Geologia, górnictwo i surowce dla społeczeństwa – dowiedz się więcej o nowym portalu edukacyjnym

Zespół Pracowni Polityki Surowcowej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zakończył prace nad stroną internetową pod nazwą Geologia, górnictwo i surowce dla społeczeństwa – www.gospodarkasurowcami.pl.

Geologia, górnictwo i surowce dla społeczeństwa – dowiedz się więcej o nowej stronie internetowej

Witryna ta zawiera informacje na temat wybranych – istotnych dla krajowej gospodarki – surowców mineralnych i jest zasadniczo przeznaczona dla dzieci, młodzieży, nauczycieli geografii i nauk przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także dla wszystkich ciekawych otaczającego nas świata. Twórcy strony są przekonani, że może ona także służyć celom edukacyjnym na uczelniach, stanowiąc pożyteczne narzędzie dydaktyczne w nauce przedmiotów związanych z geologią i górnictwem. Można z niej wynieść nieco więcej informacji na temat występowania, technologii pozyskiwania oraz kierunków wykorzystania surowców mineralnych w naszym kraju, jak również sposobów rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych wraz z opisem konkretnych przykładów (https://gospodarkasurowcami.pl/co_warto_zobaczyc).

W obecnej formie witryna prezentuje aktualną wiedzę na temat 22 wykorzystywanych w Polsce surowców mineralnych w podziale na 4 podstawowe grupy: energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne. Jednym z najważniejszych celów utworzenia tej strony jest wskazanie różnorodności i mnogości kierunków wykorzystania surowców mineralnych w otaczającym nas świecie, czego nie zawsze mamy świadomość. Wskazano na prostych przykładach, jak wiele przedmiotów i obiektów powstało dzięki wykorzystaniu surowców mineralnych. Nie byłoby to możliwe bez rozwoju górnictwa! Surowce mineralne odegrały kluczową rolę w rozwoju cywilizacji wyznaczając kolejne epoki w dziejach ludzkości (kamienia, brązu, żelaza) i do dziś są niezbędne w życiu codziennym każdego z nas. Autorzy pokładają nadzieję, że treści zawarte w stworzonym przez nich portalu przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat roli górnictwa i znaczenia surowców mineralnych dla rozwoju gospodarczego kraju.

Portal Geologia, górnictwo i surowce dla społeczeństwa został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/539771/2021/2022.

Przeczytaj również: Kolejny etap robót na DK45 między Jełową i Bierdzanami

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.