VII Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”

4-6 października br. w Katowicach odbyła się VII edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Wydarzenie zorganizowała redakcja „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”. Podczas trzech dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 17 referatów w sześciu sesjach, a także wziąć udział w warsztatach poświęconych projektowaniu i wzmacnianiu podłoża.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Warsztat pracy – projektowanie i wzmacnianie podłoża

Warsztat pracy był nową formą aktywności dla uczestników Konferencji Drogowo-Mostowej. Tematy związane z praktyczną stroną projektowania i wzmacniania podłoża cieszyły się dużym zainteresowaniem. Referat wprowadzający wygłosił Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska). Następnie platformę projektową Tensar+ omówił Piotr Mazurowski (Tensar Polska). Kwestię geosyntetyków w świetle normalizacji i standaryzacji przybliżył zebranym Jacek Kawalec (Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne).

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe danego regionu

Pierwszą sesję merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Tomasza Godlewskiego (Instytut Techniki Budowlanej) dotyczące wybranych georyzyk związanych z realizacją tuneli komunikacyjnych w gruntach. Następnie na pytanie „Czy wapno jest tylko do uzdatniania gruntów?” swoim referatem odpowiedział Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego). Problemy optymalizacyjne i wykonawcze posadowienia w formule „projektuj i buduj” omówił Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska). Pierwszą sesję zakończyła prezentacja powstała przy współpracy firm Midas Civil + Midas GTS. Dr inż. Łukasz Jarno (JD Engineering) omówił kompleksowe projektowanie konstrukcji mostowych z uwzględnieniem warunków gruntowych i analizy geotechnicznej.

Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów – sprawdzone materiały i technologie

Drugą sesję rozpoczął Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) z referatem poświęconym masowemu wzmacnianiu podłoża gruntowego. Kolejnym prezentującym był Piotr Mazurowski (Tensar Polska), który poświęcił swoje wystąpienie tematowi zastosowania georusztów wielokształtnych do zwiększania trwałości warstw związanych spoiwem oraz rodzajom spoiw drogowych i ich prawidłowemu doborowi w zależności od rodzaju gruntu. Przyszłość spoiw w Polsce przedstawił zebranym Marek Przeradzki (Visolis Stabilizacje). Sesję zakończył referat Andrzeja Ciepieli (Ciepiela Technology Promotion) omawiający nowoczesną technologię budowy dróg z Włoch.

Uwarunkowania geotechniczne w budownictwie infrastrukturalnym. Doświadczenia i dobre praktyki

Kolejny segment rozpoczął Iwo Wituła z Griltex Polska, który przedstawił słuchaczom nowoczesne rozwiązania w obszarze infrastruktury, ilustrując je praktycznymi przykładami opartymi na realizowanych projektach, ze szczególnym uwzględnieniem geokomozytów GXP 5+5 DUO oraz DUO L. Z myślą o regionie, w którym odbywała się konferencja, organizatorzy zdecydowali się na referat wygłoszony w gwarze śląskiej. Przedstawił go Jacek Nowak (Politechnika Śląska), podejmując tematykę aktualnych wyzwań związanych z budową dróg na terenie Górnego Śląska. Współautorem referatu był Bartłomiej Grzesik (Politechnika Śląska).

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne a specyfika danego regionu – cz. I

Sesję zamykającą drugi dzień konferencji rozpoczął Grzegorz Markowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu), omawiając doświadczenia województwa opolskiego z realizacji inwestycji w obrębie pomnika przyrody na przykładzie budowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Alei Lipowej. Następnie przeglądu technologii i kierunków rozwoju w kontekście nawierzchni betonowych dokonał Piotr Kijowski (Stowarzyszenie Producentów Cementu).

Ekspert drogowo-mostowy

Jak co roku, podczas uroczystego bankietu organizatorzy przyznali autorskie wyróżnienie „Ekspert drogowo-mostowy”. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które swoim zaangażowaniem i pracą wyróżniają się w branży. Tytuł podczas tegorocznego wydarzenia odebrali Piotr Miąso (Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie) oraz dr inż. Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska).

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne a specyfika danego regionu – cz. II

Trzeci dzień konferencji rozpoczął wykład Piotra Bętkowskiego (Politechnika Śląska) dotyczący kolejowych konstrukcji odciążających jako mostów stałych na terenach górniczych. Możliwość optymalizacji konstrukcji ścieżek rowerowych w świetle dekarbonizacji przedstawiła słuchaczom Kamila Kornacka (Tensar Polska). Ostatnie wystąpienie w tym segmencie należało do Dariusza Sobali (Strabag), prelegent omówił „ostatni rozdział” przebudowy wiaduktu kolejowego W8 w Krakowie.

Nawierzchnie drogowo-mostowe: materiały, technologie i przykładowe rozwiązania

Sesję zamykającą wydarzenie rozpoczęła Lidia Markowska (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu), omawiając założenia i realizację nawierzchni betonowych w tunelach drogowych TS-32 i TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ. Ostatni referat należał do Marcina Grygierka (Politechnika Śląska) i dotyczył doświadczenia z 18-letnich obserwacji drogi kołowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej.

Dziękujemy!

Biorąc pod uwagę pozytywne opinie uczestników spotkania, a także mnóstwo pytań zadawanych podczas wygłaszanych referatów, można śmiało stwierdzić, że tegoroczna edycja Konferencji Drogowo-Mostowej zakończyła się sukcesem. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wsparcia prelegentów, moderatorów sesji, sponsorów, partnerów oraz licznej grupy uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ich zaangażowanie i już dziś zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia, która odbędzie się 2-4 października 2024 roku w Katowicach.

Zobacz całą galerię – TUTAJ

Tekst: Iga Przyszlak
Fot. K. Piątek

Galeria

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.