Wypadki w kopalniach odkrywkowych – dlaczego?

W artykule omówiono kwestię bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych. Autor przedstawił specyfikę kopalni, dane dotyczące liczby wypadków w latach 2017-2021 oraz przykłady wypadków śmiertelnych w zakładach, skupiając się na zaistniałych błędach i nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku badania ich okoliczności.

Odkrywkowe zakłady górnicze charakteryzują się zróżnicowanymi technologiami urabiania, transportu i przeróbki. Są to zakłady obejmujące swoim zasięgiem i wpływami zarówno powierzchnię kilkuset hektarów (np. niektóre kopalnie węgla brunatnego). Jak i niewielkie wyrobiska, nieprzekraczające powierzchni 1 ha. Wyrobiska, w przeważającej części wgłębne, rzadziej stokowe i stokowo-wgłębne, mają przeważnie głębokość od kilku do kilkudziesięciu metrów. W dwóch przypadkach (KWB „Bełchatów” i KWB „Turów”) – aż ponad 200 m. Ogromnym potencjałem technicznym i ludzkim charakteryzują się szczególnie kopalnie węgla brunatnego. W których liczba załogi stanowi blisko 20% wszystkich zatrudnionych w górnictwie odkrywkowym. Znaczący potencjał wydobywczy i ludzki cechuje również niektóre kopalnie wydobywające wapienie i margle na potrzeby cementowni oraz surowce skalne do produkcji kruszyw łamanych.

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Marcin Lewandowski, wiceprezes pionu realizacji w Grupie NDI, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. zarządzania zespołem, nowych projektów, wymagających kontraktów oraz zagranicznych praktyk w budownictwie infrastrukturalnych. Dzieli się także swoimi przemyśleniami o najtrudniejszych aspektach branży budowlanej. O...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.