Nowoczesne nawierzchnie drogowe – Recykling w konstrukcjach nawierzchni

18 października br. w Warszawie miała miejsce konferencja pt. „Nowoczesne nawierzchnie drogowe – Recykling w konstrukcjach nawierzchni.” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i skoncentrowało się na kluczowych aspektach naukowo-technicznych związanych z wykorzystaniem recyklingu w dziedzinie drogownictwa.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 uczestników, reprezentujących różnorodne sektory i dziedziny związane z budownictwem drogowym. Konferencja skupiła uwagę na kluczowym zagadnieniu – recyklingu, które staje się coraz bardziej istotne w kontekście współczesnego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi oraz troski o środowisko. Podczas wydarzenia odbyło się pięć sesji tematycznych, z których każda została otwarta przez głownego mówcę, reprezentującego zarówno zagraniczne instytucje badawcze i uniwersytety. Profesor Jorge Pais z Uniwersytetu w Minho w Portugalii podkreślił potrzebę rozwoju technologii renowacji nawierzchni drogowych w XXI wieku. Zauważył, że mimo nowoczesnych technologii, nawierzchnie dróg nadal ulegają degradacji, a stosowanie recyklingu może stanowić skuteczną metodę ich poprawy. Kolejni mówcy: dr Martins Zaumanis z Szwajcarskiego Federalnego Laboratorium Nauk Materiałowych i Technologii, dr. inż. Verena Rosauer z Federalnego Instytutu Badań Autostrad w Niemczech, Ing. Jan Valentin z Czech Technical University oraz dypl.inż. Stefan Höller z Federalnego Instytutu Badań Autostrad w Niemczech, przedstawiali swoje spostrzeżenia i doświadczenia związane z wykorzystaniem Recyklingowanych Nawierzchni Asfaltowych (RAP) w budowie dróg w swoich krajach. W trakcie konferencji odbyło się 22 prelekcje, które dostarczyły uczestnikom cennych informacji i wyników badań dotyczących recyklingu w budownictwie drogowym. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących m.in. wpływu włókien jutowych i środków odnowy na cechy mieszanki asfaltowej z recyklingiem asfaltu. Inni prelegenci omawiali zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu w konstrukcjach nawierzchni drogowych oraz badania wpływu destruktu asfaltowego na właściwości mieszanki mastyksu gruszkowego SMA JENA 16. Omówiono też projekt „RE-PLAN CITY LIFE” promujący zastosowanie materiałów z recyklingu opon w budownictwie drogowym oraz skuteczność preparatów chemicznych w odświeżaniu granulatu asfaltowego, a także badania nad podatnością asfaltu modyfikowanego plastomerami odpadowymi. W ostatnich sesjach prelegenci zaprezentowali różne aspekty recyklingu w budownictwie drogowym, a także inwestycje drogowe prowadzone z uwzględnieniem zasad gospodarki w obiegu zamkniętym. Były też prezentacje dotyczące długotrwałych nawierzchni z wykorzystaniem recyklingu betonu, zachowania bitumenu stabilizowanego emulsją oraz badania modułu sztywności betonu z recyklingu. Inne prezentacje obejmowały tematykę recyklingu istniejących nawierzchni asfaltowych na autostradzie A4, materiałów cementowych pochodzenia ubocznego oraz recyklingu z użyciem spienionego bitumu. Sesje zakończono prezentacją dotyczącą wpływu składu uziarnienia na sztywność mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej z dodatkiem miału gumowego. W ramach wydarzenia odbyły się również tzw. Sesje posterowe. Konferencja „Nowoczesne nawierzchnie drogowe – Recykling w konstrukcjach nawierzchni” była znaczącym wydarzeniem w obszarze budownictwa drogowego. Pozwoliła na efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stworzyła platformę do dalszej dyskusji nad rolą recyklingu w przyszłości tej istotnej branży.

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.