Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2024

Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2024, 13-14 maja 2024, Kraków

Piąta edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone, organizowanej od 2012 przez Politechnikę Krakowską, odbyła się w dniach 13-14 maja 2024 w Krakowie. Wydarzenie zainicjowane początkowo przez Katedrę Konstrukcji Sprężonych, dzisiaj wchodzącą w strukturę Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej, w cyklu trzyletnim gromadzi szerokie grono osób związanych w swojej działalności z technologią sprężania konstrukcji. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Lucyny Domagały, prof. PK, Przewodniczącego Polskiej Grupy Narodowej fib, dr hab. inż. Wita Derkowskiego, prof. PK, Przewodniczącej Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, prof. dr hab. inż. Anny Halickej, Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. inż. Adama Wysokowskiego, prof. PZ (który w kwietniu 2024 roku zastąpił na tym stanowisku poprzedniego Przewodniczącego, dr hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. PP), Przewodniczącej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, mgr inż. Mirosława Boryczko oraz Przewodniczącego Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, dr inż. Macieja Gruszczyńskiego. Patronat Medialny nad Konferencją roztoczyły następujące Wydawnictwa: Materiały Budowlane, Mosty, Przegląd Budowlany, Roads and Bridges oraz Inżynieria i Budownictwo. Konferencja odbyła się dzięki współpracy i hojności Sponsorów, ze Sponsorem Złotym – PRIMOST POŁUDNIE – na czele oraz sponsorami srebrnymi: BBR Polska, FREYSSINET Polska, ESBUD, ASIS oraz CG Structural Consulting.

Z uwagi na przesunięcie poprzedniej edycji Konferencji, która odbyła się ostatecznie w 2022 roku, obecna edycja miała miejsce już po dwuletnim okresie, jednak nie miało to wpływu na liczbę zgłaszanych tematów, referatów, ani też na liczbę Uczestników. Autorzy przygotowali 36 wartościowych prac przeznaczonych do prezentacji i dyskusji. Dokonujący recenzji 30 zgłoszonych referatów Komitet Naukowy Konferencji rekomendował część z nich do publikacji w czasopismach punktowanych. W tegorocznej edycji Konferencji Organizatorzy wprowadzili dodatkowo nowy rodzaj prac akceptowanych do prezentacji, pod postacią 6 komunikatów technicznych, które pozwoliły na zaprezentowanie najnowszych osiągnięć specjalistycznych podmiotów wykonawczych, korzystających w swojej pracy z technologii sprężania. Organizatorzy bardzo wysoko oceniają znakomicie przygotowane wystąpienia autorów, a przede wszystkim wartościową dyskusję uczestników obrad, która po raz kolejny potwierdziła, że tematyka technologii sprężania, napotykane problemy
i analizowane zjawiska są nadal ciekawym, kształtującym się nieprzerwanie obszarem wiedzy.

Każdego dnia obrady w sesjach merytorycznych Konferencji rozpoczynały się od prezentacji referatów kluczowych. Pierwszy z nich przedstawił dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP. W swojej prezentacji Autor dotknął poruszanego w ostatnich latach zagadnienia trwałości cięgien zewnętrznych iniekowanych zaczynem cementowym, a przedstawiając szereg przykładów wskazał na konieczność zapewnienia najwyższej jakości prac związanych z zabezpieczeniem cięgien przez iniekcję kanałów kablowych zaczynem cementowym.

Drugi referat kluczowy dotyczył zagadnienia przyczepności cięgien w elementach strunobetonowych i przedstawiał na tle obecnego stanu wiedzy ocenę rzeczywistego zachowania współpracujących materiałów, wynikającą z przeprowadzonych szerokich badań doświadczalnych. Autor wystąpienia, prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga dokonał konfrontacji znanych i stosowanych zasad analizy w tym zakresie z obserwacjami praktycznymi i wskazał na niedoskonałości obowiązujących zasad obliczeń.

Prezentacja referatów merytorycznych zgłoszonych i przyjętych na Konferencję była zgrupowana w czterech sesjach tematycznych: Awarie obiektów sprężonych, Analizy obliczeniowe konstrukcji sprężonych, Przykłady realizacji konstrukcji sprężonych oraz Badania doświadczalne elementów sprężonych. Uzupełnieniem sesji z artykułami recenzowanymi była sesja Komunikatów technicznych.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji było spotkanie wieczorne, którego najważniejszą częścią był koncert tria ORGANIC GENERATION, złożonego ze znakomitych muzyków jazzowych. Marcin Wądołowski, Kajetan Galas i Adam Czerwiński przedstawili wiele swoich kompozycji, a także znanych utworów innych artystów, w subtelnej, jazzowej aranżacji.

Ważnym wydarzeniem dodatkowym, które towarzyszyło Konferencji KS2024, były Warsztaty p.t. „Dobre praktyki w projektowaniu konstrukcji sprężonych”. Tematyka Warsztatów, zaproponowana i przygotowana przez grono osób związanych od dziesięcioleci z przedmiotową technologią, obejmowała prezentację stosowanych rozwiązań projektowych w aspekcie najczęściej spotykanych problemów na etapie realizacji. Szerokie i wielowątkowe dyskusje w czasie Warsztatów prowadziły
z różnych kierunków do najważniejszego i podstawowego wniosku: choć technologia sprężania konstrukcji jest wymagająca i przy jej stosowaniu nie da się całkowicie wykluczyć różnego rodzaju błędów, to w obliczu każdej z napotykanych sytuacji, łącząc działania projektanta, specjalistycznego wykonawcy i nadzoru można znaleźć optymalne rozwiązanie pozwalające na pełną, wieloletnią eksploatację konstrukcji,

Zakres tematyczny podjęty przez Autorów referatów, jak i dyskusji toczonych w czasie sesji oraz w kuluarach Konferencji Konstrukcje Sprężone KS2024, obejmuje szeroki wachlarz zagadnień będący rdzeniem obecnej wiedzy na temat technologii sprężania konstrukcji i jest odbiciem napotykanych zagadnień. w odniesieniu do tej technologii – zarówno tematów badawczych, jak
i obserwacji wynikających z praktyki. Udział reprezentantów wszystkich ośrodków naukowych aktywnych na tym polu oraz firm wiodących w technologiach strunobetonu oraz kablobetonu jest potwierdzeniem trafnej formuły cyklicznych spotkań pod wspólną nazwą Konstrukcje Sprężone. Kolejna, szósta edycja Konferencji jest planowana na rok 2027.

autor: Piotr Gwoździewicz

Wywiady

Marek Makowski: Ważne są regularne spotkania i wymiana doświadczeń

Marek Makowski, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” koncentruje się na tematyce zarządzania infrastrukturą drogową na poziomie lokalnym w Polsce. Opowiada o wyzwaniach, celach i sukcesach związanych z działalnością Rady. Omawia także kwestie związane z tzw. modernizacją i bezpieczeńst...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.