XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”

W dniach 19-21 października br. w Kielcach-Cedzynie odbyła się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Główny Urząd Nadzoru budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Politechnika Świętokrzyska. Konferencję Patronatem objęły już tradycyjnie Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Mazowiecka, Małopolska, Śląska i Świętokrzyska oraz w tym roku Warmińsko-Mazurska.

Organizowana co dwa lata, w formie warsztatów, Konferencja stała się ważnym miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Tradycyjnie Konferencja odbywała się w maju, ale ze względu na stan epidemii w roku 2020 została przeniesiona na październik i w rezultacie odbyła się w sposób zdalny. Dążąc do utrzymania regularności jej organizacji, przy zachowaniu zasady nie nakładania się terminów z Konferencją „Awarie budowlane”, zdecydowano, że również w 2022 roku odbędzie się w październiku. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 135 uczestników, wśród których obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, firm projektowych i wykonawczych, oddziałów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także indywidualnie Rzeczoznawcy. W konferencji wzięli także udział i wygłosili referaty zaproszeni goście z Niemiec (prof. Noakowski), Włoch (prof. Proverbio) i USA (zdalnie prof. Nowak).

Sponsorami, bez których organizacja konferencji jest prawie niemożliwa, między innymi były FIRMY: PERI POLSKA, HILTI, DLUBAL, FAMAR, LENSO oraz Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Małopolka, Mazowiecka, Śląska i Świętokrzyska.

Patronat medialny zapewniły takie uznane czasopisma jak: Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Materiały Budowlane, Builder, Strcture and Environmet, Mosty, Magazyn Autostrady, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nowoczesne Hale, Drogowo-Mostowy.pl.

Poziom merytoryczny konferencji zapewniony był przez Komitet Naukowo-Programowy, którego Przewodniczącym był – po raz pierwszy – Profesor Jerzy Hoła.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 19 października w sali konferencyjnej hotelu Uroczysko w Cedzynie k/Kielc. Konferencję otworzyli Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Profesor Wiesław Trąmpczyński i Przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego – Profesor Jerzy Hoła. Profesor Trąmpczyński przekazując informacje organizacyjne powitał uczestników i zaproszonych gości, a następnie głos zabrali: Pan Profesor Marek Iwański – w imieniu Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, Pani Profesor Maria Kaszyńska – Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Pan Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej – Robert Geryło, Pan Profesor Kazimierz Furtak – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej I Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Pan Profesor Jacek Szer – w imieniu Przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także Przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Pani Ewa Skiba. Profesor Hoła – Przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego w ramach powitania przedstawił cel konferencji liczbę zamówionych oraz zgłoszonych referatów przewidzianych do wygłoszenia podczas obrad konferencji. Uroczystość otwarcia konferencji zakończyły szczególne podziękowania:

– dla Profesora Leonarda Runkiewicza pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Programowego 16. Konferencji Warsztat Pracy Rzeczoznawstwa Budowlanego przedstawione wraz z rysem sylwetki Profesora Znakomitego Rzeczoznawcy i Kolegi przez Prezesa Fundacji PZITB Wiktora Piwkowskiego,

dla Roberta Geryło – Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, który niezmiennie przy wszystkich edycjach jest merytorycznym współorganizatorem konferencji.

Z tego tytułu Przewodniczący Komitetów wręczyli Panu Profesorowi i Dyrektorowi okolicznościowe grawertony.

W ramach podziękowania za 10 lat organizacji konferencji od 2012 roku – pięciu jej kolejnych edycji – dzięki zaangażowaniu Profesora Wiesława Trąmpczyńskiego, który w tym roku akademickim obchodzi 50 pracy zawodowej, Profesor Zbigniew Rusin przedstawił krótką historię tej konferencji oraz sylwetkę Profesora Trąmpczyńskiego na tle Jego dokonań dla rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej.

Tradycyjnym akcentem artystycznym otwarcia konferencji był piękny koncert w wykonaniu Akademii Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki – Maria Wieleńska”.

Podczas konferencji referaty zostały wygłoszone w siedmiu tematycznych sesjach, w tym:
– pięć sesji podczas których przedstawiono referaty zamówione, które obejmowały:
–  zagadnienia prawne i organizacyjne w działalności rzeczoznawcy,
– oddziaływania na obiekty budowlane,
– problemy nośności i trwałości obiektów,
– diagnostykę i utrzymanie obiektów,
– utrzymanie mostów,
oraz dwie sesje w zakresie rozwiązywania problemów w budownictwie. podczas których przedstawiono 11 referatów zgłoszonych, obejmujących rozwiązania teoretyczne do zastosowań w praktyce inżynierskiej, przykłady opinii technicznych dotyczących diagnostyki, przebudowy i wzmocnień konstrukcji, a także problem wpływu wyjątkowych oddziaływań klimatycznych na obiekty budowlane i ograniczania ich negatywnych skutków oraz oddziaływań geotechnicznych na sąsiadujące zabudowy. Ostatni referat przedstawił „ekomiasta” na przykładzie istniejących rozwiązań na świecie i w Polsce, czyli wizję przyszłości i nowych zadań dla rzeczoznawców budowlanych.

Po wygłoszonych referatach pierwszej sesji Zagadnienia prawne i organizacyjne odbyła się szeroka dyskusja w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów prawa budowlanego dotyczących przywrócenia Rzeczoznawcom samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Dyskusja w zakresie tematyki poruszanej w wygłoszonych referatach była ożywiona także po każdej sesji. Frekwencja uczestników podczas sesji i aktywny ich udział podkreśla wagę i potrzebę organizacji tej konferencji, mimo zmieniających się uwarunkowań prawnych działalności rzeczoznawcy budowlanego. Podczas podsumowania Uczestnicy wypowiedzieli się bardzo pozytywnie zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym tej XVII Konferencji Naukowo-Technicznej.

źródło i fot.: organizator

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Marcin Opaliński, Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” zdradza kulisy formalizowania spółki UNIMOT Bitumen, a także wskazuje, co wyróżnia ją spośród innych producentów asfaltu. Odpowiada również na pytania dotyczące zagranicznych rynków, innowacji i planów firmy na przyszłość. Spółka UNIMOT Bitumen od kilku ...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.