Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów

W ostatnich latach droga wojewódzka nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów stała się przedmiotem intensywnych prac mających na celu jej rozbudowę i modernizację. Ten strategiczny odcinek pełni kluczową rolę w infrastrukturze drogowej regionu, a poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na nim była jednym z priorytetów władz lokalnych.

Zamawiającym inwestycję jest Województwo Zachodniopomorskie, natomiast realizatorem umowy Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Wykonawcą realizacji została firma BUDIMEX S.A., projektem zarządza firma R.D.J − Projektowanie − Nadzór − Wykonawstwo Robert Andruszko. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi 73 464 330,02 zł (brutto). Zadanie przewidziano do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Prace związane z inwestycją mają zakończyć się w marcu 2024 r.

Opis inwestycji

Rozbudowa objęła odcinek o długości około 13,4 km, tj. od km 52+197,20 (m. Lędzin) do km 65+606,46 (m. Trzebiatów). Część odcinka drogi wojewódzkiej jest prowadzona po śladzie istniejącej drogi:

  • odcinek 1 − od km 52+197,20 (rondo w Lędzinie) do km 55+536,64 (rondo w Konarzewie),
  • odcinek 2 − nowy przebieg drogi od km 55+536,64 (rondo w Konarzewie) do km 60+740,00 – obejście m. Konarzewo, Rogozina i Zapolice,
  • odcinek 3 − od km 60+740,00 do km 65+606,46 (koniec odcinka w m. Trzebiatów).

Zakres robót

Zakres robót związanych z realizacją obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów, nasypów, profilowania oraz umocnienia skarp i dna rowów. W ramach zadania wykonawca jest także zobowiązany do przebudowy istniejącej jezdni bitumicznej oraz budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej – obejście miejscowości Konarzewo, Rogozina i Zapolice. Projekt przewiduje także przebudowę istniejących, a budowę nowych elementów drogi, takich jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe czy obiekty inżynierskie. W pierwszym kwartale 2023 r. wykonano roboty ziemne na odcinku Lędzin – Konarzewo, między innymi wymieniano tu miejscami słabonośne grunty. Prowadzono też roboty brukarskie. Na nowym odcinku drogi wykonano dolne warstwy konstrukcji i rozpoczęto budowę przepustów. Prace te kontynuowano w drugim kwartale, w którym rozpoczęło się również układanie pierwszych warstw bitumicznych. Droga posadowiona jest na trudnym terenie, aby uzyskać odpowiednią nośność trasy, na odcinku Zapolice − Trzebiatów zostały wybudowane materace z kruszywa.

Korzyści wynikające z realizacji inwestycji

Oddanie do użytku inwestycji zapewni komfortowy i szybki przejazd jej użytkownikom. Realizacja stanowi odcinek popularnej nadmorskiej trasy, która jest szczególnie użytkowana w okresie wakacyjnym. Zrealizowanie zadania wpłynie na przepustowość drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo na trasie.

Przygotowała redakcja
przy współpracy z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Przeczytaj również: S11 Koszalin − Szczecinek, odc. 1 w. Koszalin Zachód (bez węzła) − węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

Komentarz firmy

Aleksandra Demko, kierownik projektu, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Droga między istniejącym rondem w Lędzinie i budowanym rondem w Konarzewie zostanie poprowadzona po starym śladzie, ale poszerzona do 7 m. Na tym odcinku przewidziano też korektę geometrii niebezpiecznego łuku drogi. Ponadto na całej trasie zostaną przebudowane lub zbudowane nowe przepusty drogowe. Projekt przewiduje też rozbiórkę i budowę od podstaw dwóch obiektów mostowych na wysokości miejscowości Konarzewo. Ciekawostką jest odsłonięcie w czasie robót ziemnych pod grubą warstwą humusu fragmentu nieczynnego torowiska. Miejsce to zostanie oczyszczone, a torowisko zachowane i wbudowane w nową jezdnię.

Michał Żuber, Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Biegnąca wzdłuż Wybrzeża DW102, nazywana potocznie „via turistica”, prowadzi przez bardzo popularne turystyczne miejscowości − Międzyzdroje, Dziwnów, Pobierowo, Trzęsacz, Rewal w kierunku Kołobrzegu. W sezonie letnim staje się jedną z najbardziej obciążonych ruchem dróg w zachodniopomorskim. Podobnie jak inne szlaki turystyczne, droga jest modernizowana etapami i systematycznie doprowadzana do standardu drogi wojewódzkiej − zyskuje nową konstrukcję, jest poszerzana i wyposażana w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu, jak np. wyspy spowalniające ruch, azyle dla pieszych czy rozdział ruchu. W 2018 r. zakończyliśmy przebudowę 15-kilometrowego odcinka Łukęcin – Lędzin i 3,9 -kilometrowego odcinka Międzywodzie − Dziwnów. Teraz przebudowujemy kolejny, ponad 13-kilometrowy odcinek na tej trasie między miejscowościami Lędzin i Trzebiatów. Nowością będzie tu częściowo inny przebieg trasy, którą na odcinku 5 kilometrów wyprowadzamy poza trzy miejscowości: Konarzewo, Zapolice i Rogozina. Wybraliśmy takie rozwiązanie, by zmaksymalizować bezpieczeństwo na tej drodze.

Rafał Skowronek, Tensar Polska Sp. z o.o. Regionalny Inżynier

Technologie Tensar są od wielu lat stosowane w realizacjach inwestycji zwiazanych z budową i rozbudową dróg wojewódzkich. Tak było również w przypadku rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów. Jest to bardzo ważna arteria w województwie zachodniopomorskim i stanowi główną oś komunikacyjną łączącą miejscowości: Lędzin, Konarzewo, Rogozina, Zapolice i Trzebiatów. Na tym odcinku odbywa się zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. W okresie letnim natężenie ruchu znacznie wzrasta ze względu na bliskie położenie miejscowości nadmorskich. Ponownie mieliśmy okazję zaproponować nasze rozwiązania w postaci georusztów wielokierunkowych w obszarach, gdzie były obecne grunty organiczne. Dodatkowo w tym przypadku podłoże gruntowe charakteryzowało się niską nośnością E2 = 15 MPa. Poprzez zastosowanie warstwy stabilizowanej mechanicznie (MSL) z wykorzystaniem georusztów możliwe było osiągnięcie wymaganej nośności E2 ≥ 100 MPa bezpośrednio pod podbudową zasadniczą dolną. Zastosowanie ulepszenia słabego podłoża gruntowego w postaci mechanically stabilised layer (MSL) z użyciem mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej georusztem wielokierunkowym, to nie tylko doprowadzenie do wymaganej nośności, ale również stworzenie platformy o jednorodnych właściwościach, osiągnięcie wyższego wskaźnika zagęszczenia warstw kruszywa oraz uzyskanie jednorodności i równomierności ewentualnych osiadań całej konstrukcji. Jedyne w swoim rodzaju zastosowanie georusztów w funkcji stabilizacji to znaczna poprawa trwałości dróg oraz możliwa optymalizacja konstrukcji (warstwy kruszywa mogły być zdecydowanie cieńsze). Bardzo się cieszymy, że rozwiązania firmy Tensar mają swój wkład w rozwój infrastruktury drogowej w województwie zachodniopomorskim.

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Marcin Opaliński, Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” zdradza kulisy formalizowania spółki UNIMOT Bitumen, a także wskazuje, co wyróżnia ją spośród innych producentów asfaltu. Odpowiada również na pytania dotyczące zagranicznych rynków, innowacji i planów firmy na przyszłość. Spółka UNIMOT Bitumen od kilku ...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.