Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835

Zakończono jedną z największych inwestycji drogowych województwa lubelskiego na odcinku Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – granica województwa.

Droga Wojewódzka Nr 835 rozpoczyna się przy drodze ekspresowej S17 i przebiega przez takie miejscowości jak: Wysokie, Biłgoraj, Tarnogród, Sieniawa, Przeworsk, Kańczuga, Dynów i Grabownica Starzeńska, zaliczana jest do typu dróg głównych. Jej całkowita długość to około 225 km, a w województwie lubelskim wynosi 107,576 km.

Inwestycję na zlecenie Województwa Lubelskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wykonało konsorcjum firm UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Nadzór inwestorski prowadziła firma ZDI Sp. z o.o. z Zamościa.

Parametry techniczne drogi:

  • klasa drogi: G (główna),
  • nośność: 115 kN/oś,
  • kategoria ruchu: KR4,
  • prędkość projektowa poza terenem zabudowanym: 60 km/h,
  • prędkość miarodajna poza terenem zabudowanym: 80 km/h,
  • p. projektowa na terenie zabudowanym: 50 km/h,
  • p. miarodajna na terenie zabudowanym: 70 km/h,
  • szerokość jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m).

Zakres prac

Realizacja obejmowała budowę nowej konstrukcji jezdni, umocnienie poboczy, przebudowę lub budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmowała również budowę mostu na rzece Złota Nitka i Luchówka oraz przebudowę istniejącego mostu na rzece Tanew. Wykonano również budowę w obrębie pasa drogowego dodatkowych jezdni obsługujących ruch z terenów przyległych zapewniających dojazd do nieruchomości położonych przy drodze wojewódzkiej. Wybudowano również ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz szereg infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Korzyści z inwestycji

Droga wojewódzka nr 835 jest uznawana za jedną z najbardziej urokliwych dróg we wschodniej Polsce, gdyż trafimy nią bezpośrednio na Roztocze oraz Pogórze Dynowskie. Jest to także jedna z najbardziej obciążonych dróg wojewódzkich w województwie lubelskim.

Dzięki tej inwestycji kierowcy pokonają fragment szybciej, a co najważniejsze ‒ bezpieczniej. Nowy odcinek drogi zwiększył dostępność komunikacyjną regionu oraz przepustowość, a co za tym idzie ‒ przyśpieszy rozwój gospodarczy regionu.

Przeczytaj również: S11 Koszalin − Szczecinek, odc. 1 w. Koszalin Zachód (bez węzła) − węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

Komentarz firmy

Wypowiedź Kierowników budowy z firmy UNIBEP i PDM Dębica – Roberta Sikory i Krzysztofa Kępskiego
Realizacja zadania w zakresie drogowym polegała na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku 25 km. Wykonano ronda, poszerzenia jezdni do 7 m, wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś bądź usunięto starą i wykonano nową konstrukcję. Wzdłuż trasy głównej powstały drogi serwisowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze. Przebudowane zostały skrzyżowania z drogami podrzędnymi.
Wykonano przebudowę jednego obiektu mostowego, a trzy kolejne wyburzono i na ich miejscu wybudowano nowe. Rozebrano istniejące przepusty pod trasą główną i powstało 14 nowych kołowych i ramowych, pod drogami podporządkowanymi powstało 16 przepustów. Wybudowano również: kanalizację deszczową, sanitarną, przebudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, oświetlenie drogowe w obrębach skrzyżowań i terenach zabudowanych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podpisanie umowy z Zamawiającym i przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec grudnia 2020 roku. W styczniu 2021 roku zaczęły się roboty przygotowawcze, a pod koniec lutego rozpoczęto wycinki drzew. Ruch publiczny przez cały okres realizacji odbywał się po przebudowywanym odcinku. Schematy czasowej organizacji ruchu zakładały prowadzenie robót na ciągu głównym przy ruchu wahadłowym. Maksymalna liczba wprowadzonych jednocześnie wahadeł w trakcie realizacji wyniosła 23 sztuki, o długości do maksymalnie 500 m każde.
Na potrzeby realizacji budowy nowych obiektów mostowych wybudowano trzy obiekty mostowe tymczasowe wraz z dojazdami, natomiast prace przy przebudowywanym moście na Tanwi odbywały się połówkowo przy zachowanym ruchu.
Kadra inżynierska i pracownicy budowy liczyli do 300 osób, a sprzęty używane w trakcie realizacji do 170.
Budowa trwała do 31.10.2022 roku. W jej trakcie pojawiło się prawie wszystko, co występuje w trakcie realizacji inwestycji komunikacyjnej. Były znaleziska archeologiczne, powodzie i zniszczenia, deszcze ulewne i rozmycia. Standardowo w trakcie realizacji, np. z inicjatywy społeczności lokalnej, powstawały rozwiązania zamienne, elementy dodatkowe itp.
Co bardzo ważne ‒ w trakcie realizacji nie było wypadków wśród pracowników budowy ani użytkowników ruchu przebudowywanego odcinka.
Problemy tzw. inne, z którymi spotkaliśmy się na skalę nam dotychczas nieznaną, to brak i wzrost cen materiałów i usług, spowodowane przerostem popytu nad sprzedażą. Z przyczyn zapewne różnych, m.in. COVID-19 i konsekwencji wojny na Ukrainie.

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.