Wykorzystanie granulatu asfaltowego − cykl życia mieszanki mineralno-asfaltowej

Piśmiennictwo

 1. WT-2 2014 – część I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Mieszanki mineralno-asfaltowe.
 2. PN-EN 12697-22 + A1:2008. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie.
 3. PN-EN 12697-12:2018-08. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych.
 4. PN-EN 12697-26:2018. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 26: Sztywność.
 5. PN-EN 12697-24:2018. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Cześć 24: Odporność na zmęczenie.
 6. PN-EN 933-1:2012. Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania.
 7. PN-EN 12697-5:2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości.
 8. PN-EN 12697-1:2012. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego.
 9. Elwardany M.D., Rad F.Y., Castorena C., Kim Y.R.: Factors Affecting Oxidation Reaction Mechanisms in Asphalt Concrete. Transportation Reseach Board 96th Annual Meeting, 2017.
 10. Recycling of asphalt. Asphalt guidelines. German Asphalt Pavement Association, May 2008 (English translation August 2011). 
 11. Wytyczne cząstkowe w zakresie wymagań i projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym produkowanych na gorąco. Załącznik 9. 2. 3. RID (2019).
 12. Ding Y., Huang B., Shu X., Zhang Y., Woods M.: Use of molecular dynamics to investigate diffusion between virgin and aged asphalt binders. „Fuel”, 2016, vol. 174, p. 267-273.
 13. Xie Z., Rizvi H., Purdy C., Ali A., Mehta Y.: Effect of rejuvenator types and mixing procedures on volumetric properties of asphalt mixtures with 50% RAP. „Construction and Building Materials”, 2019, Vol. 218, p. 457-464.
 14. Sorociak W., Grzesik B., Bzówka J., Mieczkowski P.: Asphalt concrete produced from rejuvenated Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). „Archives of Civil Engineering”, 2020, Vol. 66, Issue 2, p. 321-338.
dr inż. Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska, Eurovia Polska S.A.,
mgr inż. Joanna Szołtysik, Politechnika Śląska

przeczytaj również: Charakterystyka oznaczania właściwości kruszyw odzyskanych z granulatu asfaltowego

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Która realizacja drogowa była dla Pana największym wyzwaniem zawodowym? Marcin Lewandowski: Ze względu na trudność i złożoność geotechniczną była to budowa południowej obwodnicy Gdańska. Zmienność geologii na Żuławach jest taka, że właściwie co każde półtora metra mamy zupełnie inne parametry gruntu. Tu powstała, wciąż najdłuższa w Polsce, estak...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.