Obwodnica Kędzierzyna-Koźla już otwarta

Od 7 listopada br. kierowcy mogą już korzystać z ponad 14-kilometrowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Inwestycja ta jest kontynuacją oddanej w 2010 r. południowej obwodnicy miasta. Trasę zaprojektowano i wybudowano w nowym śladzie.

Realizacja stanowi kontynuację obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która biegnie w kierunku autostrady A4 i jest zlokalizowana na terenie województw opolskiego oraz śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec. Nowa trasa rozpoczyna się rondem w ciągu DK40, omija Sławięcice oraz Ujazd, a następnie włącza się z powrotem do DK40 tuż za granicą woj. opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA Oddział w Opolu. Głównym wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe. Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót sprawowały firmy Arcus Sp. z o.o. Sp. k. oraz Integral Sp. z o.o. Wartość całkowita projektu opiewa na ponad 272 mln zł i została wsparta przez Unię Europejską kwotą ponad 207 mln zł.

Zakres inwestycji

Nowo oddany do użytku odcinek to jednojezdniowa droga krajowa o długości 14,33 km wykonana w nawierzchni bitumicznej o klasie technicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Inwestycja powstała na nasypie drogowym z gruntów pozyskanych z wykopów drogowych w tzw. technologii „sandwich”.

Polegała ona na wbudowywaniu warstw gruntów niespoistych i spoistych zgodnie z przyjętą normą. Dla wykopów o wysokości większej niż 2 m, wykonywanych w gruntach pylastych, powierzchnia skarp jest zabezpieczana geokratą oraz drenażem, co zapobiega przenikaniu wód opadowych w podłoże.

Droga na pierwszych 6,5 km została wybudowana w układzie 2+1, czyli z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku i jednym pasem w przeciwnym. Ruch na takich drogach odbywa się naprzemiennie odcinkami jedno- i dwupasowymi. Standard ten, ceniony w krajach skandynawskich, zdobywa coraz większą popularność na polskich drogach.

Odcinek został także wyposażony w system zarządzania ruchem, który będzie pełnił funkcję informacyjną i ostrzegawczą. Głównym celem tego systemu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Obiekty inżynierskie

W ramach zadania powstało także 18 obiektów inżynierskich, tj. wiadukty, mosty oraz przejścia dla zwierząt. Najdłuższy i najbardziej spektakularny obiekt MD-2 w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla znajduje się nad Kanałem Gliwickim. Jego konstrukcję zaprojektowano jako jednoprzęsłowy ustrój belkowy wzmocniony łukiem. Głównymi elementami są łuki stalowe, do których podwieszony jest pomost stalowy z płytą betonową. Posadowienie obiektu wykonano jako bezpośrednie, ze wzmocnieniem gruntu za pomocą kolumn DSM. Płyta pomostowa betonowa na ruszcie stalowym została dodatkowo sprężona. Co ciekawe, w obrębie obiektu MD-2 występuje przepust syfonowy Kłodnicy. Jest to budowla hydrotechniczna służąca do przesłania wód rzeki Kłodnica pod korytem Kanału Gliwickiego.

Obwodnice na Opolszczyźnie

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla jest jedną z trzech nowych obwodnic w woj. opolskim. Na etapie realizacji w systemie „Projektuj i buduj” są dwie obwodnice, Olesna w ciągu S11 i Praszki w ciągu DK45. Łączna długość tych trzech obwodnic wynosi około 50 km.

Przygotowała redakcja
przy współpracy z GDDKiA Oddział w Opolu

przeczytaj również: Uroczyste otwarcie nowego ronda na ulicy Grodziskiej

Komentarz firmy

Rafał Pydych, Dyrektor GDDKiA Oddział w Opolu

Na realizację obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 przyznano ponad 207 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To pokazuje, że środki unijne dedykowane polskiej infrastrukturze drogowej są racjonalnie wykorzystywane.

Aktualnie na etapie budowy jest łącznik, który połączy obwodnicę Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 z zakładami przemysłowymi, co pozwoli na wyprowadzenie transportu materiałów niebezpiecznych z miejscowości Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Sławięcice.

Bardzo ważnym parametrem technicznym dla realizowanych inwestycji jest równość nawierzchni, która decyduje zarówno o bezpieczeństwie, jak i komforcie użytkowania drogi. Dla tego zadania zastosowano badanie równości nawierzchni IRI (International Roughness Index), które pozwala ocenić, czy jezdnia została prawidłowo wykonana. Dzięki temu badaniu kontrolowana jest jakość wykonania nawierzchni.

Aby finalnie oddany 14,3 km odcinek drogi był bezpieczny dla kierowców, wykonawca już na etapie procedury przetargowej został zobligowany do realizacji poszczególnych warstw nawierzchni przy budowie tej trasy z uwzględnieniem wysokich parametrów jakości na każdym z etapów. W zakresie jakości przy odbiorze prac zostały wzięte pod uwagę m.in. właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni oraz równość podłużna nawierzchni. Jest to o tyle istotne, że np. złe właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni mają bezpośredni związek z długością drogi hamowania – a więc z bezpieczeństwem użytkowników dróg.

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.