Plan prowadzenia „akcji zima”

W celu skoordynowania i efektywnego działania akcję zimową przygotowuje się i przeprowadza w sposób ustalony w oparciu o plan akcji zimowej zatwierdzony przez zarządcę dróg.

Plan akcji zimowej określa [1]:

 • prace przygotowawcze do akcji zimowej i terminy ich wykonania,
 • jednostki biorące udział w akcji zimowej,
 • podział miasta na rejony do oczyszczania przez poszczególne przedsiębiorstwa (firmy), powołane do tego przez prezydenta miasta lub zarządcę drogi,
 • zasady współdziałania poszczególnych przedsiębiorstw (firm) biorących udział w akcji zimowej,
 • zasady kolejności odśnieżania ulic, rodzaj wykonywanych czynności oraz najdłuższy dopuszczalny czas w godzinach niezbędne do usunięcia skutków zmian atmosferycznych,
 • organizację i przygotowanie pogotowia zimowego,
 • tabor oraz sprzęt podstawowy i pomocniczy, który musi być użyty w akcji,
 • liczbę zatrudnionych pracowników niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej, z wyodrębnieniem kierowców oraz dyspozytorów,
 • miejsca garażowania i obsługi taboru,
 • źródła zaopatrzenia przedsiębiorstw (firm) w materiały do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej oraz punkty magazynowania tych materiałów,
 • rozmieszczenie urządzeń do ładowania materiałów służących do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na środki transportu oraz do załadunku i wyładunku śniegu,
 • miejsce wyładunku śniegu w celu jego zwałowania,
 • organizację kontroli zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorstw (firm) biorących udział w akcji zimowej, w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków,
 • sposób finansowania wydatków związanych z akcją zimową.

W akcji zimowej szybkość działania jest czynnikiem decydującym o jej skuteczności. W miarę rozwoju motoryzacji i roli przewozów taborem...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

 • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
 • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
 • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
 • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.