Aktualne trendy w zabezpieczaniu robót drogowych na drogach szybkiego ruchu

Schematy zabezpieczenia robót, ewolucja schematów

Od momentu oddania autostrady do ruchu, tj. od 22 grudnia 2007 r., operator prowadzi działania na drodze w oparciu o zatwierdzone schematy uproszczonej organizacji ruchu. Na koncesyjnym odcinku autostrady A1 stosuje się trzy projekty uproszczonej organizacji ruchu (schematy robót, komunikaty informacyjne, schematy z progami tymczasowymi), które podzielono na następujące rodzaje działań:
• planowane prace związane z utrzymaniem autostrady oraz naprawami awaryjnymi lub remontami (utrzymanie),
• prace związane z zabezpieczeniem miejsca nieprzewidzianego zdarzenia, awarii, wypadku lub kolizji (bezpieczeństwo). Prace utrzymaniowe dodatkowo podzielono w następujący sposób:
• roboty szybko postępujące,
• roboty krótko trwające,
• roboty długo trwające.
W początkowej fazie schematy dotyczyły doraźnych prac utrzymaniowych oraz zabezpieczenia drobnych awarii pojazdów, w miarę postępu czasu schematy wzbogacono o rozwiązania związane z remontami cząstkowymi. Duży wpływ na rozwój schematów mają też nietypowe zdarzenia drogowe i awarie pojazdów. Na rys. 2 przedstawiono ewolucję schematów z podziałem na poszczególne lata. Wszystkie rozwiązania brd na czas robót przed wdrożeniem podlegają badaniu wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Rys. 2. Wykres ewolucji PUOR w podziale na lata [1]

Ostrzeganie o robotach i zagrożeniu na drodze za pomocą znaków zmiennej treści

Na autostradzie A1 od 2013 r. stosowane są mobilne tablice ze znakami zmiennej treści, tzw. MVMS, w pierwszym okresie służyły jako alternatywne rozwiązania dla tablic wczesnego ostrzegania U-27 oraz tablic zamykających U-26a i U-26b. W kolejnych latach po rozszerzeniu parku maszynowego tablice używa się również do wyświetlania komunikatów informacyjnych dla użytkowników. Komunikaty na znakach zmiennej treści wyświetlane są wg ściśle określonych priorytetów wskazanych we Wzorcowych komunikatach na znaki o zmiennej treści w ramach modułu 3.2.1.14.4, tzn. w przypadku, gdy co najmniej dwa komunikaty będą wyświetlane na danym urządzeniu, w pierwszej kolejności wyświetlany będzie komunikat o najwyższym priorytecie, informujący o wypadku drogowym. Przy standardowym stosowaniu ZZT znaki używane są do informowania o: wykonywaniu prac utrzymaniowych, wyłączeniu z ruchu odcinka międzywęzłowego spowodowanego zdarzeniem drogowym, informowaniu podróżnych o długim czasie oczekiwania, zamknięciu łącznicy spowodowanym zdarzeniem drogowym. Zmiany w komunikatach na znakach informacyjnych zmiennej treści (ZZT/VMS) dokonywane są przez operatorów Centrum Kontroli Ruchu za pomocą modemu do zdalnego zarządzania. Zmiany dokonywane są na bieżąco po zasięgnięciu informacji z systemów zarządzania drogą, poboru opłat oraz służb autostradowych. Decyzja o konieczności ustawienia ZZT jest podejmowana w sytuacjach, gdy jego ustawienie w sposób istotny zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Rys. 3. Parametry techniczne progu ostrzegawczego firmy Maybach [13]

Komunikacja z użytkownikiem

Jednym z ważnych aspektów, jeśli nie najważniejszym, jest komunikacja z użytkownikiem planującym podróż oraz jadącym autostradą. Planowanie podroży ma na celu wyznaczenie bezpiecznego, płynnego przejazdu daną drogą, natomiast dla jadącego użytkownika najważniejsze są bieżące informacje o sytuacji na drodze.
W tym celu komunikaty o sytuacji na drodze przekazywane są użytkownikom za pomocą:
• profilu autostrady na Twitterze: www.twitter.com/Amber- One_A1,
• komunikatów drogowych w Radiu Gdańsk na 103,7 FM; Radiu PiK 100,1 FM,
• znaków zmiennej treści ustawianych wzdłuż autostrady w taki sposób, aby umożliwić kierowcom podjęcie decyzji o wcześniejszym opuszczeniu autostrady,
• informacji wywieszanej na podajnikach biletów na wjazdach na autostradę.

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Co wyróżnia UNIMOT Bitumen spośród innych producentów asfaltu? Marcin Opaliński: UNIMOT Bitumen to firma o nowej nazwie, ale z bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji dostaw asfaltu dla branży budownictwa drogowego. Jej tradycja wywodzi się z Grupy Lotos, a korzenie sięgają 2004 r. Trzonem działalności UNIMOT Bitumen jest zespół wieloletnic...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.