Problematyka środków transportowych

W działalności przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych praca transportowa stanowi drugą co do wielkości pozycję w nakładach. Przy czym zarówno koszty pracy, jak i praca transportowa znajdują się w zależności funkcyjnej od warunków transportu. Zasadnicza rola transportu wynika z tego, że podstawowym zadaniem środków transportowych jest transport materiałów. A podstawowym narzędziem pracy są środki transportu (wewnętrznego oraz zewnętrznego).

Przez transport rozumie się ogół środków i czynności służących do przemieszczania ładunków lub osób z jednego miejsca na drugie. Nazwa transport pochodzi od łacińskiego słowa transporto, oznaczającego wszelki czynności pokonywania przestrzeni [1, 2]. Z punktu widzenia techniki przemieszczania ładunków transport dzieli się na: drogowy, szynowy, wodny, lotniczy, rurociągowy, przenośnikowy (a więc urządzeniami o ruchu ciągłym) i dźwigowy (urządzeniami przeładunkowymi o ruchu przerywanym, cyklicznym) [1, 2].

Tabor i jego rola

Podstawowym środkiem pracy w transporcie jest tabor służący do przemieszczania ładunków. Odpowiednikiem rurociągowym taboru w transporcie jest sieć przewodów wraz ze stacjami pomp. W tym przypadku istnieje ścisła integracja drogi ze środkiem transportu. W pozostałych gałęziach droga i tabor stanowią oddzielne urządzenia techniczne [1].

Tabor składa się z różnorodnych pojazdów o różnych cechach konstrukcyjnych i różnym przeznaczeniu eksploatacyjnym. Jednostki taboru mogą być wyposażone jednocześnie w urządzenie nośne i napędowe (np. samochód ciężarowy, okręt, samolot) lub tylko jedno z nich. Przy rozdzielaniu tych urządzeń mamy do czynienia z pojazdami trakcyjnymi (np. ciągnik, lokomotywa, holownik). A także z pojazdami ładowczymi (np. przyczepa, wagon kolejo...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • Otrzymasz dostęp do wybranych treści serwisu
  • Zyskasz wiedzę na temat „Nowości z branży”
  • Zapoznasz się z materiałami video
  • Otrzymasz dostęp do wybranych materiałów w „Katalogu realizacji”
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Zarejestruj się

Logowanie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.