Most w ciągu obwodnicy Wronek

W lipcu br. oddano do użytku Most na Warcie, który powstał na nowej obwodnicy Wronek. Budowa obiektu pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta.

Nowo postały Most nad Wartą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 zaprojektowano jako element otwartej w czerwcu br. obwodnicy Wronek. Obwodnica o długości 5,2 km powstała w systemie „buduj”. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a wykonawcą spółki Colas Polska i Most Sp. z o.o. Wartość inwestycji opiewała na 81 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosiło 66 mln zł.

Opis obiektu

Most przez rzekę Wartę zaprojektowano jako belkowy, trzyprzesłowy o konstrukcji z betonu sprężonego. Do wzniesienia obiektu wykorzystano metodę betonowania nawisowego. Na rusztowaniach stacjonarnych wykonano tzw. segmenty startowe, na których zamontowano konstrukcje pomocnicze służące do betonowania wspornikowego kolejnych segmentów. Na etapie betonowania kolejnych segmentów konstrukcja była sprężana kablami zlokalizowanymi w płycie pomostu. Po wykonaniu zwornika (segmentu scalającego oba odcinki wykonywane nawisowo) i końcowych odcinków betonowanych na rusztowaniach zostało wprowadzone sprężenie w płycie dolnej zaprojektowane na docelowe obciążenia mostu. W skład przeprawy weszły dwa przyczółki, dwie podpory pośrednie, trzy przęsła – 2 × 60 m skrajne, 1 × 100 m środkowe. Projekt przewidywał możliwość rektyfikacji końcówek wsporników w przęśle środkowym bezpośrednio przed uciągleniem konstrukcji. Dzięki dużej dokładności wykonania i dużej zgodności przemieszczeń końcówek wspornika z dokumentacją projektową rektyfikacja nie była konieczna. Geodezyjna kontrola ugięć była prowadzona przez cały czas budowy ustroju nośnego i była prowadzona ściśle wg wytycznych projektanta i podlegała bieżącej ocenie....

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić subskrypcję?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Masz możliwość korzystania z materiałów w strefie: „Pliki do pobrania”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

Paweł Katarzyński
Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Obwodnica Wronek to ważna inwestycja zrealizowana przez samorząd województwa wielkopolskiego, która zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na komunikację w mieście, szczególnie w centrum. Obwodnica to jednak nie tylko ciąg główny o długości ponad 5 km, ale również: wiadukt kolejowy nad linią PKP, trzy ronda, przepusty, drogi dojazdowe do terenów przyległych i oczywiście trójprzęsłowy most nad Wartą o długości ponad 252 m, budowany w technologii nawisowej, co jest ewenementem na drogach wojewódzkich w naszym kraju. Metoda polega na odcinkowym betonowaniu przy użyciu przesuwnego urządzenia formującego i umożliwia niezależne wznoszenie konstrukcji na kilku stanowiskach, likwidując konieczność stosowania rusztowań.
W ramach budowy mostu, z uwagi na zróżnicowane warunki gruntowe do posadowienia przeprawy (brak podpór w nurcie rzeki) wykorzystano 262 pale prefabrykowane wbijane o długości do 14 m. Możemy to porównać do 111 wieżowców – 11-piętrowych. W skład przeprawy weszły: dwa przyczółki, dwie podpory pośrednie, trzy przęsła – 2 x 60 m skrajne, 1 x 100 m środkowe. Do budowy mostu wykorzystano: 655 ton zbrojenia, 95 ton stali sprężającej, 4542,7 m3 betonu 487,6 m prefabrykatów polimerobetonowych oraz po 1878 m2 warstw wiążącej i ścieralnej o grubości po 4 cm asfaltu. Liczby te wyraźnie pokazują więc nam skalę zrealizowanego zadania.
Cieszymy się, że takie inwestycje wpływają na cały region i oprócz bezpieczeństwa, zwiększając również jego atrakcyjność gospodarczą.

mgr inż. Jakub Kozłowski
Projektant realizacji, Lafrentz Sp. z o.o.

