Wiktor Werfel: Najlepszym środkiem ochrony indywidualnej jest zdrowy rozsądek

Wiktor Werfel, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dotyczące dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Omawia m.in. najważniejsze aspekty pracy KRZG, podpowiada, skąd czerpać wiedzę, by spełniać funkcje kierownika ruchu jak najlepiej oraz jak zapewnić bezpieczeństwo załogi zakładu górniczego i osób w nim przebywających.

Dla przedsiębiorcy górniczego bardzo ważny jest staranny dobór osób do kierowania i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Czym powinno się kierować przy tak ważnym wyborze?

Wiktor Werfel: Myślę, że to pytanie jest bardziej skierowane do przedsiębiorcy, gdyż dobór osób do zespołu specjalistów, jakim jest grupa kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, zależy od jego wizji całego przedsiębiorstwa i celów, jakie przed nim stawia. W mojej ocenie taka osoba winna mieć szerokie doświadczenie w zakresie wydobycia i przerobu surowców mineralnych. Nie powinny być jej obce zagadnienia związane z: górnictwem, geologią i miernictwem, mechaniką, elektryką, budownictwem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Niezbędna jest także znajomość przepisów regulujących powyższe branże (specjalizacje) oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego zajmuje w organizacji kopalni najwyższą pozycję, co oznacza, że spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Jakie są według Pana najważniejsze aspekty tej pracy?

Wiktor Werfel: Wspomniałem już o zespole specjalistów, jakim jest grupa kierownictwa i dozoru ruchu w zakładzie górniczym. KRZG jest koordynatorem prac tego zespołu, co wymusza od osoby zajmującej to stanowisko posiadanie wysokiego poziomu tak zwanych umiejętności miękkich. Myślę tu przede wszystkim o: umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres w sytuacjach konfliktowych, wypracowywaniu kompromisów, czemu sprzyja komunikatywność i łatwość pracy w grupie. Przydają się także zdolności perswazyjne i logiczne myślenie. Nie bez znaczenia wydaje się także być wysoka innowacyjność i kreatywność, a przy tym doskonałe zarządzanie czasem i terminowość wykonywania zadań. Dla mnie najważniejsze jest delegowanie zadań i skuteczne egzekwowanie ich wykonania. Dlatego cenię sobie dobrą atmosferę i komunikację w zespole, dzięki czemu zyskuję życzliwość i pozytywne nastawienie moich współpracowników. Daje mi to dużą motywację do pracy. Z tego wynika, że poza ściśle technicznymi zagadnieniami z zakresu projektowania zakładu górniczego i utrzymywania ruchu ważne są aspekty związane ze skutecznym zarządzaniem ludźmi o wysokich kompetencjach w swoich dziedzinach i właśnie w tym postrzegam jedną z największych trudności, jakie stoją przed KRZG.

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.