Nowa inwestycja na terenie powiatu otwockiego

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów.

Realizacja obejmowała wymianę nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2713W na odcinku od początku miejscowości Dąbrówka do ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej z ul. Prostą w Dąbrówce – ok. 1083 mb. Zamawiającym był Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie. Wykonawcą robót budowlanych była firma TOMIRAF Sp. z o.o. sp. k.

Zakres prac obejmował: przebudowę drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości min. 6 m, budowę i przebudowę chodników, budowę odwodnienia, wymianę nawierzchni zatok autobusowych, oświetlenie przejść dla pieszych, jak również budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

Warunki geotechniczne

Planowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Wierzchnią warstwę istniejącej drogi powiatowej stanowi warstwa bitumiczna z podbudową piaszczysto-żwirową (warstwa Ia) o łącznej miąższości ok. 0,3-0,4 m. Poniżej zalegają nasypy antropogeniczne (warstwa Ib) o miąższości ok. 0,3-1,4 m. Poniżej nasypów zalegają plejstoceńskie osady piaszczyste (warstwa II) oraz gliny zwałowe zlodowacenia Warty (warstwa IV). W obrębie piasków, w rejonie niewielkich cieków wodnych (OW-8, OW-12) występują małe przewarstwienia gruntów organicznych (warstwa III) o miąższości ok. 0,3-0,4 m.

Na odcinku od ok. km 0+000 do ok. km 1+500 zwierciadło wody jest swobodne i lekko napięte przez przewarstwienia gruntów spoistych w obrębie piasków. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 1,4-1,7 m (rzędna: 134,1-136,3 m n.p.n.). W rejonie otworu badawczego OW-8 występują wody zwieszone na przewarstwieniach ...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Wywiady

Jerzy Graboś: Gwarantem sukcesu jest wzajemne zaufanie i szacunek

Jerzy Graboś, Prezes Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, jest związany ze spółką nieprzerwanie od 1985 r. Z okazji 65-lecia przedsiębiorstwa na rynku w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dot. zmian zachodzących w firmie na przestrzeni tych wszystkich la...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.