Technologie CCS/U to konieczność i przyszłość budująca nową gałąź gospodarki

W 2034 roku branża cementowa zostanie pozbawiona bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. By dalej produkować cement i być konkurencyjna, musi jeszcze w tej dekadzie wprowadzić technologię CCS/U, czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania lub zagospodarowania dwutlenku węgla. – Do 2050 r. w technologii CCS będzie wyłapywane już kilka miliardów ton CO2 rocznie i patrząc z perspektywy biznesowej, będzie to nowa gałąź gospodarki – ocenia prof. Marek Ściążko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzia dla rozwoju technologii CCS kluczowe jest szybkie uchwalenie zmian prawa geologicznego i górniczego, które uzupełniono m.in. o zapisy związane z przesyłaniem i składowaniem CO2.

Zmiany klimatyczne zachodzące na świecie zmuszają do zmniejszenia emisji CO2. Takie zobowiązania podjął również przemysł cementowy, który do 2050 r. zapowiada neutralność emisyjną. Dzięki ogromnym inwestycjom, sięgającym kilkunastu miliardów złotych, branża cementowa w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat zredukowała już emisję CO2 o ponad 30%.

Będąc ambitnym przemysłem, szanującym sąsiada i niechcącym szkodzić środowisku, branża cementowa zmienia się, inwestuje, poszukuje innowacji i stara się sprostać wymaganiom polityki klimatycznej. Ogłosiła mapę drogową dojścia do neutralności emisyjnej w 2050 r. Jednak w 2030 r. chce dokonać kroku milowego na tej drodze i zredukować emisję CO2 o 40% w stosunku do roku 1990.

Stowarzyszenie Producentów Cementu zwróciło się do Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o realizację raportu na temat możliwości rozwoju technologii CCS/U dla przemysłu cementowego w Polsce, które stanowi podstawę dla strategii branży cementowej w tym obszarze.

<...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

Zbigniew Pilch
szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu

Niestety, mimo ogromnej transformacji technologicznej przemysł cementowy nie może w pełni pozbyć się emisji CO2. Emisja CO2, powstająca w wyniku rozkładu węglanu wapnia, nazywana procesową, jest nieodłączną częścią procesu produkcji klinkieru cementowego. By to osiągnąć w 2030 roku, przemysł cementowy będzie musiał korzystać z technologii wychwytywania CO2 – CCS/U. Ta technologia będzie przełomowa dla branży cementowej i pozwoli nam osiągnąć neutralność klimatyczną. Do tego dochodzi fakt, że w wyniku reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, wprowadzenia podatku CBAM, branża cementowa zostanie pozbawiona bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. W efekcie w 2034 r. przemysł cementowy zostanie pozbawiony jakichkolwiek darmowych uprawnień. A ponieważ nasza produkcja wiąże się nieodłącznie z koniecznością emisji CO2, będziemy musieli budować instalacje do wychwytywania CO2. Poszukując rozwiązań technologii CCS/U, widzimy, jak wiele zależy od regulatora tego rynku. My poradzimy sobie z budową instalacji do wychwytywania CO2, ale bez ingerencji rządu nic nie zrobimy z tym CO2, które trzeba będzie potem gdzieś przetransportować i zmagazynować.

Raport CE AGH mówi, że instalacje CCS/U wybudować można, ale jest szereg barier, które musimy pokonać. Wychwytywanie CO2 będzie się wiązało ze wzrostem zużycia energii elektrycznej o 100-150%. Brak jest regulacji prawnych dotyczących transportu i magazynowania CO2, zarówno na lądzie, jak i na dnie morza. Te ograniczenia dotyczą nie tylko branży cementowej, ale też wielu innych sektorów przemysłu i gospodarki.

Prof. Marek Ściążko
Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Raport jest obszerny. Chcieliśmy pokazać skalę zagadnienia, zarówno po stronie wychwytu, transportowania i magazynowania.
Składowanie CO2 pod ziemią to domena państwa polskiego, w szerokim tego słowa znaczeniu. To nie tylko kwestia regulacji prawnych, ale też dopuszczania określonych terenów do składowania w strukturach geologicznych. Na świecie działa obecnie 30 obiektów wykorzystujących technologię CCS sekwestrujących 43 Mt CO2 rocznie. W różnych fazach budowy/przygotowania są 164 kolejne obiekty. We wprowadzaniu technologii CCS krajem najbardziej zaawansowanym są Stany Zjednoczone, które stosowały ją już w latach 60. w związku z wydobyciem ropy naftowej.

– W perspektywie do 2050 r. w technologii CCS będzie wyłapywane już kilka miliardów ton CO2 rocznie i patrząc z perspektywy biznesowej, będzie to nowa gałąź gospodarki. Technologia kriogeniczna, wymrażania CO2, która zostanie zastosowana w Cementowni Kujawy, jest nowością i nie była rozpatrywana podczas przygotowania raportu, ale ma szanse zaistnieć jako pierwsza.

Krzysztof Kieres
przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Branża cementowa, jako przemysł odpowiedzialny, rozpoznaje problemy, które będą jej dotyczyły za kilka lat. Nie czekamy na ten stan prawny, który mógłby nas zaskoczyć, tylko chcemy już teraz alarmować, że potrzebujemy pewnych rozwiązań prawnych, żeby przygotować się na to, co nas czeka.

W 2034 r. zostaniemy pozbawieni bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Dla nas to będzie być albo nie być.
A cement będzie nadal potrzebny. Więc musimy zrobić wszystko, by produkcję cementu w Polsce utrzymać.

Piotr Dziadzio
podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Główny Geolog Kraju

Magazynowanie CO2 w górotworze jest procesem bezpiecznym, bardzo dobrze opanowanym i powinniśmy o tym mówić głośno. Od wielu lat mam świadomość, że magazynowanie CO2 jest kluczowym czynnikiem dla konkurencyjności gospodarki, nie tylko przemysłu cementowego, ale wszystkich branż, które będą miały problem z CO2. Inną sprawą jest proces legislacyjny w zakresie zmiany prawa geologicznego i górniczego. Jesteśmy w końcówce uzgodnień. Mam prośbę, by zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad legislacją w tym zakresie.

Bez działań legislacyjnych nie dokonamy transformacji gospodarki. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Efektem prac zespołu będzie strategia dla CCS-u. Merytorycznie i technicznie jesteśmy do tego przygotowani. Potrzebujemy wsparcia w przyspieszeniu procesu legislacyjnego.

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.