W Jankowicach trwają prace w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

W Jankowicach, gdzie powstaje most na Wiśle, budowane są drogi technologiczne, platformy robocze, nasypy i są montowane niezbędne elementy do wykonania objazdu. Inwestycja kosztująca ponad 236 mln zł, posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W Jankowicach trwają prace w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

To część Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwa Budowa obwodnicy i mostów w ciągu dróg wojewódzkich. W jej skład wchodzi dziewięć obiektów mostowych oraz budowa obwodnicy. Decyzję ZRID otrzymano dwa lata temu. Wykonawca przejął plac budowy na początku grudnia 2023 roku.

Jesteśmy tutaj wspólnie w Jankowicach, gdzie trwa gruntowna budowa blisko 300 metrowego mostu na Wiśle. Po jednej stronie mamy most tymczasowy, po drugiej most główny. O to zabiegaliśmy wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Cieszymy się, że obietnica została zrealizowana i przedsięwzięcie rozpoczęło się. Współpraca jest bardzo dobra. To nie koniec dobrych informacji. Tuż obok zaczynamy budowę obwodnicy Olszyn i Jankowic. Mamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i możemy zaczynać przygotowania do przetargu. Bardzo się cieszymy i życzymy powodzenia polskim wykonawcom – podkreślili zgodnie wicemarszałek Łukasz Smółka i Iwona Gibas z zarządu województwa, oglądający postępy prac na placu budowy.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę mostu na DW (drodze wojewódzkiej) 781 w Jankowicach o długości całkowitej 273 m i szerokości pomostu 15,2 m; rozbudowę odcinka DW 781 o dł. 365 m w w przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu, szerokością pasa ruchu 3,5 m; budowę mostu tymczasowego o dł. ok. 280 m w obciążeniu dopuszczalnym do 40 ton, budowę odcinka drogi rowerowej łączącego DW 781 z Wiślaną Trasą Rowerową, lokalizowaną na koronie lewostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły; budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej rozbudowywany most drogowy i rozbudowywany odcinek DW 781 wraz z wylotem do wód Wisły i wylotem do ziemi wraz z systemem skrzyń rozsączających; budowę prawostronnego kanału technologicznego od początku rozbudowywanego odcinka drogi do końca rozbudowywanego mostu i budowę lewostronnego kanału technologicznego od początku rozbudowywanego mostu do końca rozbudowywanego odcinka drogi; przebudowę sieci teletechnicznej (światłowód sterowania przepompownią wód opadowych) polegająca na przełożeniu istniejącej sieci na most tymczasowy, a po zakończeniu inwestycji na przebudowany most docelowy zgodnie z uzyskanymi warunkami; budowę obustronnych opasek brzegowych z narzutu kamiennego na Wiśle.

Otwarcie mostu jest zaplanowane na luty 2025 roku.

Rusza budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic

Prace projektowe rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku, a kilka dni temu (26 marca) pozyskano decyzję ZRID. Obwodnica będzie miała około 3,5 km długości.

Zakres obwodnicy:

Budowa drogi wojewódzkiej nr 781 w zakresie:

  • budowy jezdni wraz z poboczami
  • budowy rowów odwadniających
  • budowy skrzyżowania czterowlotowego z DP 1009K
  • budowy skrzyżowania trzywlotowego z ruchem okrężnym ze starodrożem DW 781
  • budowy zjazdu publicznego
  • budowy dodatkowych jezdni odpowiadających parametrom drogi klasy D wraz z placami do zawracania i mijankami
  • budowy placów do zawracania na drogach wewnętrznych i leśnych służących obsłudze projektowanej obwodnicy
  • budowy przepustów o przekroju skrzynkowym w ciągu istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych – przepusty wyposażone są w obustronne suche półki i ubezpieczone na wlocie i wylocie

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.