Wypadki w kopalniach odkrywkowych – dlaczego?

W artykule omówiono kwestię bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych. Autor przedstawił specyfikę kopalni, dane dotyczące liczby wypadków w latach 2017-2021 oraz przykłady wypadków śmiertelnych w zakładach, skupiając się na zaistniałych błędach i nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku badania ich okoliczności.

Odkrywkowe zakłady górnicze charakteryzują się zróżnicowanymi technologiami urabiania, transportu i przeróbki. Są to zakłady obejmujące swoim zasięgiem i wpływami zarówno powierzchnię kilkuset hektarów (np. niektóre kopalnie węgla brunatnego). Jak i niewielkie wyrobiska, nieprzekraczające powierzchni 1 ha. Wyrobiska, w przeważającej części wgłębne, rzadziej stokowe i stokowo-wgłębne, mają przeważnie głębokość od kilku do kilkudziesięciu metrów. W dwóch przypadkach (KWB „Bełchatów” i KWB „Turów”) – aż ponad 200 m. Ogromnym potencjałem technicznym i ludzkim charakteryzują się szczególnie kopalnie węgla brunatnego. W których liczba załogi stanowi blisko 20% wszystkich zatrudnionych w górnictwie odkrywkowym. Znaczący potencjał wydobywczy i ludzki cechuje również niektóre kopalnie wydobywające wapienie i margle na potrzeby cementowni oraz surowce skalne do produkcji kruszyw łamanych.

Wywiady

Poprawa bezpieczeństwa w górnictwie zawsze będzie zależała od pracy zespołowej

W 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. Z tej okazji w rozmowie z redakcją „Inżynierii Górniczej” dr inż. Adam Mirek, Prezes WUG, który objął to stanowisko pięć lat temu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ta roczn...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.