Stan techniczny mostów a propozycja nowych zasad oceny punktowej

W materiale podano propozycje nowych zasad oceny punktowej mostów. Dotychczasowy sposób jest mało precyzyjny. W nowym systemie proponuje się wprowadzenie czterech kryteriów oceny (nośność, bezpieczeństwo ruchu, trwałość i wygląd). Przy ocenie końcowej proponuje się wprowadzenie wag do poszczególnych kryteriów oceny punktowej.

Obowiązujący aktualnie system oceny punktowej stanu technicznego obiektów inżynierskich opiera się na sześciostopniowej skali ocen wprowadzonej rozporządzeniem [1]. Poszczególnym ocenom z tej skali przyporządkowano opis stanu poszczególnych elementów obiektu inżynierskiego (tab. 1).

Ocena stanu technicznego całego obiektu jest natomiast najmniejszą wartością z:

  • średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu podstawowego,
  • oceny konstrukcji pomostu,
  • oceny konstrukcji dźwigarów głównych,
  • średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów (w przypadku obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniższa ocena przyczółków.

Ten sposób oceny punktowej został „przeniesiony” do Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, GDDKiA [2], przy czym w odniesieniu do oceny stanu izolacji i oceny przydatności użytkowej zawężono skalę ocen do trzech: „5”, „2” i „0”, przypisując poszczególnym skalom oceny te same znaczenia co innym ocenianym elementom mostu.

Ponieważ przyjęty system oceny stanowi podstawę do oceny stanu technicznego mostów w Polsce, a w konsekwencji np. planowania środków koniecznych na remonty obiektów czy planowanie inwestycji związanych z budową nowych obiektów, ocena ta jest bardzo często wykorzystyw...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • Otrzymasz dostęp do wybranych treści serwisu
  • Zyskasz wiedzę na temat „Nowości z branży”
  • Zapoznasz się z materiałami video
  • Otrzymasz dostęp do wybranych materiałów w „Katalogu realizacji”
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Zarejestruj się

Logowanie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.