IV Forum Dróg Publicznych

28 listopada – 1 grudnia 2023 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się IV Forum Dróg Publicznych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez redakcję „Dróg Publicznych”, „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”. Wydarzenie skupiło w jednym miejscu ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej inwestycjami infrastrukturalnymi, tworząc wyjątkową przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i nowatorskich pomysłów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania uczestników przez organizatorki wydarzenia – Annę Górską-Zychlę (redaktor zarządzająca czasopisma „Drogi Publiczne” i „Magazynu Autostrady”) i Marlenę Machurę (redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty”). Następnie głos oddano dyrektorowi Zbigniewowi Taborowi (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Wiceprezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego) oraz Przemysławowi Ostrowskiemu (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych), którzy wprowadzili uczestników w tematykę Forum. Wydarzenie zostało podzielone na pięć bloków tematycznych, w trakcie których eksperci omówili kwestie istotne dla budowy oraz zarządzania drogami publicznymi. Ten format pozwolił na kompleksowe zbadanie różnorodnych aspektów związanych z infrastrukturą drogową i stworzenie dogłębnej dyskusji na tematy kluczowe dla branży.

Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia. Przykłady realizacji

Pierwszy blok został poświęcony rozwiązaniom technologicznym, innowacjom oraz ich wdrożeniom. Jako pierwszy ze swoim referatem wystąpił Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego), odpowiadając na pytanie, czy wapno nadaje się do uzdatniania gruntów? Kolejno Piotr Zuzek (SIKA) omówił temat szybkich zapraw naprawczych do dróg betonowych i asfaltowych. Skuteczną modernizację infrastruktury oświetleniowej przedstawił uczestnikom Michał Macewicz (Lena Lighting), przy okazji nakreślając słuchaczom szczegóły programu „Rozświetlamy Polskę”.

Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury

Kolejna sesja skupiała referaty poświęcone materiałom i surowcom. W tym segmencie eksperci skupili się na wpływie jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury. Hubert Schwarz (Kancelaria Prawnicza Amadeus) przybliżył gromadzonym zagadnienie ochrony gruntów rolnych i leśnych w kontekście inwestycji drogowych. Następnie ekspert z firmy Tensar Polska, Michał Gołos, omówił zastosowanie georusztów i geokompozytów najnowszej generacji w konstrukcjach nawierzchni drogowych. Nowoczesne rozwiązania firmy Cemex do budowy obiektów infrastruktury drogowej przedstawił Łukasz Strzałka (Cemex Polska). Sesję zakończyło wystąpienie Piotra Różyckiego (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) dotyczące mączek wapiennych.

Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Oznakowanie, bariery, oświetlenie. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji

Praktyczne rozwiązania i porady w kontekście bezpieczeństwa na drogach lokalnych przedstawiono w referatach wygłaszanych podczas trzeciego bloku. Problemy z widocznością na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną omówił Damian Iwanowicz (Politechnika Białostocka). Przedstawiciel Elektromontażu Rzeszów, Dawid Latała, w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniu Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego, zabezpieczenia szczelin w obiektach inżynierskich omówił Jacek Pasikowski (PROWERK). Aktualne wzorce i standardy w drogownictwie rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury jako nowy system wymagań technicznych w projektowaniu i wykonawstwie były tematem referatu wygłaszanego przez Jarosława Schabowskiego (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa).

Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury

Sesja zamykająca pierwszy dzień obrad była poświęcona kwestiom związanym z projektowaniem i budową lokalnej infrastruktury. Piotr Heinrich (OAT) przedstawił zagadnienie sinusoidalnych, prefabrykowanych progów zwalniających. Przemysław Ostrowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych) natomiast skupił się na nowych nawierzchniach asfaltowych dla dróg samorządowych. Podczas tej części wydarzenia uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z tematem efektywnego wykorzystania destruktu asfaltowego, który został omówiony przez Wojciecha Sorociaka (Politechnika Śląska, Eurovia Polska).

Doświadczenia i dobre praktyki pomocne w pracy zarządcy infrastrukturalnego – na szczeblu wojewódzkim oraz lokalnym

Ostatni dzień wydarzenia rozpoczął wykład specjalny, podczas którego Jan Styliński (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) omówił prognozy dotyczące rynku budowlanego w nadchodzących kwartałach. Następnie Zbigniew Tabor (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach) przedstawił zastosowanie mieszanek SMA w innych niż ścieralna warstwach konstrukcyjnych. Jacek Gryga (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) w swojej prezentacji skupił się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ostatni referat dotyczył planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w województwie podkarpackim, został wygłoszony przez Magdalenę Gierlak (Najwyższa Izba Kontroli).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i za okazane zaufanie, a prelegentom oraz opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na V edycję wydarzenia, która odbędzie się 11-13 marca 2024 r. w Jastrzębiej Górze.

Autor: Iga Przyszlak
Fot. Joanna Glapińska-Goj

Galeria

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.