pętle histerezy w przypadku destruktu asfaltowego mają dodatkowo małą powierzchnię, co oznacza, że w porównaniu z gruntem naturalnym nie zachodzi tłumienie energii obciążenia w materiale, a co za tym idzie − obserwowana reakcja gruntu na obciążenie cykliczne jest bardziej stabilna niż w przypadku gruntu naturalnego.

Tab. 1. Właściwości fizyczne destruktu asfaltowego i gruntu naturalnego

Na rys. 4 przedstawiono wartość cyklicznego modułu sprężystości w zależności od działającego naprężenia dewiatorowego q. Można zauważyć na podstawie analizy rysunku ciekawą zależność, że zwiększająca się wartość naprężenia dewiatorowego w przypadku destruktu asfaltowego powoduje spadek wartości modułu, co oznacza mniejszą sztywność tego typu materiału przy wyższym obciążeniu pionowym. Odwrotna tendencja ma miejsce w przypadku gruntu naturalnego, gdzie wraz ze wzrostem naprężenia dewiatorowego rośnie sztywność gruntu. Wartość cyklicznego modułu sprężystości dla destruktu asfaltowego wynosiła średnio 96,3MPa, a dla gruntu naturalnego 82,0MPa.

Wywiady

Tomasz Oracz: Skupiamy się na tym, aby innowacje były skuteczne i przynosiły wymierne korzyści

Koszty budowy dróg z zastosowaniem nowoczesnych technologii są wyższe. Czy koszty odstraszają zamawiających, czy raczej postrzegają to jako opłacalną inwestycję? Tomasz Oracz: Obecnie zastosowanie nowoczesnych technologii, które są nowatorskie w skali kraju i nieujęte w konkretnym projekcie, najczęściej wymaga zmian w warunkach kontraktu. I to w...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.