Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 929

Przedmiotem realizacji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929, zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego, w powiecie rybnickim, w gminie Świerklany, na odcinku od granicy miasta Rybnika do skrzyżowania z DW 932 w Świerklanach.

Decyzja o remoncie drogi wojewódzkiej DW 929 została podjęta ze względu na jej bardzo zły stan techniczny, spowodowany m.in. szkodami górniczymi występującymi na tym terenie. Kontrakt na wykonanie tego zadania został podpisany między ZDW w Katowicach a wykonawcą – firmą Eurovia Polska S.A. w 2020 r. Konsultantem ws. realizacji została firma PROKOM Construction Sp. z o.o. Koszt inwestycji opiewał na 56 534 996, 27 zł. Droga oficjalnie została oddana do użytku pod koniec 2021 r.

Opis inwestycji

Zakres rozwiązań dla inwestycji obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej DW 929. Inwestycja polegała na rozbudowie układu drogowego wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury. Ok. 4 km odcinek został w zasadzie rozebrany i zbudowany od nowa. Po przebudowie droga DW 929 spełnia najwyższe parametry techniczne. Została również przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 t, co mogło być możliwe dzięki wgłębnej wymianie istniejących warstw konstrukcyjnych. Z racji faktu, że droga przebiega przez tereny szkód górniczych, wykonano zabezpieczenie jej konstrukcji przy pomocy materaców geosyntetycznych. Do budowy nawierzchni zastosowano asfalt wysokomodyfikowany, otrzymując tym samym nawierzchnię długowieczną (perpetual pavement) o zakładanej trwałości 50 lat i obniżonej emisji dającej obniżenie hałasu od 3 do 5 decybeli.

W ramach zadania wykonawca wybudował także: chodniki, zatoki autobusowe. Jak również nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny oraz przepusty, przebudował też istniejące zjazdy do posesji. Przebudowanych zostało również 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej. Takie jak: linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna na odcinkach tego wymagających. Zostały też zaprojektowane korekty związane z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, m.in. wprowadzenie barier, wygrodzeń itp. Zmiany te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi.

Otwarcie

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez jego uspokojenie (zwłaszcza na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane) oraz zapewnienie odpowiedniej płynności dzięki: wprowadzeniu jednolitych przekroi, poprawie stanu technicznego nawierzchni, budowie chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Uroczystość oficjalnego oddania do użytku wyremontowanej i przebudowanej drogi wojewódzkiej DW 929 odbyła się w rejonie nowego ronda w Jankowicach. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, firm wykonawczych, władz wojewódzkich, parlamentarnych i samorządowych.

Przygotowała redakcja
przy współpracy z ZDW w Katowicach

Komentarz firmy

Wojciech Sorociak, Eurovia Polska S.A.
W maju 2020 roku Eurovia Polska S.A. pozyskała do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”. Zadanie realizowane było w formule buduj, jednak zamawiający oczekiwał od wykonawcy doboru odpowiedniego rozwiązania wzmocnienia podłoża. Specjalne wymagania były podyktowane faktem, że przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w rejonie objętym wpływami szkód górniczych kategorii od 3 do 5, jak również deformacjami nieciągłymi.
Mając świadomość oczekiwań zamawiającego oraz potencjalnych trudności realizacyjnych – w trakcie realizacji konieczne było zapewnienie dojazdu do prywatnych posesji, w tym do zakładów pracy – przystępując do przetargu, podjęto decyzję o zaproszeniu do współpracy firmę Tensar Polska Sp. z o.o.
Poszukiwane było rozwiązanie, które pozwoliłoby wykonać wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie przed wpływami szkód górniczych w innej formie niż klasyczny materac lub półmaterac. Tradycyjne rozwiązania, wymagające wstępnego naciągu geosyntetyku przy realizacji robót metodą „połówkową”, były w tej sytuacji niemożliwe do wykonania.
Ponadto potrzebne było rozwiązanie, które przy określonej miąższości warstw konstrukcyjnych nawierzchni pozwoliłoby zaoferować zamawiającemu konstrukcję o podwyższonej jakości w stosunku do rozwiązań „katalogowych”, charakteryzującą się wtórnym modułem odkształcenia na warstwie podbudowy E2 = 280 MPa (jedno z kryteriów pozacenowych wyboru oferty).
Współpraca z firmą Tensar zaowocowała opracowaniem technologii, która była zarówno wygodna dla wykonawcy, ograniczyła trudności organizacyjne oraz pozwoliła na zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych robót. Finalnym efektem jest komfortowa i bezpieczna droga wojewódzka, która przez następne dziesięciolecia ma za zadanie niezawodnie służyć jej użytkownikom.

