Estakada drogowa ES-02 w ciągu drogi S7

Estakada ES-02 zrealizowana w ciągu trasy S7 Szczepanowice – Widoma w woj. małopolskim została uhonorowana nagrodą główną w XIII Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii obiekt o rozpiętości przęsła poniżej 70 m. Obiekt wykonany w technologii nasuwania podłużnego został oddany do użytku jesienią 2021 roku.

Dwujezdniowa estakada ES-02 przeznaczona jest do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 629+786,58 nad istniejącą linią kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, rzeką Szreniawą oraz drogami powiatowymi. Całkowita szerokość ustroju nośnego obiektu wynosi 34,6 m, w tym szerokość ustroju jezdni prawej i lewej (2 x 16,45 m) oraz prześwit pomiędzy obiektami 1,7 m. Całkowita długość obiektu wynosi LP = 704,04 m (jezdnia lewa) oraz LP = 711,46 m (jezdnia prawa). Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA Oddział w Krakowie, a wykonawcą – firma Mota-Engil Central Europe SA. Obiekt wybudowano wg projektu firm MPRB Sp. z o.o oraz Top Projekt Sp. z o.o. z Gdańska. Prace przy realizacji obiektu rozpoczęto w 2019 roku i zrealizowano go w niespełna 2 lata.

Opis obiektu

Obiekt zaprojektowano jako wieloprzęsłowy sprężony ustrój belkowy o przekroju skrzynkowym. Schemat statyczny obiektu to belka ciągła trzynastoprzęsłowa, oparta na podporach za pomocą łożysk garnkowych (łożysko stałe znajdzie się na podporze w osi G). Przekrój poprzeczny ustroju nośnego stanowi sprężona skrzynka jednokomorowa (niezależna dla każdej z nitek jezdni). Wysokość konstrukcyjna skrzynki jest stała i wynosi na całej długości obiektu 3,60 m (w osi konstrukcji). W konstrukcji zastosowano pochylone środniki, szerokość płyty dolnej skrzynki wynosi 8,10 m. Po obu stronach skrzynki zaprojektowano wsporniki o wysięgu wyn...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

mgr inż. Robert Słota
wiceprezes Zarządu Grupa MP Mosty Sp. z o.o.
Wykonywanie projektów na „własnym podwórku” jest obarczone dodatkowymi wyzwaniami. Każdy stara się, aby zaproponowane rozwiązania były powodem do zadowolenia tak dla projektantów, jak i mieszkańców przyległych terenów. Powinny się dobrze wpisywać w otoczenie, a przy tym nie być zbyt uciążliwe dla otoczenia, w którym mogą mieszkać niejednokrotnie nasi znajomi.
Doliny powinny być zasadniczo przekraczane estakadami, co wynika nie tylko ze względów ekonomicznych, ale jest także podyktowane uwarunkowaniami środowiskowymi. Teren, przez który przebiega zaprojektowany odcinek drogi S7, jest pofałdowany i poprzecinany poprzecznie głębokimi dolinami i jarami o stromo nachylonych zboczach. Przejazd tym odcinkiem drogi na pewno nie jest monotonny, a krajobraz przy ładnej pogodzie jest malowniczy. Szczególnie że wokół występują tereny rolnicze i lasy.
Estakada ES-02 była największym obiektem na tym odcinku. Nie stanowiła może wyzwania pod względem technicznym, ponieważ obiektów nasuwanych podłużnie zrealizowaliśmy już wiele, ale na pewno zapamiętamy kwestie uzgodnień, w szczególności uzyskiwanie odstępstwa od przepisów kolejowych. Pomimo braku ingerencji obiektu w istniejącą infrastrukturę kolejową proces uzyskiwania wymaganych odstępstw wyniósł ponad 18 miesięcy. Podobnie wydłużona została procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, pomimo że trzymaliśmy się od rzeki najdalej jak to możliwe. Czas jej uzyskania wyniósł 8 miesięcy. Niestety bezwładność procedur urzędowych przetacza się po większości realizowanych projektów i nie ma na to, jak do tej pory, nad czym należy ubolewać, żadnego rozwiązania.
Obiekt został zrealizowany bez żadnych przeszkód. Proces nasuwania przebiegał sprawnie, co wynikało z doświadczenia osób kierujących tymi robotami. Projekt został opracowany zgodnie z oczekiwaniami wykonawcy robót i w stopniu szczegółowości wymaganym przez niego.
Informacja o przyznaniu estakadzie ES-02 nagrody w Konkursie im. Maksymiliana Wolffa niewątpliwie stanowiła docenienie wysiłków wykonawcy robót za wkład w realizację inwestycji.

