Wykorzystanie granulatu asfaltowego − cykl życia mieszanki mineralno-asfaltowej

Piśmiennictwo

 1. WT-2 2014 – część I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Mieszanki mineralno-asfaltowe.
 2. PN-EN 12697-22 + A1:2008. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie.
 3. PN-EN 12697-12:2018-08. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych.
 4. PN-EN 12697-26:2018. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 26: Sztywność.
 5. PN-EN 12697-24:2018. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Cześć 24: Odporność na zmęczenie.
 6. PN-EN 933-1:2012. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania.
 7. PN-EN 12697-5:2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości.
 8. PN-EN 12697-1:2012. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego.
 9. Elwardany M.D., Rad F.Y., Castorena C., Kim Y.R.: Factors Affecting Oxidation Reaction Mechanisms in Asphalt Concrete. Transportation Reseach Board 96th Annual Meeting, 2017.
 10. Recycling of asphalt. Asphalt guidelines. German Asphalt Pavement Association, May 2008 (English translation August 2011). 
 11. Wytyczne cząstkowe w zakresie wymagań i projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym produkowanych na gorąco. Załącznik 9. 2. 3. RID (2019).
 12. Ding Y., Huang B., Shu X., Zhang Y., Woods M.: Use of molecular dynamics to investigate diffusion between virgin and aged asphalt binders. „Fuel”, 2016, vol. 174, p. 267-273.
 13. Xie Z., Rizvi H., Purdy C., Ali A., Mehta Y.: Effect of rejuvenator types and mixing procedures on volumetric properties of asphalt mixtures with 50% RAP. „Construction and Building Materials”, 2019, Vol. 218, p. 457-464.
 14. Sorociak W., Grzesik B., Bzówka J., Mieczkowski P.: Asphalt concrete produced from rejuvenated Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). „Archives of Civil Engineering”, 2020, Vol. 66, Issue 2, p. 321-338.
dr inż. Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska, Eurovia Polska S.A.,
mgr inż. Joanna Szołtysik, Politechnika Śląska

przeczytaj również: Charakterystyka oznaczania właściwości kruszyw odzyskanych z granulatu asfaltowego

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Z perspektywy Pańskiej długoletniej pracy na stanowisku dyrektora, jakie lekcje życiowe wyniósł Pan z tego doświadczenia i w jaki sposób wpłynęły one na Pana podejście do życia? Zbigniew Tabor: Przekonałem się, że sprawy techniczne, jakości robót, technologii oraz zagadnienia prawne związane z prawem zamówień publicznych, ustawą o drogach public...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.