Tomasz Kulczycki, Tensar Polska Sp. z o.o.
Jako zespół Tensar Polska po raz kolejny mamy dużo satysfakcji z naszego wkładu w realizację tak ważnej dla rozwoju regionu śląskiego inwestycji drogowej. Było to możliwe dzięki partnerskiej współpracy z Generalnym Wykonawcą już na wczesnym etapie realizacji inwestycji. Współpraca pozwoliła na wykorzystanie doświadczenia naszego zespołu projektowego oraz na zastosowanie jednego z nowatorskich rozwiązań dostarczanych przez naszą firmę.
Dostarczone rozwiązanie w postaci zabezpieczenia konstrukcji drogowej na odcinkach prognozowanych szkód górniczych kategorii III-V zostało zrealizowane poprzez stabilizację kruszywa georusztami wielokierunkowymi Tensar. W zależności od kategorii szkód górniczych konstrukcje różniły się liczbą wkładek geosyntetycznych oraz ich umiejscowieniem w konstrukcji drogowej.
Głównym atutem naszego rozwiązania była możliwość wykonywania robót połówkowo, co było kluczowe ze względu na prowadzenie robót budowlanych w terenie zabudowanym z koniecznością utrzymania przejezdności oraz możliwością dojazdów do posesji. Jest to możliwe dzięki unikalnej funkcji stabilizacji, w ramach której pracują georuszty wielokierunkowe. Nie bez znaczenia była również doceniana przez wykonawcę łatwość i szybkość zabudowy naszych materiałów. Zastosowanie georusztu w funkcji stabilizacji pozwoliło również na uzyskanie wysokiego wymagania postawionego dla wtórnego modułu odkształcenia E2 = 280 MPa oraz równomierności zagęszczenia kruszywa dla poszczególnych warstw konstrukcji.
To dla nas ogromny zaszczyt mieć wkład w budowę nowoczesnych i trwałych dróg w tak wymagającym, ze względu na warunki górnicze, regionie województwa śląskiego.

Ryszard Pacer, rzecznik prasowy ZDW w Katowicach
Stan techniczny DW 929 przed przebudową był bardzo zły. Nie tylko zwykła eksploatacja zdegradowała konstrukcję. Przyczyniły się do tego także szkody górnicze. Na długości prawie 3 km stan nawierzchni był oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia była bardzo zdeformowana. W wielu miejscach odwodnienie drogi nie działało sprawnie, przez co droga była zalewana podczas deszczu. W efekcie czego powstawały przełomy, a jezdnia się zapadała.
Brak było sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia drogi i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych. Chodniki były tylko w niektórych miejscach i do tego w złym stanie technicznym.
Warto zauważyć, że na tej drodze przeciętne natężenie ruchu to 7,2 tys. pojazdów na dobę. Jest ono wyższe niż średnie na całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę.
Znaczenie DW 929 wzrosło znacznie po uruchomieniu autostrady A1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.
Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami spełnia najwyższe, współczesne parametry techniczne. Dzięki temu poprawiły się bezpieczeństwo uczestników ruchu i jakość życia mieszkańców gminy Świerklany. Dostęp do terenów inwestycyjnych, infrastruktury społecznej i gospodarczej jest lepszy. Obniżyły się koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie zaawansowanego technologicznie asfaltu wysokomodyfikowanego.

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.