Jacek Gryga: Na budowy i remonty dróg w Polsce przeznaczane są ogromne pieniądze

Jacek Gryga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” odpowiada na pytania dot. niepewnej sytuacji rynkowej i jej wpływie na realizacje przeprowadzane przez ZDPK, innowacji technologicznych oraz planów zarządu na najbliższy czas.

Jacek Gryga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Od stycznia 2022 r. piastuje Pan stanowisko dyrektora ZDP Krakowskiego. Jak podsumowałby Pan ten rok?

Jacek Gryga: Niewątpliwie był to rok pracowity i pełny wyzwań. Wewnętrzna reorganizacja instytucji, poszukiwania pracowników z odpowiednim wykształceniem, by wzmocnić ją kadrowo i wyzwania zewnętrzne czyli te, które mają wpływ nie tylko na ZDPK. Chodzi o wojnę za naszą wschodnią granicą, zmieniające się ceny robót i usług, co w konsekwencji powodowało, że przeznaczone na konkretne zadania środki po otwarciu ofert okazywały się za małe. Ważne jest to, że udawało się zaradzić wyzwaniom i zrealizować plany na 2022 r.

Co stanowiło dla Pana, jako dyrektora, największe wyzwanie?

Jacek Gryga: Pod tym względem nic się nie zmieniło. Zawsze jest za mało środków finansowych w instytucjach zarządzających drogami w stosunku do oczekiwań społeczeństwa. Chociaż trzeba to powiedzieć, że na budowy i remonty dróg w Polsce przeznaczane są ogromne pieniądze. Wzrastają jednak oczekiwania mieszkańców, którzy chcą wygodnych, bezpiecznych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i wiat przystankowych. Powiat krakowski jest specyficzny, bo podkrakowskie miejscowości już są bardzo zurbanizowane i ten proces zabudowy ciągle trwa i poszerza się. Mieszkańcy Krakowa bardzo chętnie wyprowadzają się pod miasto, ale nadal pracują i uczą się w mieście. Łączy się to z codziennymi dojazdami i spiętrzeniami ruchu podczas szczytów komunikacyjnych i dotarciem do przystanków komunikacji aglomeracyjnej chodnikiem. I to jest duże wyzwanie, aby nadążać z inwestycjami przy ograniczonych zasobach finansowych.

Jak ocenia Pan stan dróg podlegających pod Krakowski ZDP?

Jacek Gryga: W 2022 r. wykonaliśmy ocenę stanu dróg powiatowych, w powiecie krakowskim i wynika z niego, że 42 % tych dróg jest w dobrym stanie i 12% w stanie zadowalającym. Niestety 16% jest w stanie złym, a 18% w bardzo złym.

Jako ZDPK realizują Państwo często projekty dofinansowane m.in. ze środków budżetu państwa. Jakie są aktualnie największe inwestycje drogowe?

Jacek Gryga: Dla 10 inwestycji (remonty, przebudowy, budowy) mamy przyznane dofinansowanie z programów rządowych, a dla 16 kolejnych złożone są wnioski. Aktualnie w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg realizowane są remonty: ulic Daszyńskiego i Grunwaldzkiej w Krzeszowicach, DP 1154K na odcinku Przeginia – Sułoszowa, DP 2124K w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra i Ostrężnica, rozbudowa DP 2155K w Młodziejowicach. Natomiast z rządowego programu „Mosty dla Regionów” przyznane są środki na dokumentację projektową mostu na Wiśle w Jeziorzanach.

Czy jest coś, na co według Pana, w szczególny sposób należy zwrócić uwagę przy składaniu wniosków przy pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

Jacek Gryga: Ważne są kryteria oceny. Trzeba sprawdzić co jest punktowane i spełnić warunki, jak również dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Chciałbym jeszcze dodać, że ważna jest współpraca z gminami w ramach Inicjatyw Samorządowych. W tym roku mamy 39 zadań jak budowa chodników czy remonty nawierzchni współfinansowane przez samorządy gminne.

Czy niepewna sytuacja rynkowa ma duży wpływ na realizacje przeprowadzane przez ZDPK?

Jacek Gryga: Można powiedzieć, że ma odczuwalny wpływ. Widoczne jest to w postępowaniach przetargowych. Zmniejszyła się ilość wykonawców. Oferty zgłasza mniej firm. W ofertach widać wzrost cen materiałów i usług. Często koszty proponowane przez wykonawców są wyższe niż przeznaczone na ten cel przez ZDPK. Jeżeli różnica jest duża trzeba powtarzać przetargi, co przedłuża procedury.

Z początkiem roku ZDPK dokonał zakupu samochodu do prac utrzymaniowych przy drogach powiatowych. Jakie korzyści przyniesie Zarządowi ta inwestycja?

Jacek Gryga: Już przynosi korzyści. Pozwala na szybkie działanie naszej ekipy technicznej w sprawach interwencyjnych. A są takie zgłoszenia, na które trzeba reagować szybko, np. przewrócony znak drogowy. Służy też jako pojazd patrolowy.

Czy ZDPK zainwestował jeszcze w jakieś maszyny do prac około drogowych?

Jacek Gryga: Tak, w grudniu 2022 r. zakupiliśmy traktor wielofunkcyjny z osprzętem do prac utrzymaniowych.
W zależności od tego jaki osprzęt się do niego zainstaluje, służy do usuwania śniegu, frezowania zawyżonych poboczy albo koszenia traw. To właśnie niepewna sytuacja rynkowa powoduje, że zarządca drogi nie może być uzależniony od wykonawców w zakresie prowadzenia takich prac. Obserwujemy spadek zainteresowania wśród wykonawców robotami utrzymaniowymi. Zdarza się, że nie wpływają żadne oferty do przetargów, co powoduje wydłużanie terminów prac w przyjętych harmonogramach, powtarzaniem przetargów i często wzrostem kosztów, z uwagi na wysokie ceny składanych ofert.

Przygląda się Pan innowacjom technologicznym pojawiającym się na rynku, które mogłyby być wdrażane przy drogowych inwestycjach zarządzanych przez ZDPK?

Jacek Gryga: Oczywiście, wszystko co poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego i trwałość nawierzchni jest
w kręgu mojego zainteresowania. M.in. sterowanie sygnalizacją świetlną, zasilanie fotowoltaiką, nowymi metodami badań geologicznych i geofizycznych. Ale także domieszki do mas bitumicznych, które np. zmniejszają hałas powodowany ruchem drogowym.

Jakie są plany ZDPK na ten rok?

Jacek Gryga: Planujemy przygotowanie dokumentacji dla kompleksowej rozbudowy lub przebudowy naszych dróg. Jest to istotne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania sieci dróg powiatu krakowskiego. Najpilniejszą sprawą jest uzyskanie w tym roku decyzji środowiskowej i ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej, dla mostu na rzece Wiśle, w Jeziorzanach. Aktualnie funkcjonuje tu tylko przeprawa promowa. Umowa z przewoźnikiem obowiązywać będzie jeszcze
w przyszłym roku i jak pokazał to ostatni przetarg coraz trudniej o wykonawcę takiej usługi. Budowa mostu łączącego gminę Liszki ze Skawiną jest więc pilna i konieczna.

Dziękuję za rozmowę

Przeczytaj również: Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.