Wypadki w kopalniach odkrywkowych – dlaczego?

Podsumowanie

Warto zaznaczyć, że w powyższym obszarze istotną rolę odgrywa również działalność organów nadzoru górniczego. Kontrole w zakresie właściwej organizacji pracy, nad prowadzeniem eksploatacji czy też ochrony środowiska dodatkowo wpływają pozytywnie na podnoszenie warunków bezpieczeństwa zatrudnionych osób. Umożliwiają także weryfikację działań przedsiębiorcy zmierzających do podwyższenia bezpieczeństwa pracy pracowników i stosowania działań adekwatnych do występujących zagrożeń.

Reasumując, należy stwierdzić, że zdecydowany wpływ na poziom bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych mają działania w obszarach zagadnień organizacyjno-technicznych. Celowe jest stałe dążenie do poprawy skuteczności działalności w tym zakresie, co powinno przyczynić się do coraz lepszego monitorowania zagrożeń, ich zwalczania, jak również formułowania założeń tzw. szerokiej profilaktyki poprzez skuteczne rozpoznawanie i odpowiednie dokumentowanie budowy geologicznej złóż, identyfikowanie i określanie rejonów zagrożonych osuwiskami, do czego nieodzowna jest ścisła współpraca służb górniczych ze służbami geologicznymi. Innymi słowy – właściwe jest stwierdzenie, że przede wszystkim należy jednak poprawić dyscyplinę pracy i skuteczność oceny występującego ryzyka.

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Obecnie, od 2019 r., to wykonawcy decydują o technologii budowy drogi w systemie „Projektuj i buduj”. Trudności technologiczne w zastosowaniu betonu skłaniają do wyboru znanych i sprawdzonych rozwiązań związanych z wykorzystaniem asfaltu. Ze znanych mi opinii, firmy drogowe zgodnie twierdzą, że asfalt jest najlepszym budulcem dla polskich dróg i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.