Aktualne trendy w zabezpieczaniu robót drogowych na drogach szybkiego ruchu

Urządzenia energochłonne do zabezpieczenia strefy robót

W celu fi zycznej ochrony pracowników wykonujących roboty na pasach ruchu od 2016 r. sukcesywnie wprowadzano urządzenia energochłonne w postaci przyczep TTMA (ang. trailer truck mounted attenuator) zaczepiane do pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 t DMC. W pierwszych latach stosowano absorbery fi rmy Nissen (TTMA 100 Safetrailer), w wyniku zaprzestania produkcji w kolejnych latach wdrożono przyczepy firmy Verdegro (TTMA 100K). Skuteczność obu urządzeń przetestowali użytkownicy autostrady powodujący zdarzenia drogowe. W wyniku zdarzeń drogowych nie ucierpiała ani jedna osoba, a zastosowanie niniejszych rozwiązań najprawdopodobniej uratowało zdrowie lub życie czterem użytkownikom autostrady.

Urządzenia podwyższające poziom brd podczas prowadzenia robót

Od lat operator autostrady wdraża nowe rozwiązania podwyższające poziom bezpieczeństwa, wprowadzając rozwiązania zaczerpnięte z doświadczeń innych krajów. Jednym z nich jest stosowanie dodatkowej strzały świetlnej ośmiopunktowej w celu oznaczenia pasa zanikającego podczas prowadzenia robót na szybkim pasie. Kolejnym rozwiązaniem obecnie wdrażanym na drodze są pachołki drogowe U-23b o podwyższonej widzialności, tzn. na pełnej wysokości pachołka zastosowano folię odblaskową biało-czerwoną drugiej klasy. Niniejsze rozwiązanie stosowane jest przy zabezpieczeniu zdarzeń drogowych od zmierzchu do świtu oraz pracach nocnych. Użytkownik drogi, dojeżdżając do obszaru występowania pachołków, jest w stanie zauważyć je z większej odległości, przez co ma więcej czasu na podjęcie stosownej decyzji i manewru.

Tymczasowe przenośne progi ostrzegawcze

Na pomorskim odcinku autostrady w 2020 r. operator wdrożył tymczasowe progi ostrzegawcze. Rozwiązania schematów zostały zaimplementowane z rozwiązań niemieckich oraz rozszerzone o schematy związane z zabezpieczeniem zdarzeń drogowych. Pierwsze rozwiązanie z progami „na żywo” autor zauważył podczas podróży wakacyjnych w Czechach, jako zabezpieczenie zdarzenia drogowego. Przed wprowadzeniem na drodze operator autostrady przeanalizował rozwiązania stosowane na świecie, w takich krajach jak: Austria, Czechy, Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Niemcy, oraz uzyskał stosowne zgody na ich wdrożenie. W Austrii rozwiązania z progami stosowane są również przez służby ratownicze podczas działań na drogach, przykładem jest straż pożarna w mieście Langquaid. Podczas obserwacji wdrożonej organizacji ruchu na autostradzie A1 z zastosowaniem progów ostrzegawczych stwierdzono, że kierujący zmienili dotychczasowe zachowania w rejonie robót, traktując progi jako przeszkodę na drodze. Ustawione progi w odległości 100-150 m od strefy robót powodują szybsze przeplatanie się pojazdów i zmniejszenie prędkości w obszarze robót. Kierujący w wyniku działania progów zmniejszali prędkość, co przynosi pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi pracujących w strefi e robót. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań zabezpieczenia i zarządzania ruchem w obszarze robót gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa użytkownikom oraz pracownikom znajdującym się w strefi e robót.

Piśmiennictwo
 1. Słomiński P.: Aktualne trendy w zabezpieczeniu robót drogowych na drogach szybkiego ruchu, na przykładzie autostrady A1 Rusocin – Toruń. IV Pomorskie Forum Drogowe Utrzymanie Dróg, Gdańsk 2021.
 2. Słomiński P.: Analiza i koncepcja usprawnień dróg wysokiej klasy na odcinkach łukowych w Polsce. Olsztyn 2016.
 3. Zarządzenie nr 52 GDDKiA z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.
 4. Słomiński P.: Projekt uproszczonej organizacji ruchu drogowego – Schematy dla prac utrzymaniowych, zabezpieczenia miejsc awarii, wypadku/ kolizji, nieprzewidzianego zdarzenia. NR ITP/PUOR/2022. Ropuchy 2022.
 5. Czerwiński D.: Skuteczność TTMA na Autostradzie A1. Ropuchy 2020.
 6. Słomiński P.: Projekt uproszczonej organizacji ruchu drogowego – Wzorcowe komunikaty informacyjne na znaki o zmiennej treści w zakresie prac
  utrzymaniowych, zabezpieczenia miejsc awarii, wypadku/kolizji, nieprzewidzianego
  zdarzenia. Nr ITP/PUOR/VMS/2022. Ropuchy 2022.
 7. Słomiński P.: Projekt uproszczonej organizacji ruchu drogowego – Schematy dla prac utrzymaniowych, zabezpieczenia miejsc awarii, wypadku/
  kolizji, nieprzewidzianego zdarzenia w zakresie progów ostrzegawczych Nr ITP/PUOR/PROGI/2022. Ropuchy 2022.
 8. Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści w ramach modułu 3.2.1.14.4: Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców wraz z wymaganiami dla bramowych konstrukcji wsporczych v.2 2017.03.27.
 9. https://nissen-germany.com/produkt/Blinkpfeile/led-blinkpfeil-lp-8-25/.
 10. Słomiński P.: Wstępna opinia techniczno-naukowa – Roboty utrzymaniowe i remontowe prowadzone w nocy na Autostradzie A1. Rusocin 2017.
 11. Słomiński P.: Zarządzanie infrastrukturą drogową w modelu PPP na przykładzie odcinka autostrady A1 Rusocin – Kutno Północ. Warszawa 2020.
 12. Słomiński P.: Analiza ogólna bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas prowadzenia robót utrzymaniowych i zabezpieczenia zdarzeń drogowych na autostradzie A1 relacji Rusocin – Toruń Południe poprzez testowe wdrożenie przenośnych progów ostrzegawczych. Ropuchy 2020.
 13. https://www.maibach.com/warnschwelle/.
 14. https://nissen-germany.com/produkt/Blinkpfeile/led-blinkpfeil-lp-8-25/.
 15. https://nissen-germany.com/produkt/Leitkegel/tl-leitkegel-57/.
 16. https://a1.com.pl/ 4.10.2021.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski: Zabytkowy most w Trzebiatowie to doskonały przykład połączenia myśli inżynierskiej i sztuki, bo w tych kategoriach można postrzegać tę pięknie zdobioną secesyjnymi ornamentami budowlę. Podpisany przez nas kontrakt to wyzwanie związane z przeprowadzeniem prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przy jednoczesnym zachowaniu w...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.