Kongres Górnictwa Skalnego

12-14 września 2022 r. w Cedzynie k. Kielc odbył się Kongres Górnictwa Skalnego, który przebiegał pod hasłem: „Górnictwo skalne XXI wieku jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia (SWOT)”. Organizatorami wydarzenia byli Główna Komisja Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz SITG Oddział Kielce.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Podsekretarz Stanu Główny Geolog Kraju Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa dr Piotr Dziadzio, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. W ramach Kongresu oprócz pięciu sesji merytorycznych odbyły się także: pokaz robót strzałowych w Zakładzie Górniczym „Kowala” w Nowinach k. Kielc, pokaz urządzenia mienerstwie. pokaz maszyn firmy Caterpillar w Kopalni „Wola Morawicka” w Woli Morawickiej k. Kielc. Podczas merytorycznej części wydarzenia poruszano tematy dot.: wybranych problemów wynikających ze stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego, odkrywkowej eksploatacji złóż kopalin w procedurze ocen oddziaływania na środowisko czy też wód niezanieczyszczonych pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego w praktyce sądowo-administracyjnej. Omówiono także zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w odkrywkowych zakładach górniczych, metodami georadarowymi, rekultywacją oraz efektywnością waloryzacji tertenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego.

Trzy dni żywych dyskusji przedstawicieli branży górniczej okazały się doskonałą platformą wymiany doświadczeń, opinii i nowinek technicznych, a także okazją do nawiązania współpracy między przedstawicielami najważniejszych w branży instytucji oraz firm. Kongres Górnictwa Skalnego w swojej formule niewątpliwie integruje środowiska inżynierów i techników górnictwa.

Fot.: organizator

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Marcin Opaliński, Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” zdradza kulisy formalizowania spółki UNIMOT Bitumen, a także wskazuje, co wyróżnia ją spośród innych producentów asfaltu. Odpowiada również na pytania dotyczące zagranicznych rynków, innowacji i planów firmy na przyszłość. Spółka UNIMOT Bitumen od kilku ...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.