S3 Legnica (A4) – Lubawka, zad. IV

Droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i jednocześnie fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km. Docelowo ma połączyć szwedzkie Malmö z greckim Chania na Krecie. Po drodze prowadzi przez: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo i Macedonię Północną. Przedmiotem opisywanej realizacji jest „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa”.

Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA Oddział we Wrocławiu, wykonawcą-liderem MOSTY ŁÓDŹ S.A. Łódź, wykonawcą- partnerem ONDE S.A. Toruń. Inżynierem kontraktu-liderem jest DTŚ S.A. Katowice, natomiast inżynierem kontraktu-partnerem Inko Consulting Sp. z o.o. Kraków. Umowę z wykonawczym konsorcjum firm podpisano 17 października 2018 r. Wartość całego kontraktu to ponad 1 mld zł, łącznie m.in. z kosztami opracowań projektowych, nadzoru i badań archeologicznych, wykupem gruntów i samą realizacją robót. Umowa przewidywała waloryzację robót i wykonawca otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu.

Opis inwestycji

Jest to droga dwujezdniowa wyposażona w dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. W ramach zadania powstały trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Ponadto przebudowano prawie 6 km dróg poprzecznych, wybudowano 16 km dróg serwisowych oraz 4,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Obszar budowy obejmował powierzchnię około 200 ha, a łączna ilość powierzchni asfaltowych wynosi ponad 450 tys. m2. Budowa wymagała wykonania prawie 2 mln m3 wykopów i nasypów.

Na całej 15-kilometrowej trasie wybudowano 21 mostów i wiaduktów. Najdłuższy wiadukt ma 585,2 m długości. W I połowie 2022 r. zakończyło się nasuwanie pięciu estakad, których długość wynosiła od 435 do prawie 600 m. W szczytowym okresie budowy nasuwano jednocześnie 10 ustrojów nośnych za pomocą 10 awanbeków, co było największym wyzwaniem technicznym inwestycji.

W zakresie ochrony środowiska wykonano 13 przejść dla zwierząt małych i średnich, równocześnie 11 największych wiaduktów pełni funkcję dolnych przejść dla zwierząt dużych. Wybudowano około 9,3 km ekranów przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych oraz ponad 10 km ogrodzeń dla płazów.

Cel inwestycji

Zrealizowana inwestycja ułatwi międzynarodowy transport drogowy oraz wpłynie na skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską. Dzięki zrealizowanym pracom możliwe będzie także dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś. Korzyści wynikające z realizacji to również wyprowadzenie ruchu tranzytowego z małych miejscowości. A także zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko oraz poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu.

Przygotowała redakcja przy współpracy
z GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Przeczytaj również: S3 Brzozowo – Miękowo – Rzęśnica

Komentarz firmy

Lidia Markowska,
Dyrektor GDDKiA, oddział we Wrocławiu

Biegnąca na terenie Polski wzdłuż zachodniej granicy ok. 470-kilometrowa trasa przebiega południkowo, od Świnoujścia na północy do południowej granicy Polski koło Lubawki. Po drodze wykorzystuje fragment autostrady A6 koło Szczecina i przecina A2 w okolicy Świebodzina i A4 pod Legnicą. Dotychczas oddano do ruchu ok. 420 km tej drogi. Aktualnie w realizacji jest jeszcze blisko 50 km – w tym na terenie Dolnego Śląska odcinek o dł. 16,1 km – od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ. We wrześniu br. uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla całego ponad 15-kilometrowego odcinka od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa. Udostępniliśmy do ruchu trasę do węzła Lubawka, gdzie zjeżdża się na obecną drogę krajową nr 5. Prace przy budowie tego odcinka trwały 37 miesięcy. Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie miało miejsce 17 października 2018 r. Decyzja ZRID została wydana w sierpniu 2020 r., a przekazanie placu budowy nastąpiło 2 września 2020 r.

