Znamy przebieg DK25 na odcinku Konin – Kokanin

Uzyskano decyzję środowiskową, która zatwierdziła przebieg 43 km drogi krajowej pomiędzy Koninem i Kokaninem. Obecnie trwają prace geologiczne celem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, niezbędnej do określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po wykonaniu tej dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie w IV kwartale br. postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj (P&B).

Znamy przebieg DK25 na odcinku Konin – Kokanin

Wybór wariantu

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne wariant nr 5 uzyskał najwyższą liczbę punktów i wskazano go jako najkorzystniejszy.

Na początkowym odcinku o długości około 5 km wariant piąty nawiązuje do obecnego przebiegu DK25. Następnie trasa biegnie nowym śladem, przebiegając na zmianę po wschodniej i zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej. Połączenie z istniejącą siecią drogową zaplanowano poprzez bezkolizyjne węzły drogowe. Całkowita długość tego wariantu to 43 km.

Opis inwestycji

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rozbudowę drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia Rychwału i Stawiszyna oraz licznych wiosek. Powstanie sześć węzłów drogowych, dwupoziomowe skrzyżowania, dodatkowe jezdnie zapewniające dojazd do nieruchomości, a kolidujące z nową trasą istniejące drogi ulegną przebudowie. Powstaną obiekty inżynierskie w ciągu i nad drogą – wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt oraz przepusty. Zbudowany zostanie system odwodnienia pasa drogowego, urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i kanały technologiczne.

DK25 w Wielkopolsce

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski to m.in. dostosowanie jej do parametrów drogi klasy GP o przekroju dwujezdniowym. Rozbudowa planowana w większości po nowym śladzie, zapewni obejście miejscowości, przez które aktualnie przebiega DK25. Odcinek o długości około 68 km został podzielony na trzy pododcinki: Konin – Kokanin, Kokanin – Biskupice Ołoboczne (tj. obwodnica Kalisza) oraz Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski.

23 marca 2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożono wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Kalisza (odc. Kokanin – Biskupice Ołoboczne). Postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem decyzji, która ostatecznie zatwierdzi jej przebieg. Obecnie trwają prace geologiczne celem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, niezbędnej do określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po wykonaniu tej dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj (P&B).

Dla odcinka Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski uzyskano już DŚU. Obecnie opracowujemy materiały przetargowe, aby w III kwartale br. ogłosić postępowanie przetargowe na realizację w systemie P&B.

źródło i fot. GDDKiA

Przeczytaj również: W Jankowicach trwają prace w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.