Obwodnica m. Grębocice

2 czerwca br. odbyło się oficjalne oddanie do użytku całkiem nowej drogi z Grębocic do Kwielic. Gospodarzem wydarzenia był Wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński. Podczas otwarcia mieszkańców zaproszono do honorowego przejazdu rowerami po ścieżce rowerowej wybudowanej tuż obok nowej trasy. Obwodnica ma odciążyć ruch drogowy we wsiach i ułatwić dotarcie na nowy szyb kopalni.

Nowo wybudowana droga biegnie po starym śladzie, który został dodatkowo poszerzony o tereny powstałe z wykupu działek, za blisko 1,5 mln zło. Procedura była objęta procedurą ZRID. Trasa łączy drogę powiatową 1134D w m. Grębocice (0+510 km) z drogą powiatową nr 1128D w m. Kwielice (5+170 km). Zamawiającym inwestycję była Gmina Grębocice, a wykonawcą firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., która wybudowała ją w 12 miesięcy. Natomiast za projekt inwestycji odpowiedzialne było Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka. Całkowity koszt realizacji to 15 953 294,12 zł brutto, z czego 10 200 000,00 zł pochodził z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opis przedsięwzięcia

Dane techniczne:
kategoria drogi: gminna
klasa drogi: L
szerokość całkowita jezdni: 2 x 3,50 m
szerokość pobocza: min. 1,00 m
prędkość projektowana: 50 km/h
szerokość chodnika: 2,00 m
szerokość ścieżki rowerowej (ścieżka dwukierunkowa): 2,0 m, spadek poprzeczny 2%
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,5-3,6 m
rodzaj nawierzchni drogi: bitumiczna
rodzaj nawierzchni chodnika: kostka betonowa
ciąg pieszo-rowerowy: bitumiczny
nawierzchnia zjazdów: bitumiczna
miejsca postojowe: 6 szt. ‒ 6,00 m x 2,5 m

W ramach inwestycji wybudowano 3-kilometrową pełnowymiarową jezdnię wraz ze ścieżką rowerową łączącą się ze ścieżką wybudowaną od Kwielic do Polkowic. Tym samym w jednym ciągu powstało ok. 17 km ścieżki rowerowej. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, warstwie wiążącej z AC 16, podbudowie zasadniczej z AC 22 i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na georuszcie trójosiowym i geotkaninie separacyjnej. Ponadto wybudowano kanał technologiczny, do którego przełożono kabel światłowodowy biegnący przez środek drogi. Do budowy wykorzystano szereg maszyn, m.in.: ciężarówki samowyładowcze, koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki, równiarka, walce, spycharki, a także rozściełacze do nawierzchni asfaltowej. Większość sprzętu była wspomagana poprze system GPS, co w znacznym stopniu ułatwiło pracę oraz spowodowało, że była bardziej precyzyjna.

Korzyści

Plany zrealizowania przedmiotowej obwodnicy mają swoje początki już w 2013 roku. Jest ona potrzebna z kilku powodów, a najważniejszym z nich jest odciążenie ruchu przez Grębocice i ul. Długą, po której samochody jeździły w kierunku Kwielic. Droga ta ma również istotne znaczenie w obliczu budowy szybu górniczego GG-1 w Kwielicach. W ciągu najbliższych 4-5 lat, na zmiany co 6 godzin trasę uczęszczać będą górnicy, by dostać się do swojego miejsca pracy. Prognozy są takie, że prawdopodobnie powyżej tysiąca osób w ciągu doby pojedzie i wróci z pracy do domu, co byłoby ogromnym obciążeniem dla jezdni i mieszkańców.

Przygotowała redakcja przy współpracy z Gminą Grębocice
fot. Gmina Grębocice

Przeczytaj również: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835

Komentarz firmy

Rafał Skowronek, Tensar Polska sp. z o.o.

Bardzo się cieszymy, że rozwiązania firmy Tensar przyczyniły się do realizacji inwestycji mającej na celu budowę drogi z Grębocic do Kwielic, czyli tzw. obwodnicy Grębocic. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich stron tego przedsięwzięcia. W miejscu drogi gruntowej powstała droga kategorii KR3, która z pewnością odciąży ruch drogowy oraz ułatwi dotarcie do nowego szybu GG-1 w zagłębiu miedziowym na Dolnym Śląsku. Szyb ten jest najgłębszym tego typu obiektem w Europie – dno szybu znajduje się na głębokości 1348 m.

Jako firma stosująca innowacyjne rozwiązania zawsze staramy się być obecni już w początkowej fazie inwestycji i tak było również w tym przypadku. Dzięki temu wiemy, z jaką sytuacją geologiczną mamy do czynienia, co z kolei decyduje, jak dana konstrukcja drogowa będzie wyglądać. Unikalne zastosowanie georusztów wielokierunkowych w funkcji stabilizacji wpływa na trwałość dróg. Georuszty wielokierunkowe zapobiegają przemieszczaniu się kruszywa, co przekłada się na znaczną redukcję deformacji w podłożu, a później w górnych warstwach konstrukcji drogowych. Dzięki zastosowaniu georusztów wielokierunkowych możliwa była również optymalizacja struktury. Oznacza to, że w porównaniu do konstrukcji bez georusztów warstwy kruszywa mogły być zdecydowanie cieńsze, a to z kolei przełożyło się na koszt samej inwestycji oraz na redukcję śladu węglowego. Czujemy dużą satysfakcję, że po raz kolejny udało się nam uczestniczyć w tak ważnej inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest odpowiednia infrastruktura drogowa w miejscu, w którym znajdują się kopalnie miedzi.

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.