Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie

20 października 2019 roku rozpoczęły się prace nad budową połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie. Zakończenie realizacji przewiduje się na wrzesień 2023 roku. Zamawiającym inwestycje jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a wykonawcą firma Metrostav Polska S.A. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Do podjęcia decyzji o pracach nad wspomnianą inwestycją, zamawiających zmusił zły stan mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie, który stanowił bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W 2019 roku doszło do zamknięcia mostu i tym samym wyłączenia go z użytku, co oznaczało utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać z węzła Wierzchosławice (autostrada A4) do tarnowskich zakładów azotowych muszą pokonać dodatkowy dystans ponad 20 kilometrów, co generuje ogromne straty.

Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt polega na utworzeniu połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie jako drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 i 3 pasach ruchu, odcinkowo z pasami do lewoskrętu, o długości ok. 2,6 km. Planowana łącznica zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego, gminy Wierzchosławice i miasta Tarnów. Początek łącznicy stanowić będzie włączenie do istniejącego wlotu skrzyżowania typu rondo (skrzyżowania ul. Witosa z ul. Chemiczną w Tarnowie) w km ok. 2+207. Koniec łącznicy – skrzyżowanie typu rondo węzła autostrady A4 z drogą gminną nr K202517 – km łącznicy ok. 4+826 wraz z dowiązaniem drogi dojazdowej do łącznicy autostrady A4.

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

Przedstawiciel ZDW w Krakowie

Zadanie pn.: ,,Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest obecnie największą inwestycją drogowo-mostową realizowaną przez Województwo Małopolskie.
Inwestycja obejmuje budowę łącznicy o dł. 2,6 km (w tym ok. 500 m na terenie m. Tarnów) wraz z jednopasmowym rondem o średnicy 45 m oraz nowym obiektem mostowym na rzece Dunajec o dł. 815,6 m.

Droga wojewódzka nr 973 (ul. Witosa) posiadać będzie przekrój 1x3, ścieżkę rowerową i chodnik po stronie południowej oraz ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej. Przyjęta lokalizacja nowego obiektu mostowego skutkuje zbliżeniem się do ujęć wody w Kępie Bogumiłowickiej i koniecznością spełnienia dodatkowych warunków w zakresie wykonania zabezpieczeń związanych z ochroną ujmowanych wód w rejonie ujęć w Kępie Bogumiłowickiej i Zbylitowskiej Górze.
Z projektowanym obiektem mostowym zaprojektowano drogę klasy G posiadającą przekrój 1x2. Wzdłuż drogi poprowadzony zostanie ciąg pieszo–rowerowy oraz wybudowane oświetlenie uliczne na całym zakresie zadania. Po przekroczeniu koryta rzeki Dunajec łącznik przebiega nad bocznicą kolejową zakładów Strunbet, a następnie poprzez pola włącza się do istniejącego ronda przy węźle autostradowym A4 Tarnów Zachód (Wierzchosławice).
Szczególną uwagę należy poświecić wspomnianemu obiektowi mostowemu, który przebiega zarówno w łuku pionowym, jak również poziomym.
Obiekt został zaprojektowany jako układ trzech belek ciągłych (M1, M2 oraz M3) z betonu sprężonego.
Obiekt M-1 składa się z przęseł od 1-7. Został zaprojektowany w stałym przekroju skrzynkowym o wysokości 2,5 m. Skrzynka składa się z pochylonych środników połączonych monolitycznie z płytą dolną oraz płytą górną. Ze skrzynki wyprowadzono wsporniki o zmiennej grubości. Przekrój zaprojektowano jako sprężony z wykorzystaniem kabli zewnętrznych
i wewnętrznych.

Obiekt M-2 składa się z przęseł 8-10. Został zaprojektowanym w przekroju skrzynkowym
o zmiennej wysokości dochodzącej do 8,5 m. Skrzynka składa się z pochylonych środników połączonych monolitycznie z płytą dolną oraz płytą górną. Ze skrzynki wyprowadzono wsporniki o zmiennej grubości. Przekrój zaprojektowano jako sprężony z wykorzystaniem kabli i wewnętrznych. Na szczególną uwagę zasługuje przęsło nurtowe, którego długość
w mierzona w osiach podpór wynosi 185 m, co czyni je jednym z najdłuższych w Polsce wykonanym w technologii nawisowej.

Obiekt M-3 składa się z przęseł od 11-12. Został zaprojektowany w stałym przekroju
o wysokości 2,5 m. Przekrój składa się z dwóch dźwigarów belowych. Belki w rozstawie osiowym 6, 4 m połączone są monolitycznie z płytą górną. Ze skrzynki wyprowadzono wsporniki o zmiennej grubości. Przekrój zaprojektowano jako sprężony z wykorzystaniem kabli wewnętrznych.

Niniejsze zadanie ma ogromne znaczenie zarówno dla powiatu tarnowskiego jak również całego Województwa Małopolskiego.
W stanie istniejącym brak jest ogólnodostępnego połączenia węzła autostradowego
w Wierzchosławicach z DW973 ze względu na zamknięcie mostu w Ostrowie. Pojazdy poruszające się na relacji A4 – Tarnów Zachód zmuszone są do przejazdu wydłużoną trasą. Samochody próbujące dojechać z węzła Wierzchosławice (autostrada A4) do tarnowskich zakładów azotowych muszą pokonać dodatkowy dystans ponad 20 kilometrów co generuje ogromne straty kosztów czasu i paliwa.
Funkcjonujące obecnie rozwiązania komunikacyjne nie zapewniają komfortu podróżowania, utrudniają pracę kierowcom, stwarzają niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych
i pieszych a przede wszystkim ograniczają dostęp do stref aktywności gospodarczej.
Realizacja Projektu wpłynie m.in. na:
- poprawę dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),
- poprawę dostępności do regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Tarnów,
- ułatwiony dojazd do stref aktywności gospodarczej w Tarnowie,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych.
Realizacja inwestycji poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na zlikwidowanie powstających zatorów oraz upłynnienie ruchu tranzytowego. Wpłynie to na zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego.

Wywiady

Wiktor Werfel: Najlepszym środkiem ochrony indywidualnej jest zdrowy rozsądek

Wiktor Werfel, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dotyczące dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Omawia m.in. najważniejsze aspekty pracy KRZG, podpowiada, skąd czerpać wiedzę, by spełniać funkcje kierownika ruchu jak najlepiej oraz jak zapewnić bezpieczeństwo załogi zakł...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.