Kolejne spotkanie naukowców branży transportowej z całego świata odbyło się w Katowicach

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej od dawna jest platformą pozwalającą na dyskusję i wymianę informacji o nowych rozwiązaniach technicznych, osiągnięciach naukowych, nowych metodach kształcenia i innych wydarzeniach z branży transportowej. Takim już tradycyjnym wydarzeniem naukowym są międzynarodowe Sympozjum i Konferencja pt. „Transport Problems”, które odbywają się corocznie na w/w wydziale oraz innych miejscach południowej Polski, atrakcyjnych dla licznych gości zagranicznych.

W dniach 27-28.06.2022 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się XI Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą problematyką transportu, a w dniach 29.06-01.07.2022 r. w Katowicach miała miejsce XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Problems 2022”. Te dwa wydarzenia należy rozpatrywać jako kompleksową ofertę wymiany myśli naukowej, ponieważ wzajemnie się uzupełniają, a wielu naukowców uczestniczy jednocześnie w sympozjum oraz konferencji. Dowodem na to może być również opublikowanie wspólnej dla sympozjum i konferencji monografii (conference proceedings) obejmującej około tysięcy stron. Tegoroczne sympozjum oraz konferencja pomimo niezakończonego jeszcze zagrożenia wirusem Sars-Cov-2 zgromadziły co najmniej porównywalną do lat ubiegłych liczbę uczestników (244 specjalistów z 19 krajów).

Warto zaznaczyć, że w poprzednich dwóch latach te wydarzenia odbywały się w trybie zdalnym, ale głównym i jedynym miejscem obrad oraz nadawania transmisji był budynek uczelni. W tym roku podjęto decyzję, żeby przeprowadzić sympozjum i konferencję w trybie mieszanym. Decyzja ta spowodowała to, że organizatorzy musieli przezwyciężyć wiele dodatkowych trudności. Jedną z przykładowych było to, że sesja plenarna odbywała się w budynku w/w wydziału, ale już sesje tematyczne i główna część obrad odbywały się w Biznesowym Hotelu Silesian (Katowice) w równoległych sesjach, z jednoczesnym transmitowaniem ich na platformach Zoom oraz YouTube. Przeniesienie obrad i sprzętu technicznego z jednego obiektu do drugiego przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i stabilności transmisji było pewnym wyzwaniem organizacyjnym. Dodatkowo nie z winy organizatorów Konferencji i Sympozjum „Transport Problems” terminy obu wydarzeń pokryły się z terminami Światowego Forum Miejskiego odbywającego się w Katowicach (WUF11), co w istotnym stopniu skomplikowało rozmieszczenie uczestników konferencji i sympozjum w hotelach. Mimo wszystko organizatorzy podjęli wyzwanie zorganizowania tych wydarzeń w tak trudnym i ogłoszonym publicznie terminie, gdyż uczestnicy od dawna wiedzą, że tradycyjnie odbywają się one w ostatnim tygodniu czerwca.

Jak zaznaczono powyżej, referaty naukowe zostały zaprezentowane i opublikowane w pokonferencyjnym wydaniu zawierającym 95 artykułów. W konferencji wzięli udział naukowcy z Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej, co pozwala stwierdzić, że konferencja ta jest jedną z głównych płaszczyzn międzykontynentalnej wymiany i dyskusji naukowej związanej z tak ważną dla gospodarki dziedziną jaką jest transport.

Organizacja tych wydarzeń była również szczególnie trudna ze względu na atak Rosji na Ukrainę i trwającą tam wojnę. W poprzednich latach przedstawiciele Rosji i Białorusi brali udział w każdej edycji konferencji. Lecz w obecnej sytuacji organizatorzy konferencji zadecydowali o wyłączeniu naukowców z tych państw ze składu komitetu naukowego oraz o zakazie udziału ich specjalistów w obradach konferencji. Z drugiej strony solidaryzując się z całym narodem polskim, który wspiera Ukrainę w jej nierównej walce z agresorem, podjęto decyzję o zwolnieniu ukraińskich uczestników z opłat konferencyjnych.

Sesja plenarna konferencji odbyła się na Wydziale Transportu i została otwarta przez koordynatora konferencji prof. Aleksandra Sładkowskiego. Następnie przemówienie powitalne do uczestników konferencji wygłosił rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz prezydent miasta Katowice dr Marcin Krupa, ponieważ Konferencja odbywa się właśnie pod patronatem prezydenta miasta Katowice i rektora Politechniki Śląskiej. Trzecim patronem konferencji jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów, która w szczególności patronuje Sympozjum Młodych Naukowców, na którym było przedstawiono sporo interesujących prezentacji doktorantów z różnych krajów.

Podczas sesji plenarnej wystąpili również czołowi naukowcy z Polski, Azerbejdżanu, Litwy i Bułgarii oraz przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Referaty dotyczyły problemów wszystkich sektorów transportu. Dalej obrady odbywały się w 10 sekcjach w dwóch równoległych potokach. Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty delegacji z Kazachstanu, Algierii, Słowacji, Gruzji, Jordanii i kilku innych krajów.

Uczestnicy konferencji i sympozjum mogli również zaznajomić się z produkcją pojazdów szynowych w największej w Europie fabryce koncernu Alstom, zlokalizowanej w Chorzowie. Co istotne przy fabryce tej znajduje się również dział projektowy. Uczestnicy konferencji i sympozjum mogli również zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, a także zobaczyć lotnisko w Gliwicach z hangarem samolotów treningowych i nowoczesny symulator lotniczy Politechniki Śląskiej oraz poznać kulturę i historię regionu śląskiego podczas zwiedzania Kopalni GUIDO w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Podsumowując, można stwierdzić, że XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i XI Sympozjum Młodych Naukowców odbywające się pod wspólną nazwą „Transport Problems” zakończyły się niekwestionowanym sukcesem. Wszystkich naukowców i praktyków zainteresowanych wymianą doświadczeń z tej dyscypliny organizatorzy konferencji zapraszają w przyszłym roku na kolejną edycję, która odbędzie się w dniach 26-30.06.2023.

źródło: Prof. dr hab. Aleksander Sładkowski

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.