Neutralizacja zwiercin wypływających z otworu wiertniczego

Kopalnie surowców skalnych są potężnym emitentem wszelkiego rodzaju pyłów o konsystencji i cechach zagrażających zdrowiu pracowników. Jednym z głównych źródeł emisji pyłów jest operacja wiercenia otworów strzałowych, której niejako ubocznym produktem są bardzo drobne okruchy skalne zwane zwiercinami. W artykule skoncentrowano się na skutkach towarzyszących wierceniu otworów strzałowych lub mogących mieć miejsce podczas niego, a ściślej – na rozwiązaniach technicznych związanych z usuwaniem i neutralizacją zwiercin powstających w trakcie tej operacji górniczej, a także na zapobieganiu tym skutkom.

Od najdawniejszych lat górnicza działalność w obszarze wydobycia surowców skalnych, tak na powierzchni, jak i pod ziemią, była i jest nadal związana z drążeniem otworów umożliwiających założenie w nich MW. Pomijając prace związane z udostępnieniem złoża, wiercenie w przyszłej, mającej być urobkiem skale, zabiera niezwykle dużo czasu i pochłania olbrzymią ilość energii. Jak dotąd w odniesieniu do skał zwięzłych i bardzo zwięzłych nie znaleziono innej metody ich przemysłowego urabiania. Udoskonalono sprzęt wiertniczy, wynaleziono skuteczniejsze MW, a jednak sam sposób urabiania skał z calizny pozostał niezmienny.
W odkrywkowym zakładzie górniczym możemy mieć do czynienia z wieloma rodzajami emisji cząstek stałych.

Dla przykładowego zakładu górniczego eksploatującego surowce mineralne metodą odkrywkową emisja zanieczyszczeń do powietrza może mieć następujące źródła:

 • wykonywanie robót strzałowych przy użyciu MW,
 • praca na wyrobisku maszyn takich jak: koparki, ładowarki, młoty, wiertnice,
 • rozbijanie brył nadwymiarowych przez urządzenia do kruszenia,
 • praca zakładu przeróbczego stacjonarnego,
 • transport urobku z wyrobiska do zakładu przeróbczego,
 • emisja z placów przeładunkowych stożków gotowego produktu, dróg,
 • emisja spowodowana transportem kruszywa z kopalni (droga wyjazdowa).

Rosnące z roku na rok wydobycie surowców skalnych metodą odkrywkową spowodowało, że pojawił się nowy problem – mianowicie liczba odwiercanych w coraz krótszym czasie otworów strzałowych, a ściślej – olbrzymia ilość powstających zwiercin, które należało nie tylko zagospodarować, ale i uchronić przed ich najmniejszymi wymiarowo frakcjami załogę wiertnicy [3-6]. Z chwilą wprowadzenia do kopalń surowców skalnych wiertnic samojezdnych próbowano rozwiązać ten problem jednoetapowo, stosując w układzie odpylacz jednostopniowy dla całej operacji drążenia otworu strzałowego.

Zdrowotne aspekty ochrony pracowników kopalń surowców skalnych przed pyłem

W otaczającym nas powietrzu unoszą się różne rodzaje cząstek stałych, które powstają w wyniku procesów i zjawisk naturalnych, jak i sztucznych, czyli będących wynikiem działalności człowieka. Można stwierdzić, że pył powstaje m.in. w wyniku:

 • procesów technologicznych, które wykorzystują pył jako jeden ze składników,
 • transportu materiałów sypkich,
 • rozdrabniania i kruszenia materiałów,
 • eksploatacji górniczej,
 • prac rolniczych,
 • spawania, cięcia i innych procesów.

Powyższe zestawienie ma charakter ogólny i nie wyczerpuje wszystkich źródeł generujących pył w skali przemysłowej, w tym górniczej.

KRU_4_23_Jan_Marianowski_NEUTRALIZACJA_ZWIERCIN_RYS_1
Rys. 1. Schemat budowy i funkcjonowania jednej z pierwszych konstrukcji odpylacza tkaninowego przeznaczonego do pracy z wiertnicą skalną: 1 – kołpak odprowadzający zwierciny z otworu wiertniczego i uszczelniający wykonywany otwór, 2 – elastyczna rura łącząca kołpak z dolną częścią odpylacza, 3 – kołnierz mocujący elastyczną rurę (2) do bocznej części konstrukcji (4) pełniącej z piramidalną częścią (10) rolę cyklonu, 5 – 16 filtrów dokładnego oczyszczania powietrza ze zwiercin, 6 – konstrukcja łącząca wentylator odśrodkowy (centryfugę) (11) z częścią konstrukcji nośnej filtrów dokładnych, 7 – elastyczny wymienny worek otwierany samoczynnie pod ciężarem zwiercin, 8 – zwierciny, 9 – obejma mocująca worek ze zwiercinami [2] ; rys: autor

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.