Ten odcinek S3 jest położony na południu Dolnego Śląska, gdzie panują bardzo zmienne warunki klimatyczne, które utrudniały proces budowy. Podczas realizacji kontraktu panowała też epidemia COVID-19, a potem wybuchła wojna w Ukrainie. Te okoliczności, z którymi nikt wcześniej nie miał do czynienia, były dodatkowym wyzwaniem dla wykonawcy i GDDKiA.

Kontynuacją S3 na terenie Czech będzie droga D11. We wrześniu otwarto oferty na 21-kilometrowy odcinek od granicy państwa do Trutnova. To zadanie będzie realizowane w systemie buduj i liczymy, że niebawem zostaną rozpoczęte faktyczne roboty w terenie. Po ich zakończeniu będziemy mogli wjechać do Czech drogą ekspresową.

Na ostatnim realizowanym na Dolnym Śląsku odcinku S3 prace są również wysoce zaawansowane. W tunelach drogowych TS-26, o dł. 2300 m i TS-32 o dł. 320 m położona jest już nawierzchnia betonowa. Trwa montaż systemów bezpieczeństwa. Budowane są dwa MOP-y. Na całej trasie położono ok. 90% warstwy wiążącej. Rozpoczęto również układanie warstwy ścieralnej.

Równolegle trwają prace brukarskie, makroniwelacja, humusowanie i inne prace wykończeniowe.

Łącznie na terenie Dolnego Śląska trasa S3 będzie miała 133 km długości. Zakończenie całej S3 na terenie naszego kraju jest planowane w 2024 r.

Tomasz Klimek,
Zastępca Dyrektora Kontraktu S3 – Zadanie IV, ONDE SA

Budowa drogi S3 to bez wątpienia największy i najbardziej rozbudowany inżynieryjnie kontrakt drogowy w dotychczasowej historii ONDE. W ciągu 3 lat budowy, poprzedzonej blisko 2-letnim projektowaniem, pracowało blisko 4000 osób. W ramach kontraktu zrealizowaliśmy 37 obiektów inżynierskich, w tym 21 wiaduktów i mostów o łącznej długości 4,45 km i powierzchni odpowiadającej 16 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim, a także około 36 km dróg! Dodam, że budowa była prowadzona na wymagającym terenie górskim, charakteryzującym się znacznym zróżnicowaniem wysokościowym terenu, co przełożyło się na dużą ilość robót ziemnych.

Największym wyzwaniem logistycznym była równoległa realizacja pięciu estakad w technologii nasuwania podłużnego. Do wykonywania jednocześnie 10 jezdni ustrojów nośnych użyliśmy 10 awanbeków dostosowanych do zaprojektowanych długości przęseł oraz 10 niezależnych urządzeń hydraulicznych do nasuwania. Prace na obiektach nasuwanych były wykonywane przez 300 osób. Dostawy mieszanki betonowej realizowano z dwóch węzłów betoniarskich, a stali zbrojeniowej z siedmiu wytwórni. I to wszystko na terenach powodziowych, na których potoki górskie wzbierały natychmiast po opadach atmosferycznych!

Co ważne, cały projekt jest zrealizowany w duchu zrównoważonego budownictwa, z 13 przepustami ekologicznymi dla zwierząt oraz nasadzeniem ponad 35 tys. drzew liściastych i krzewów, co przekracza powierzchnię ogrodu botanicznego we Wrocławiu.

Bardzo dobra koordynacja prac, partnerskie podejście zamawiającego i koncentracja wszystkich uczestników projektu na rozwiązywaniu problemów pozwoliły, mimo krótkiego terminu, na sprawne przeprowadzenie tego unikatowego przedsięwzięcia. ONDE, jako członek konsorcjum realizującego budowę drogi S3, wyciągnęło wiele unikatowych doświadczeń, które z pewnością przydadzą się przy realizacji kolejnych wielkoskalowych inwestycji drogowych.

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.