ZRID dla obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78

Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, natomiast w lutym br. otwarto nadesłane oferty. Obecnie trwa ich badanie przez komisję przetargową. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, do podpisania umowy na realizację tej nowej jednojezdniowej drogi o długości ok. 9,1 km powinno dojść na przełomie II i III kwartału.

Obwodnica Kroczyc

Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym dwa skrzyżowania typu rondo. Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które pojawią się w ciągu obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, jak również przepustów ramowych pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną też ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów oraz system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej.

Program Inwestycji

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 13 listopada 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule: Buduj.

Nowy przebieg DK78

Obwodnica Kroczyc to kolejny element układanki tworzącej blisko 50 km nowego przebiegu DK78 między Siewierzem i Szczekocinami. Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu poszukiwany jest wykonawca. W procedowaniu jest też wniosek o decyzję ZRID dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów. Projektanci pracują również nad dokumentacją dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze. W efekcie tych wszystkich działań do 2027 r. GDDKiA przebuduje lub wybuduje w nowym śladzie prawie 55 km DK78 we wschodniej części województwa.

Wspomniane wcześniej obwodnice w ciągu DK78: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Podobnie jak kolejna obwodnica w ciągu DK78, Nakła Śląskiego i Świerklańca, dla której opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z elementami koncepcji programowej. Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2029-2031.

Dzięki tym inwestycjom rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską i prowadząca do Chmielnika w woj. świętokrzyskim DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca. Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78.

źródło i fot. GDDKiA

Przeczytaj również: Rail Baltica: dwa nowe wiadukty zwiększają bezpieczeństwo na trasie Czyżew – Białystok

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.