S6 odcinek Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta, zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem)

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej na odcinku od km 4+600,00 do km 15+003,30, który stanowi fragment drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odc. Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. Zlokalizowany jest on na terenie województwa pomorskiego w powiecie wejherowskim na terenie gmin Łęczyce oraz Luzino.

Głównym celem „Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta” jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. Zapewni ono wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych.

Komentarz firmy

Adam Ciołkowski
p.o. Dyrektora Biznesu Asfaltów, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
LOTOS Asfalt dostarczył produkty asfaltowe do budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, zadanie węzeł Bożepole Wielkie – węzeł Luzino. Budowa drogi ekspresowej S6 na tym odcinku jest przykładem na wykorzystanie znaczącego udziału asfaltów modyfikowanych w nawierzchni asfaltowej. Dla inwestora największe znaczenie miała trwałość inwestycji, dlatego zdecydowano o zastosowaniu dwóch warstw konstrukcyjnych zbudowanych w większości z asfaltów modyfikowanych MODBIT, przy czym w trzeciej warstwie – podbudowy – użyto klasycznego asfaltu drogowego. Od kilku lat obserwujemy, że stosowanie asfaltów modyfikowanych w kilku warstwach jezdni to istotny trend wynikający z coraz większego znaczenia niezawodności i długowieczności infrastruktury drogowej dla inwestorów. Asfalty modyfikowane polimerami charakteryzują się większą odpornością na deformacje trwałe, zniszczenie i zmęczenie wywołane ruchem pojazdów ciężkich oraz zapewniają drodze lepszą niż klasyczne asfalty niemodyfikowane ochronę przed oddziaływaniem czynników klimatycznych. Teren, na którym prowadzone były prace, znajdował się pod stałym nadzorem archeologicznym. Przebadane były stanowiska wskazane na etapie przygotowania inwestycji, a także znaczna liczba stanowisk odkrytych w trakcie jej prowadzenia. Odkryte zostały m.in. cmentarzysko birytualne (groby ciałopalne i szkieletowe) oraz liczne osady z okresu wpływów rzymskich.
Z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej dróg o konstrukcjach długowiecznych, zarówno na ciągach krajowych, jak i samorządowych. Jest to tym bardziej istotne, im większa jest waga inwestycji dla społeczności lokalnej i rozwoju transportu. Zadaniem drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk jest odciążenie obecnej drogi krajowej nr 6, co pozwoli na szybsze pokonanie trasy z Gdyni (węzeł Chwaszczyno) w kierunku Słupska. Droga krajowa DK6 jest jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączy miasta, porty oraz daje dostęp do terenów turystycznych. Zakończenie budowanego odcinka Trasy Kaszubskiej S6 planowane jest już w sierpniu 2022 r. Wykonawcą węzła Bożepole Wielkie – węzeł Luzino jest firma Porr, z którą LOTOS Asfalt współpracuje na bazie dostaw gwarantowanych. Ta formuła kooperacji sprawdza się szczególnie podczas realizacji dużych kontraktów, gdzie planowanie odgrywa istotną rolę z uwagi na ewentualne wysokie koszty w przypadku przestoju na budowie. Realizowana inwestycja otwiera także korytarz logistyczny produktów asfaltowych dla województwa zachodniopomorskiego, zapewniając klientom LOTOS Asfalt z tych rejonów szybkie i sprawne dostawy.

Piotr Żłobiński
Inżynier Kontraktu Lafrentz Polska
Projektowana trasa na odcinku od Gdyni do Bożegopola Wielkiego przebiega przez tereny atrakcyjne krajobrazowo. Została bardzo umiejętnie i ciekawie wkomponowana w istniejący teren. Na zadaniu 1 polega to na maksymalnym ominięciu terenów zabudowanych i tym samym ograniczeniu wykupów i rozbiórek istniejących zabudowań. Taki sposób prowadzenia robót pozwolił na minimalizowanie konfliktów z mieszkańcami i zyskał pozytywny oddźwięk społeczny. Ponadto inwestor narzucił wykonawcy zagospodarowanie 95% materiału pozyskanego w trakcie prowadzenia robót. Trasa na kilku odcinkach prowadzi przez tereny o dużej wartości przyrodniczej. W miejscu, gdzie droga przecina rzekę Łebę, powstał trzyprzęsłowy most, zapewniający swobodny i niezakłócony przepływ wody oraz migrację zwierząt brzegiem po obu stronach rzeki. W lesie nieopodal rzeki wybudowane zostało przejście nad drogą ekspresową dla dużych zwierząt. W rejonie tym zaobserwowano także wilki oraz rysie.
Prace nad budową drogi ekspresowej poprzedzały liczne działania kompensujące ewentualne straty przyrodnicze. Na nowe stanowiska przesadzono, we współpracy z Nadleśnictwem Strzebielino, chronione gatunki roślin: gruszyczkę mniejszą i tajężę jednostronną. Przeprowadzone zostały odłowy herpetofauny – płazów i gadów zasiedlających rejon inwestycji, które następnie przeniesiono w bezpieczne miejsce poza terenem budowy. Projekt obejmuje również liczne nasadzenia drzew i krzewów oraz przejścia dla zwierząt średnich i małych. Po oddaniu trasy do użytkowania, w celu oceny skuteczności zaplanowanych działań ochroniarskich, będzie prowadzony przyrodniczy monitoring porealizacyjny.

Wywiady

Konrad Romik: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w naszym kraju z roku na rok się poprawia

Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w rozmowie z Anną Górską-Zychlą odpowiada na pytania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, poprawy infrastruktury oraz założeń dążących do zmniejszenia liczby wypadków o połowę do 2030 r. Jak wygląda aktualnie stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce? Konrad R...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.