Marek Strzoda
kierownik robót BBR Polska
Budowa estakady ES-02 w Szczepanowicach na odcinku trasy S7 była dla naszej firmy kolejnym ciekawym i rozwojowym wyzwaniem. To jeden z najdłuższych nasuwanych obiektów mostowych (689 m), jaki mieliśmy za zadanie do tej pory realizować.
W zakres robót firmy BBR wchodziły: kotwienie awanbeków, a także podpór trakcyjnych, obsługa urządzeń do nasuwania podłużnego oraz urządzeń hydrauliki wytwórni segmentów, montaż łożysk ślizgowych wraz z wymianą na łożyska docelowe oraz sprężanie kabli centrycznych i uciągających. Przy tak złożonym zadaniu niezwykle istotne było zaangażowanie podwykonawcy odpowiedzialnego za nasuwanie już na etapie konsultacji projektów technologicznych, w fazie projektowania konstrukcji. Miało to na celu ograniczenie do minimum ewentualnych problemów w trakcie realizacji. Prace BBR Polska na budowie rozpoczęły się w marcu 2020 roku od robót związanych z montażem urządzeń do nasuwania oraz pierwszych łożysk ślizgowych, a w listopadzie oba ustroje były w całości nasunięte (łącznie 25 segmentów na każdą nitkę ustroju nośnego estakady). Największym wyzwaniem realizacyjnym było utrzymanie cyklu tygodniowego wysuwanych segmentów obu nitek ustroju (od 3. segmentu). Dotyczyło to szczególnie ostatnich etapów nasuwania, gdy całkowity ciężar konstrukcji osiągnął 21 150 t. Kolejnym ważnym, a zarazem wymagającym etapem była wymiana łożysk ślizgowych na docelowe typu garnkowego. Prace te przypadły w okresie zimowym. Wiązało się to z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych oraz wdrożenia zabiegów technologicznych mających na celu uzyskanie wymaganej jakości robót przy jednoczesnym dotrzymaniu ustalonych terminów realizacji. Dzięki dobrej współpracy z projektantem technologii, generalnym wykonawcą oraz nadzorem, zamawiającym i innymi podwykonawcami robót żelbetowych oraz przy pełnym zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego występujące w toku realizacji problemy były rozwiązywane na bieżąco.

Rafał Fiust
kierownik budowy w Mota-Engil Central Europe SA
Realizację odcinka drogi ekspresowej S7 Szczepanowice – Widoma w woj. małopolskim rozpoczęliśmy jesienią 2019 roku, a już w październiku 2021 r. odcinek ten został dopuszczony do ruchu pojazdów. Kluczowym, a jednocześnie najdłuższym obiektem inżynieryjnym całej inwestycji była estakada ES-02. Budowa obiektu, realizowana w technologii nasuwania podłużnego, była szczególnym wyzwaniem dla firmy Mota-Engil, ze względu na presję czasu wynikającą z jego umiejscawiania na ścieżce krytycznej harmonogramu realizacji całej inwestycji.
Podstawowym aspektem, na który zwracaliśmy szczególną uwagę od początku realizacji obiektu, była dbałość w zakresie organizacji prac, obejmująca wybór doświadczonych i sprawdzonych podwykonawców, jak również dostawców strategicznych materiałów.
Dzięki zastosowanej technologii realizacji ustroju nośnego możliwe było utrzymanie powtarzalnej i szybkiej, bo prowadzonej w tygodniowych cyklach nasuwania, prefabrykacji ustroju nośnego konstrukcji. Ideą przyświecającą firmie Mota-Engil podczas realizacji prac było jednak nie tylko utrzymanie wysokiego rygoru technologicznego, ale również właściwe, specjalistyczne przeszkolenie personelu zaangażowanego bezpośrednio w kolejne etapy procesu, zarówno na szczeblu wykonawczym, jak również nadzorczym. Ciągłe wsparcie techniczne zapewniane ze strony biura projektowego, sprawującego nadzór autorski nad dokumentacją i realizacją estakady, pozwoliło ponadto na podejmowanie szybkich i optymalnych decyzji w aspekcie problemów pojawiających się podczas realizacji tak skomplikowanej konstrukcji obiektu.
Motywacja i duże zaangażowanie wykwalifikowanych osób pracujących w systemie dwuzmianowym, a ponadto ścisła współpraca z podwykonawcami pozwoliły na zrealizowanie w niespełna 2 lata pięknej estakady. Tak intersujący obiekt inżynierski, idealnie wpisujący się w otoczenie i przyciągający swoim wyglądem uwagę przechodniów, nie tylko stanowi zwieńczenie prac całego zespołu, ale także motywuje nas do podejmowania kolejnych niecodziennych wyzwań.

Wywiady

Konrad Romik: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w naszym kraju z roku na rok się poprawia

Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w rozmowie z Anną Górską-Zychlą odpowiada na pytania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, poprawy infrastruktury oraz założeń dążących do zmniejszenia liczby wypadków o połowę do 2030 r. Jak wygląda aktualnie stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce? Konrad R...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.