Wypadki w kopalniach odkrywkowych – dlaczego?

Specyfika zakładów

W większości zakładów kopalina jest wydobywana mechanicznie, przy zastosowaniu koparek jednonaczyniowych (hydraulicznych i linowych) oraz ładowarek. Maszynami pomocniczymi są spycharki, a w nielicznych przypadkach – zgarniarki, wykorzystywane do robót przygotowawczych i udostępniających. Rzadziej stosowane są koparki wielonaczyniowe (złoża węgla brunatnego, piasku podsadzkowego, niektóre złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej) czy urządzenia zgarniające kopalinę spod lustra wody.

Nieco odmienną specyfiką charakteryzuje się poziom bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych spod lustra wody urządzeniami pływającymi. Najczęściej wykorzystywanymi maszynami są tu pływające koparki (jednonaczyniowe i wielonaczyniowe) oraz pogłębiarki ssąco-refulujące. Transport urobionego materiału odbywa się najczęściej za pomocą przenośników pływających, rurociągów tłocznych, a sporadycznie – za pomocą barek.

Pewną grupę odkrywkowych zakładów górniczych (ok. 250) stanowią zakłady, w których urabianie odbywa się przy zastosowaniu materiałów wybuchowych. Ich liczba na przestrzeni ostatnich lat jest podobna. Metodą tą urabiane są głównie złoża kopalin z grupy kamieni łamanych i blocznych oraz wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Zakłady, w których stosowane są środki strzałowe, skoncentrowane są w Polsce Południowej, głównie w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, opolskim i małopolskim. Za marginalne pod względem wielkości wydobycia w ogólnym bilansie można uznać eksploatację złóż surowców skalnych – blocznych (metodami mechanicznymi, termicznie, ręcznie) oraz eksploatację złóż torfu.

Dane dotyczące liczby wypadków w latach 2017-2021

Na koniec 2020 r. liczba odkrywkowych zakładów górniczych będących pod nadzorem urzędów górniczych wynosiła 7361. Na rys. 1 przedstawiono wykres pokazujący liczbę wypadków śmiertelnych i ciężkich, które zaistniały w kopalniach odkrywkowych w latach 2017-2021.

Rys. 1. Liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w kopalniach odkrywkowych w latach 2017-2021

Schemat przedstawiony na rys. 1 kończy się na roku 2021, a w bieżącym roku doszło już do 2 wypadków śmiertelnych w odkrywkowych zakładach górniczych. To powinno zmuszać do refleksji.

Wracając do danych z wykresu, należy zauważyć, że największą liczbę wypadków śmiertelnych zanotowano w 2018 r. (5 wypadków), w pozostałych latach utrzymuje się ona na poziomie 2 wypadków śmiertelnych rocznie. Liczba wypadków ciężkich, oprócz lat 2019 i 2020, również wynosi 2 wypadki na rok.

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Z perspektywy Pańskiej długoletniej pracy na stanowisku dyrektora, jakie lekcje życiowe wyniósł Pan z tego doświadczenia i w jaki sposób wpłynęły one na Pana podejście do życia? Zbigniew Tabor: Przekonałem się, że sprawy techniczne, jakości robót, technologii oraz zagadnienia prawne związane z prawem zamówień publicznych, ustawą o drogach public...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.