Wpływ wybranych parametrów pracy kruszarki na efektywność pracy układów produkcji kruszyw

W artykule zaprezentowano wyniki badań wskazujące na istotny wpływ analizowanych parametrów pracy kruszarki na wybrane cechy jakościowe uzyskiwanych produktów kruszenia. Niezależnie od typu kruszonego materiału można określić uogólnione zależności pomiędzy szerokością szczeliny kalibrującej czy też prędkością obrotową wirnika a wybranymi efektami pracy kruszarki.

Technologiczne układy produkcji kruszyw opierają się zasadniczo na operacjach kruszenia i przesiewania, powiązanych wzajemnymi przepływami materiałowymi pomiędzy sobą. Takie układy, pomimo pozornie małego stopnia skomplikowania, wymagają jednak odpowiedniego sterowania i doboru parametrów pracy poszczególnych operacji i urządzeń przeróbczych. Pozwoli to dostosować uzyskiwane efekty do właściwości przerabianego materiału oraz wymagań technologicznych. W produkcji kruszyw kluczową rolę zdają się odgrywać procesy kruszenia. Z punktu widzenia technologii są to operacje najbardziej energochłonne i jednocześnie mało efektywne, jeśli chodzi o poziom przetworzenia dostarczanej do urządzenia energii bezpośrednio na rozdrobnienie, gdyż znaczna część tej energii tracona jest między innymi na ciepło czy jałową pracę maszyn na przestojach zasilania surowcem. Dodatkowo przemysłowe operacje rozdrabniania mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne poprzez emisję pyłów zawieszonych, wibracji, hałasu, a pośrednio poprzez emisję dwutlenku węgla będącego ubocznym skutkiem produkcji energii elektrycznej dostarczanej do prowadzenia procesów kruszenia.

Nieprawidłowe sterowanie operacjami rozdrabniania skutkuje ich niższą efektywnością technologiczną mierzoną np. poprzez uzyskiwany zbyt niski stopień rozdrobnienia, czy też niepożądany skład ziarnowy lub kształt ziaren w produktach końcowych. Dlatego istotna wydaje się kwestia odpowiedniego doboru parametrów operacyjnych kruszarek, tak aby dostoso...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.