Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie

20 października 2019 roku rozpoczęły się prace nad budową połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie. Zakończenie realizacji przewiduje się na wrzesień 2023 roku. Zamawiającym inwestycje jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a wykonawcą firma Metrostav Polska S.A. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Do podjęcia decyzji o pracach nad wspomnianą inwestycją, zamawiających zmusił zły stan mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie, który stanowił bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W 2019 roku doszło do zamknięcia mostu i tym samym wyłączenia go z użytku, co oznaczało utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać z węzła Wierzchosławice (autostrada A4) do tarnowskich zakładów azotowych muszą pokonać dodatkowy dystans ponad 20 kilometrów, co generuje ogromne straty.

Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt polega na utworzeniu połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie jako drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 i 3 pasach ruchu, odcinkowo z pasami do lewoskrętu, o długości ok. 2,6 km. Planowana łącznica zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego, gminy Wierzchosławice i miasta Tarnów. Początek łącznicy stanowić będzie włączenie do istniejącego wlotu skrzyżowania typu rondo (skrzyżowania ul. Witosa z ul. Chemiczną w Tarnowie) w km ok. 2+207. Koniec łącznicy – skrzyżowanie typu rondo węzła autostrady A4 z drogą gminną nr K202517 – km łącznicy ok. 4+826 wraz z dowiązaniem drogi dojazdowej do łącznicy autostrady A4.

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

Przedstawiciel ZDW w Krakowie

Zadanie pn.: ,,Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest obecnie największą inwestycją drogowo-mostową realizowaną przez Województwo Małopolskie.
Inwestycja obejmuje budowę łącznicy o dł. 2,6 km (w tym ok. 500 m na terenie m. Tarnów) wraz z jednopasmowym rondem o średnicy 45 m oraz nowym obiektem mostowym na rzece Dunajec o dł. 815,6 m.

Droga wojewódzka nr 973 (ul. Witosa) posiadać będzie przekrój 1x3, ścieżkę rowerową i chodnik po stronie południowej oraz ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej. Przyjęta lokalizacja nowego obiektu mostowego skutkuje zbliżeniem się do ujęć wody w Kępie Bogumiłowickiej i koniecznością spełnienia dodatkowych warunków w zakresie wykonania zabezpieczeń związanych z ochroną ujmowanych wód w rejonie ujęć w Kępie Bogumiłowickiej i Zbylitowskiej Górze.
Z projektowanym obiektem mostowym zaprojektowano drogę klasy G posiadającą przekrój 1x2. Wzdłuż drogi poprowadzony zostanie ciąg pieszo–rowerowy oraz wybudowane oświetlenie uliczne na całym zakresie zadania. Po przekroczeniu koryta rzeki Dunajec łącznik przebiega nad bocznicą kolejową zakładów Strunbet, a następnie poprzez pola włącza się do istniejącego ronda przy węźle autostradowym A4 Tarnów Zachód (Wierzchosławice).
Szczególną uwagę należy poświecić wspomnianemu obiektowi mostowemu, który przebiega zarówno w łuku pionowym, jak również poziomym.
Obiekt został zaprojektowany jako układ trzech belek ciągłych (M1, M2 oraz M3) z betonu sprężonego.
Obiekt M-1 składa się z przęseł od 1-7. Został zaprojektowany w stałym przekroju skrzynkowym o wysokości 2,5 m. Skrzynka składa się z pochylonych środników połączonych monolitycznie z płytą dolną oraz płytą górną. Ze skrzynki wyprowadzono wsporniki o zmiennej grubości. Przekrój zaprojektowano jako sprężony z wykorzystaniem kabli zewnętrznych
i wewnętrznych.

Obiekt M-2 składa się z przęseł 8-10. Został zaprojektowanym w przekroju skrzynkowym
o zmiennej wysokości dochodzącej do 8,5 m. Skrzynka składa się z pochylonych środników połączonych monolitycznie z płytą dolną oraz płytą górną. Ze skrzynki wyprowadzono wsporniki o zmiennej grubości. Przekrój zaprojektowano jako sprężony z wykorzystaniem kabli i wewnętrznych. Na szczególną uwagę zasługuje przęsło nurtowe, którego długość
w mierzona w osiach podpór wynosi 185 m, co czyni je jednym z najdłuższych w Polsce wykonanym w technologii nawisowej.

Obiekt M-3 składa się z przęseł od 11-12. Został zaprojektowany w stałym przekroju
o wysokości 2,5 m. Przekrój składa się z dwóch dźwigarów belowych. Belki w rozstawie osiowym 6, 4 m połączone są monolitycznie z płytą górną. Ze skrzynki wyprowadzono wsporniki o zmiennej grubości. Przekrój zaprojektowano jako sprężony z wykorzystaniem kabli wewnętrznych.

Niniejsze zadanie ma ogromne znaczenie zarówno dla powiatu tarnowskiego jak również całego Województwa Małopolskiego.
W stanie istniejącym brak jest ogólnodostępnego połączenia węzła autostradowego
w Wierzchosławicach z DW973 ze względu na zamknięcie mostu w Ostrowie. Pojazdy poruszające się na relacji A4 – Tarnów Zachód zmuszone są do przejazdu wydłużoną trasą. Samochody próbujące dojechać z węzła Wierzchosławice (autostrada A4) do tarnowskich zakładów azotowych muszą pokonać dodatkowy dystans ponad 20 kilometrów co generuje ogromne straty kosztów czasu i paliwa.
Funkcjonujące obecnie rozwiązania komunikacyjne nie zapewniają komfortu podróżowania, utrudniają pracę kierowcom, stwarzają niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych
i pieszych a przede wszystkim ograniczają dostęp do stref aktywności gospodarczej.
Realizacja Projektu wpłynie m.in. na:
- poprawę dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),
- poprawę dostępności do regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Tarnów,
- ułatwiony dojazd do stref aktywności gospodarczej w Tarnowie,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych.
Realizacja inwestycji poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na zlikwidowanie powstających zatorów oraz upłynnienie ruchu tranzytowego. Wpłynie to na zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.