Zabezpieczanie prześwitów na obiektach inżynierskich w ciągu dróg krajowych w Wielkopolsce zakończone

GDDKiA zabezpieczyła 242 prześwity na obiektach inżynierskich w ciągu dróg A2, S5, S8, S11, DK25 w Wielkopolsce.

Zabezpieczanie prześwitów na obiektach inżynierskich

Sukcesywnie od 2020 roku montowano dodatkowo siatkę stalową służącą do zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy sąsiednimi pomostami przęseł obiektów mostowych.
Proces zabezpieczenia prześwitów GDDKiA rozpoczęła od montażu tabliczek ostrzegających przed ryzykiem upadku z wysokości.

Powodem decyzji była konieczność montażu zabezpieczenia prześwitów międzyobiektowych przed możliwością wtargnięcia uczestników ruchu drogowego w sytuacjach nagłych i stresogennych. Zabezpieczeniu podlegały prześwity miedzy obiektami o szerokości większej niż 10 cm. 

Montaż zabezpieczeń projektuje się na podstawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. Dla każdego obiektu wykonano indywidualny projekt. Zabezpieczenia realizowano na dwa sposoby:

  1. W postaci poziomo rozpiętych siatek nad poziomymi szczelinami międzyobiektowymi.
  2. W postaci pionowo zamontowanych ramek na bazie osłony przeciwporażeniowej ( tylko dla obiektów nad liniami kolejowymi zelektryfikowanymi).

Największym zabezpieczonym obiektem jest obiekt WS 7 na drodze S5 o długości zabezpieczonego prześwitu 502 metr...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • Otrzymasz dostęp do wybranych treści serwisu
  • Zyskasz wiedzę na temat „Nowości z branży”
  • Zapoznasz się z materiałami video
  • Otrzymasz dostęp do wybranych materiałów w „Katalogu realizacji”
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Zarejestruj się

Logowanie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.