Most na Warcie był dla mnie w pewnym sensie obiektem przełomowym. Pierwszy obiekt w karierze wykonany w technologii betonowania nawisowego. Jednym z podstawowych zagadnień projektowych w takim przypadku jest opracowanie dokumentacji, która już na etapie „deski kreślarskiej” będzie uwzględniała wszystkie uwarunkowania technologiczne i nie będzie wymagała wprowadzania modyfikacji na etapie budowy. Patrząc z perspektywy czasu – a od opracowania dokumentacji do dzisiaj minęły 4 lata – udało się ten cel osiągnąć w 100%. Wykonawca zrealizował obiekt zgodnie z harmonogramem.
Współpraca z kierownikiem budowy przebiegała bardzo dobrze. Jednym z czynników, który miał na to największy wpływ, były bez wątpienia wyniki pomiarów w trakcie wznoszenia wahadła. Kontrola podniesienia wykonawczego w trakcie budowy kolejnych segmentów wykazywała bardzo dużą zgodność z wynikami obliczeń. Pozwoliło to uniknąć zbędnej pracy zarówno na budowie, jak i w biurze projektowym. Taka zgodność na styku praktyki i teorii jest też powodem do dumy dla każdego projektanta. Ten most otworzył dla mnie jako projektanta wiele nowych możliwości i pozwolił zwiększyć w sposób naturalny konkurencyjność. Może o tym świadczyć fakt, że do tej chwili udało nam się opracować jeszcze jeden obiekt w tej technologii, który został zrealizowany.
Kolejna realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a na rozpoczęcie projektowania czeka most na Wiśle.

Paweł Napierała
Kierownik budowy, Colas Polska

Budowa obwodnicy Wronek była jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku, ich finał nastąpił zaś w maju 2022 roku. Po dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i odbiorów technicznych cała trasa udostępniona została kierowcom na początku lipca 2022 r. Celem budowy było wyprowadzenie ruchu − zwłaszcza tranzytowego − ze zwartej zabudowy miasta Wronki i likwidacja tzw. „wąskiego gardła” w układzie komunikacyjnym województwa.
W ramach zadania powstała droga obwodowa o długości 5,2 km, której początek zlokalizowany został na nowo wybudowanym rondzie na ulicy Szamotulskiej w Nowej Wsi (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184). Jej koniec sięga ronda przed miejscowością Smolnica (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182). To właśnie tutaj 6 lipca dokonano oficjalnego otwarcia obwodnicy.
Prace przy tym projekcie były niezwykle ciekawe i cieszymy się, że jako Colas Polska Sp. z o.o. mogliśmy je realizować. Wybudowaliśmy: 5,2 km nowoczesnej obwodnicy, 2,5 km dróg serwisowych, trzy ronda oraz trzy skrzyżowania skanalizowane, w tym jedno z sygnalizacją świetlną. Wzdłuż całej obwodnicy powstały kanał technologiczny i oświetlenie drogowe.
Podczas realizacji bardzo ważne były aspekty logistyczne, by nie przerywać ciągłości procesu budowy nowego trójprzęsłowego mostu na rzece Warcie mierzącego 252 m, wykonanego metodą nawisową. W ramach budowy wykonany został również wiadukt nad remontowaną linią kolejową relacji Poznań – Szczecin, a także przejazd nad drogą gminną wykonany w konstrukcji SuperCor. Jako Colas Polska zawsze staramy się słuchać głosu lokalnej społeczności i realizować nasze kontrakty bezpiecznie, w zgodzie ze wszystkimi naszymi wartościami.
Z ciekawostek należy wspomnieć o prowadzonych badaniach archeologicznych, których efektem było odkrycie rozległej osady ludności kultury pucharów lejkowatych (z lat około 3200-2850 p.n.e.) oraz osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (II-III wiek n.e). Na stanowisku w Nowej Wsi odkryto niespotykaną dotąd na ziemiach polskich budowlę naziemną typu rowkowego. Podobne budowle znane są z terenów Niemiec i Danii. Na progu jej wejścia zalegał jeden z dwóch znalezionych na osadzie pochówków ludzkich. Drugi z pochówków zalegał z kolei na południowej rubieży osady. Wydobyty materiał archeologiczny − po zabiegach konserwatorskich i końcowym opracowaniu − trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach. Dodatkowo należy wspomnieć, że jako wiodący wykonawca w rejonie mieliśmy zaszczyt w tym samym czasie realizować dla Gminy Wronki budowę ulicy Mickiewicza jako głównego łącznika miasta z obwodnicą.

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.